Fényhozó December – A hónap csillagüzenetei

Álom havában járunk, amikor a Természet már alszik, egyre mélyebb álomba szenderül. Az ember is egyre mélyebb rejtekeket jár meg a lelkében. A mélyebb tartalmak megnyílásával kiderül, kinek mi rejtőzik még a szívében: fájdalom, bánat, veszteség, szorongás, szégyenérzet, vagy meghittség, öröm, szépség, szeretet és béke? Előbbieket csupán fel kell oldani, meg kell dolgozni magunkban, hogy utóbbi kincsekre rátaláljunk… hiszen ezek mind ott vannak már, a szívünkben élnek, olthatatlanul. Most, amikor a Mars, a szellemi erő és szellemi emelkedésre való képesség, az önmagunk felett aratott győzelem bolygója, a Bika csillagkép Tejútra emelő szarvai között jár, amely csillagábra egyértelműen önnön felemelkedésünkről súg… Amikor a Nap, a Merkúr és a Vénusz a Kígyótartó csillagfényében töltekezik, amely saját teremtő erőnkre hívja fel a méltó figyelmet… mikor is lehetne jobb idő arra, hogy kinyilvánítsuk önmagunk felé a szándékot: igenis, kiemeljük magunkat a szenvedés és kétség mocsarából! Igenis, megvan a kellő akaratunk, hitünk és erőnk és bármit képesek vagyunk elérni, ha eldöntjük! Igenis, felemeljük önmagunkat és célba vesszük a leggyönyörtelibb, legszebb, leginkább hívogató vágyképeket és semmi másnak nem engedünk teret az elménkben és a szívünkben! Igenis, tudatosak leszünk arra, hogy magunk vagyunk a Teremtők és meghatározzuk önmagunkat, érzéseinket és gondolatainkat, hogy minden egyes kisugárzott rezgésünk, szívünk rezgése is, a szeretetben találjon megnyilvánulni!

Fényt adó Napunk a Skorpió-Kígyótartó csillagképek közös birodalmából a Nyilas, a Pajzs és a Déli Korona csillagzatokig halad. Vagyis ebben a hónapban ideje van elmerengeni a látható dolgokat működtető, mögöttes, láthatatlan mozgatórugókon, felfedezni azt, hogy semmi nem teremtődik tőlünk függetlenül, magunk vagyunk felelősel életünk alakulásáért, ideje felkapcsolódni a MagasabbRendűhöz és megszerezni azokat az ismereteket, amelyeket érdemes a hétköznapi életünkben is működtetni. A Hold útja során, 8-án hajnalban telihold, 23-án napközben pedig újhold lesz majd és bizony, mindkét holdállás erőteljesen szól majd arról, hogy ideje rájönni, mekkora szerepünk is van a sorsunk alakításában és vállalni ezt a vezetői minőséget, nem kibújni, meg hárítani külső dolgokra és másokra azt, amit magunk megélünk!

4-én a Vénusz a Neptunusszal alkotott kvadrát fényszöget, amikor is próbára tehettük magunkat abból, mennyire merünk hinni saját belső hívásainknak, lelkünk tiszta útmutatásának?

9-én a Vénusz-Jupiter kvadrát napja körül a próba már a mértéktartásról, a megfelelő arányok, szabályok, mértékek tudatos megtartásáról szól; illetve arról, hogy mennyire vagyunk tudatosak ösztönerőink működését, kezelését illetően? A Kígyó Farkát markoló kéz csillagai alatt a Vénusz a Jupiterrel kapcsolódva bölcs, belátó és elfogadó szeretettel figyelmeztet kezelni kapcsolatainkat akkor is, ha ösztöneink elragadnának. A múltból visszatérő dolgok tűnnek fel, hogy megérkezzünk az egységbe.

10-től a Vénusz a Bak zodiákus jegybe lép, mostantól külső útmutatás nélkül is tisztán érezzük, minek jön ideje a kapcsolatainkban. Anyagi, kézzel fogható formába érdemes önteni művészi késztetéseinket, de megmutatkozhatnak sorsszerű szerelmek, párkapcsolatok is. A kapcsolatok időtállósága, életképessége, a kapcsolatokban rejlő valódi értékek tanításai érkeznek el.

17 estéjére érdemes időzíteni tisztázó beszélgetéseket, szellemet tágító tanulmányokat. A Merkúr és az Uránusz tüzes kapcsolódása új távlatokat nyit a tudatban, felszabadítja a szellemet, segít elengedni függéseket, ragaszkodásokat.

20-án a Jupiter a Kos jegyébe lép az Zodiákus körön. Intenzívebb időszak kezdődik ezzel, főként szellemileg. Az áradó érzelmek és fantázia (Halak) idejét az áradó szellemi erő időszaka veszi át. Május 16-ig jár majd itt a szeretet bölcsességének bolygója és ezidáig új kezdeteket hoz, az igazság, a törvény, a bizalom, az életkedv, a tudás és hit jegyében. Hatalmas szellemi erőt ad ahhoz, hogy a szívünkben érzett, vágyott célokért érdemben tegyünk és feléjük haladjunk! A tudatosságra, a mindent legyőzni képes akaraterőre kerül a hangsúly!

22-én a Nap-Jupiter kvadrát által fény derül az igazságokra, megvilágosodnak magasabb összefüggések. Álmaink üzenete most erőteljes. A Vénusz és az Uránusz trigon aspektusa által a vágyak, a művészi alkotó erők és a női erő felszabadításának jön el az ideje. Az égi útmutatás szerint a könnyedség, a felszabadult, örömteli érzések felé érdemes haladni!

24-én minden adott egy meghitt, bensőséges, lélekteli, szép szentestéhez és akár lélekből jövő szavakhoz, beszélgetésekhez… 25-re virradó álmainkat jól figyeljük meg, lelkünk üzen általuk!

Az év utolsó napjaiban, főleg 28 körül, szép, finom, meghitt és szerelemmel teli energiák találhatnak ránk. A szívünk szól, a szépséghez vonzódik, a művészi élmények hívják, vagy a zene adhat szárnyakat a lelkünknek. Kifinomultság, gyengédség és a vágyak anyagba ültetésének ideje jellemző most megéléseinkre.

Zentai Anna

Kép: Pinterest