Az energia adott, a szándék, az információ választható!

Ahol a figyelem, ott az energia! – szól a jól ismert mondás. De tegyük hozzá az univerzális alaptörvényt: világunkban minden energia és információ!
E kettőből áll az egész világ: energiából és információból. Hiszen az energia nincs önmagában – szándék kell hozzá, hogy bárhogyan megnyilvánuljon. Ha ezt asztrozófiára vetítjük, akkor úgy néz ki, hogy adott egy bolygó, vagy csillag energiája, rezgése… de nem adott az információ, amit mi magunk teszünk bele! A rezgés adott, a töltést azonban mi tesszük bele – a frekvenciát magunk hangoljuk!
Az asztrozófus hívatása, hogy társait a fény információira hangolja! Ahhoz, hogy valami magas szinten nyilvánuljon meg a hétköznapi életben, nem feltétlenül kell még a tudatosság sem – elég a SZERETET! Ezért van az, hogy bárkivel történhet csoda, emelkedés és varázslat – fontos a tudatosság, igen, de mindenek felett való a Szeretet!
Ahol a Szeretet működik, ott a Szeretet nyilvánul meg! Ha az energiának a Szeretet töltését adjuk, akkor minden megnyilvánulás élhető, igaz és szeretetteljes lesz.
Nincs olyan, hogy ‘nehéz’ – ez csupán egy hitrendszer. Mi van, ha valójában könnyű? Mi van, ha csak el kell döntenem, hogy könnyű? Mi van akkor, ha haladhatok a könnyedség erejével – és ha ezzel haladok, ezt is tapasztalom?
Ha vannak erőpróbák, az csupán a Szeretet próbája – szeretem és tisztelem-e önmagamat úgy, ahogyan az hozzám méltó? Szeretem és tisztelem-e társaimat úgy, ahogyan az hozzájuk méltó? Meg tudom-e nyilvánítani a fizikai, külső világban is ugyanazt az értéket, kincset, szeretetet, amely bennem él?
Nem érdemes hinni másnak – csak önmagunknak és a szívünk szavának.

Zentai Anna

Kép: Pinterest