Augusztus – a feltétlenül áradó szeretet ünnepe

Augusztus – a feltétlenül áradó szeretet ünnepe

Processed with VSCO with c1 preset

Augusztus hónapban a Nap, amely isteni önvalónkat, fényünket képviseli a csillagos égbolton, a Rák csillagkép engedő szeretetet jelképező ágától az Oroszlán csillagzat közepéig halad. Elindul egy erőteljes leválási, önállósodási, elengedésekkel járó folyamat. Sorra érinti a Rák ollóját, ahol először is levágjuk azt, amivel már nem vagyunk azonosak (6-án kedden), majd az Oroszlán Napútra hajló feje alatt úszva az önmagunkra való tiszta rálátás idejét éljük (8-tól 21-ig erőteljes), majd pedig minden eddigi önmunka és folyamat koronájaként 23-án (és 24-én is még) együttáll az Oroszlán szívével, a királyok csillagával, a Regulussal, amely a feltétlenül áradó szeretet sugárzó erejével tölt fel mindannyiunkat! Nem csak a Nap, a többi bolygó is ezt az irányt követi, így augusztus havának legerőteljesebb élményei között a szeretet ereje lehet a meghatározó. Nagyon fontos, hogy tudjuk, lássuk, értsük: a szeretetet elsősorban önmagunk felé kell megtanulnunk működtetni, hiszen az egész életünk és minden teremtésünk annak a tükre, hogy mennyire szeretjük önmagunkat, mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy szeretetben teljesen éljünk! Ennek függvényeként tudunk másokhoz is kapcsolódni és ha feltöltődtünk, adni belőle másoknak is.

A Hold járása augusztusban

Elsején hajnalban újhold köszönt ránk, az Oroszlán jegyében és a Rák csillagkép ölében. Az új kezdet most a megtisztulás általi sorsuralásról, önazonosság építéséről, belső hazatalálásról szól.

10-én délutántól 12-én reggelig a Tejúton halad a Hold, az intuíció és az álmok kapui kinyílnak, gyógyító erők áramlanak. Most az átlagosnál is eredményesebben használhatjuk a kezünkben lévő gyógyító varázserőt, a gyógyító érintések erejét.

15-én 14:30-kor teljesedik ki a telihold, az Oroszlán-Vízöntő csillagtengelyen (zodiákus jegyek és csillagképek szerint is), így ezen a napon kiemelten hangsúlyos kérdés, hogy vajon megtisztultunk-e attól, ami nem vagyunk, ami csak lehúz, visszatart, ami nem hozzánk tartozik? Ennek fényében, önmagunkra és saját működésünkre rálátva átvehetjük a hatalmat sorsunk uralása felett. A Vénusz is együttáll a Nappal, így ekkor emberi kapcsolatainkat is tisztán láthatjuk! Vizsgázunk abból is, hogy merjük-e meghaladni a régi, lejárt, korlátozó rendszereket és lépni az igazi vágyaink felé?

23-án pénteken lesz a hónap legtermékenyebb napja, itt a Hold a Pleiadok csillaghalmaz alatt vonul el. Bármely területen több és bőségesebb eredményt, több termést, alkotást tudunk létrehozni.

25-től 26-án estig ismét a Tejúton halad a Hold, ekkor ismét tágra nyílik a lélek és az intuíció, de most az önmagunk működésére való megvilágosodás, az önlegyőzés, önfelfényesítés idejét éljük.

30-án ismét egy újhold köszönt ránk, de olyan különleges minőségben, ami már nagyon régen volt! A Nap-Hold egyesülése ekkor egy hatalmas stelliummá, bolygóegyüttállásá egészül ki (Merkúr-Hold-Nap-Mars-Vénusz) az égbolt legtetején, 12:38-kor éppen a koronacsakra felett, az Oroszlán és a Szextáns csillagképek égi fénye alatt! Nagy energiaösszeadódás ez, melynek alapjául szolgál az égi útmutatások követése, a bennünk élő végtelenség érzékelése! Tisztulások, szintlépések, új útra lépések valósulhatnak meg ez által.

