Segédanyag a közeledő Mars-Uránusz együttálláshoz

Segédanyag a közeledő Mars-Uránusz együttálláshoz

aaaaaaaaa

Február 13-án reggel egzakt a Mars és az Uránusz bolygók együttállása a Halak csillagképben, annak legfényesebb, alfa csillaga, az Al Rischa alatt, a Zodiákus körön a Kos jegyében. A Mars – aki lelki értelemben uralja ezt az egyesült erőt – szellemi erőt és akaratot, egy eddig zárt rendszerből való kitörés, magasra törés megélését jelképezi, az Uránusz pedig gondoskodik a működtetett rendszer átlátó megértéséről, a korlátok közül való szabadulásról, a bennünk végbemenő, belső forradalmasító, megtisztító, felszabadító erőről. Vagyis e két princípium egyesülése a szabadságharcosok ereje, a függetlenedés és szabadság akarata. A Mars tüzének belső hajtóereje világosságot hoz, önlegyőzésre való képességet, az Uránusz által hirtelen érkező impulzusok, meghökkentő élmények, bevillanó képek, megoldó ötletek érkeznek, szinte villámcsapásszerűen. A bátor és öntudatos, küzdőképes marsi erő uralja mindezt. Olyan ez, mint a villám és a tűz egyesülése – bennünk, a belső térben és ha ezt a szívünk szerint használjuk fel, akkor kívül is annak megfelelően jelenik meg!

De nézzünk az égboltra is! A csillagképek rajzolatában jelenik meg az éppen zajló élmények, megélések lényegi háttere és magas szintű iránymutatása. A szellemi háttérről mesél a Halak fényes csillaga, felette pedig az Androméda csillagkép tűnik fel vezérlő elvként. A mitológiai királylány nem akármit vállal: ő oldja meg az egész családi karmát, ő vet véget egy hosszú és nehéz folyamatnak, méghozzá az önként vállalt áldozat által! Az áldozatvállalás így jelentős vezérlete a most zajló megéléseinknek! A Mars-Uránusz együttállás felett közvetlenül a felfelé úszó, égi otthonába hazatérő hal ragyog – vagyis a felemelkedés, az ördögi körből való kilépés akkor válhat valóra, ha készek vagyunk áldozatot hozni! Ez az áldozat viszont nem olyan valami, ami rossz érzéssel, lemondással, bánattal tölt el bennünket! Feláldozni egy belső ösztönerőt, egy elavult, vagy téves hitrendszert, egy félelmet, egy bennünk élő, a teremtésben és a boldogságban gátló tényezőt szükséges! Ez az áldozat hatalmas erőt és lendületet ad. Felismerve, hogy mi az, amiben eddig nem jól gondolkodtunk, ez által végre az igazi lelki hívásokért élhetünk! Az Al Rischa egy teljes karmikus sorskörnek, hosszú éveknek az összegzését világítja meg, egy kör most lezárul, ám hétköznapi szinten a Kos ciklusában vagyunk, így az új kezdetet éljük meg, az új tavasz  íze, illata már érezhető! Erőteljes szabadulás ez és indulás egy új úton, melyneek háttere az önmagunkkal való, belső számvetés.

A Kosban is jelen van az áldozatból megszülető áldás törvényszerűsége, hiszen az áldozati állatért cserébe az ég bőségesen jutalmaz. Így saját állatias, félelemtől tudatlan részeinket, aspektusainkat tudjuk most tiszta megértéssel átminősíteni és ennek áldását már hamarosan élvezhetjük. A Kosban jelen van a távolból vezérlő, magas minőségű elvek, vágyak és célok hajtóereje, melynek jegyében az új kezdet elindul.

A férfias erők, férfi minták, férfi működések tisztulása is zajlik. Kiderülhet, hogyan érdemes működtetni ezt az erőt, megélni ezt a minőséget. Hétköznapi szinten függetlenek és szabadok akarunk lenni, ki merünk állni magunkért és azokért a dolgokért, amik a lelkünkből fakadóak.

Fontos tehát tudatosítani e napokban és különösen a jövő hét első felében, hogy valódi áldás csak áldozat által születik! A mai világban hajlamosak vagyunk arra, hogy kívül keressünk megoldásokat, hogy gyorsan és könnyen kielégítsük vágyainkat, anélkül, hogy energiát kellene befektetni a vágyott célok elérésébe. Szeretnénk az eredményt, de arra már lusták vagyunk, hogy energiát adjunk értük (legyen az pénz, tett, idő vagy bármilyen mozgás, amiért erőt kell kifejtenünk). A Kos ciklusa nem erről szól. Sokkal inkább arról, hogy ha megtaláljuk azokat a célokat és vágyakat, melyek valóban szívbéliek és a tiszta lelki hívásaink által kitűzöttek, akkor bármire képesek vagyunk értük! Akkor nem jelent problémát erőt kifejteni, mozdulni, tenni érte, nem gond, ha meg kell küzdenünk saját démonainkkal, félelmeinkkel, hitetlenségünkkel, nem gond, hogy messzire kell menni, vagy időt szentelni rá, de még az áldozat sem okoz problémát, szívesen meghozzuk, hiszen tudva tudjuk: szívünk vágya teljesül ezek által! Ezeket a belső irányfényeket érdemes megtalálni, amelyekért nem sajnáljuk az erőt, hanem amelyek fáklyaként lobogva bennünk, erőt adva, lelkesítve vezetnek az úton!

Zentai Anna

asztrozófus