Minek van ideje és mi érkezik?

Minek van ideje és mi érkezik?

20201006_134950

Jelenleg benne vagyunk már egy nagyobb (szellemi) áttörési folyamatban, amely 9-én tetőzik, de a most induló napok is bőven hoznak kitűnő lehetőségeket! A következő héten minden egyes nap hoz valamit, ami különleges lesz, így érdemes ezekre tudatosan készülni, jelen lenni.

9-én a délutáni órákban teljesedik ki a két erőbolygó kapcsolata, a Mars és a Plútó teremtő fényszöge. A Mars most a Halak csillagkép visszaúszó halának fonalánál jár, így a múltból nyert erőinket mozgósíthatjuk. Visszatérő lehetőség most mindannyiunk számára, hogy éljünk a szabad akaratunkkal, öntudatosabbá, nyitottabbá váljunk, kiálljunk önmagunkért, egyenesen és bátran, meghaladva minden régi gátlást és vélt korlátot, félelmet. A Plútó ugyanakkor a magas égi erőket és tudást leszállító és kiárasztó Nyilas csillagképben jár, így kettejük kapcsolódása által az eddig megszerzett tudás és erők működtetése, hétköznapokban való használata most már időszerű. Legmagasabb szintű megélése ennek, hogy önmagunk (vélt) félelmeit leküzdve, nyíltan és egyenesen kifejezzük szeretetünket, lelkünk valóságát. A szellemi akarat ereje az, amely most át tudja törni a régi falakat, önmagunk és erőink feletti hatalmunkkal élve a sorsunkat tudjuk jó irányba fordítani, ha élünk az ismételten visszatérő lehetőségekkel.

10-én késő este, 11-re forduló éjszaka teljesedik ki a Vénusz és az Uránusz felemelő erejű kapcsolódása, amely az új és tágabb nézőpont általi felszabadulásról szól, főként kapcsolati téren, női- és kapcsolati mintákat illetően, vágyak megélésében és művészi munkákban is. A Vénusz most az Oroszlán csillagzat testének csillagainál jár, az Uránusz pedig a Kos csillagai alatt – különösen kapcsolati működéseinket illetően érdemes most visszatekintenünk a múltba, elgondolkodni azon, vajon hogyan viselkedtünk, mit tettünk, vagy nem tettünk meg ahhoz, hogy a jelen helyzetünk kialakuljon? Vajon miben vagyunk felelősek saját sorsunk alakulásáért? Sok minden megérthetővé válik ezen önvizsgálat során és az új kezdetbe már egészen más teremtő erőket, magatartást tudunk vinni! Ugyanakkor a feltétlen és tápláló szeretet áramoltatása is segíti a szép, új kezdeteket. Vágyak, örömteli élmények szabad megélése időszerű, rájöhetünk, hogy senki nem kényszerített és korlátozott eddig valójában, egyedül a saját elménk.

11-én a Nap és a Jupiter kapcsolódása által az igazságokra derül fény! Világosan láthatjuk és érthetjük az adott helyzeteket, adott dolgok működését. Egy erőteljes átalakító folyamat indul be ezzel! Többször említettem már, hogy a jelenleg zajló, nagy átalakulási folyamatot a Jupiter-Plútó-Szaturnusz hármasa adja és amikor hozzájuk kapcsolódik egy égitest, akkor egymás után aktiválva e három planétát, egy kiemelt folyamaton megyünk keresztül. Most a Nap aktiválja ezen a napon a Jupitert, majd 15-én a Plútót, így 15 lesz a gyökeres, mélyreható átalakulás napja, amelyet a saját szívünk szerint, a lelkünk hívásának eleget téve, önerőből érdemes megtennünk! A folyamat 18-án a Nap-Szaturnusz aspektussal zárul majd. Legyünk figyelmesek ebben a folyamatban arra, hogy mi a szívünk igazi nagy vágya és éppen mit tehetünk érte!

Eközben azonban még egy hangsúlyos tetőpontunk lesz, október 12-én! A Jupiter és a Neptunusz szextil fényszöge már most is érvényes és folyamatosan jelen van, ekkor, 12-én tetőzik. Segíti és támogatja mindezt az egész folyamatot azzal, hogy mélyebb megértés születhet bennünk, átláthatjuk, összegezhetjük a történéseket, a felszín mögé érzékelve tisztán láthatjuk és érthetjük a miérteket, a dolgok működését, ezzel békét érezve lelkünkben. Hiszen minden, aminek a működését megértjük, elsimítja az addigi feszültségeket. Csak addig lehet valami nehéz, amíg “rossznak” ítéljük meg – ez valójában annyit jelent, hogy nem értjük az adott történés miértjét. Amint megismerjük a háttérben működtető erőket, azonnal megértés és béke születik. Október 12 emellett nem csak a mély, egyetemes megértés és összegzés megszületését hozhatja el, hanem mély, belső letisztulást, az igazságok és igazi válaszok tiszta, mély érzékelését, mély érzelmek áramlását, intuícióra hagyatkozást, amelyek segítik a félelmek és szorongások megszüntetését és az aktuális áttöréseket, egótöréseket is. Sorskörök, folyamatok fejeződnek be, vagy tudhatjuk, hogyan fejezzük be azt. A mély érzések és a lélek igazságainak térnyerése segítik a folyamatot!

Zentai Anna

Továbbra is kérhető az év végéig szóló, részletes asztrológiai-asztrozófia útmutató (Csillagfényes útmutató címen).

Ehhez elég egy e-mailt küldeni (a címem a Kapcsolat linken található) és kérni az útmutatót, én pedig válaszlevélben megküldöm.