Irányváltások augusztusban

Elsejétől direkt irányba fordul a Merkúr – az utóbbi hetekben megértett, megismert tudást mostantól lehozhatjuk a hétköznapok szintjére, a kapcsolatokba, a kommunikációinkba, üzenetváltásokba, beszélgetésekbe.

11-től direkt irányba fordul a Jupiter, a Skorpió és Kígyótartó csillagképek alatt – általa is a hétköznapok szintjén tudunk eredményesebbek lenni hivatalos és jogi ügyekben, tanulásban és tanításban, ugyanakkor ideje jön, hogy a mélyen megtalált igazságok is felszínre kerülve érvényesüljenek.

12-től látszólag hátráló irányt vesz az Uránusz, aki egyébként normál esetben is épp hogy mindent kifordítva és szokatlanul ‘csinál’, így ettől a naptól ezt kevésbé érzékelhetjük. Mindenesetre, a tudattágítás és tisztítás innentől visszatérő minőség lesz. Ahhoz, hogy tudjunk más szempontból látni, ez által pedig szabaddá válni, most kicsit visszatérünk megérteni valamit – a fordulópont majd január 11 lesz, amikor az Uránusz ismét előre kezd haladni majd. Addig ismételt lehetőségünk lesz meglátni azokat az igazi és erőteljesen hívó célokat, amelyek valóban fontosak, értékesek a számunkra és tudatosabbá válni, szellemi erővel haladni az életúton.

Jegyváltások augusztusban

Ebben a hónapban az égitestek többsége az Oroszlán tüzes, energikus jegyéből a Szűz földies, gyakorlatias zodiákusába lép majd. Ennek idején (vagy 1 nappal előbb) állnak együtt az Oroszlán szívével is, így ezek az időszakok erőteljes szeretet-élményekkel járnak majd!

18-án a Mars lép át, a szeretet erejét, az önirányítás idejét így a rendrakásra és szolgálatra irányuló akarat váltja fel.

21-én a Vénusz lép át, így a ragyogó, méltóságteljes nőiséget egy szelídebb, finomabb női energia váltja majd. Miután ráláttunk a kapcsolataink működ(tet)ésére, eljön az ideje, hogy rendberakjuk őket!

23-tól a Nap lép át – eddig erőteljesen tanuljuk szeretni magunkat és eszerint irányítani életünket, sorsunkat. Ettől kezdve pedig a cselekvő rendrakás, a részletek megértése, az önmunkáink és eddigi munkáink eredményeinek learatása, illetve a nemes szolgálatok veszik át a főszerepet.

29-től a Merkúr is átlép. A Merkúr a Rák vizes, érzékeny jegyéből indul, ez a hónap első felében az emlékezés, nosztalgiázás, a múlt általi megértés és a lélek szavakba öntésének ideje – majd a rálátó megértés és a világos, egyértelmű kommunikáció van érvényben 12-től 29-ig. Hó végétől már a szellemi-kommunikációs erőket is életünk rendrakására, kapcsolataink megértésére, rendező beszélgetésekre fordíthatjuk.

 Eseménynaptár augusztusra

2-án Vénusz-Uránusz kvadrát – ideje kitágítani az eddig elképzelt lehetőségek határait és nyitni egy új, tágabb, szabadabb szemléletre! Ideje oldani és tisztítani, főként vágyakat, emberi kapcsolatokat, párkapcsolati mintákat, női mintákat. Ideje terheket letenni, szabadulni és megengedni magunknak, hogy az átlagból kitűnő, különleges vágyaink legyenek. Érdemes most végiggondolni, hogy mi az a “másság”, ami számunkra már extrém és botrányos – talán éppen efelé van ideje nyitni, mert ez által értünk meg és integrálunk be valamit, ami a teljességet hozza el?

7-én Nap-Jupiter trigon – Visszatérő lehetőség arra, hogy fény derüljön az igazságra (kívül és belül). Most jó mélyre irányítódik a reflektor (önmagunkban), hogy meglássuk azt is, amit eddig valahogyan nem sikerült. Aktuális hétköznapi ügyeinket érdemes mostanában intézni. A tágabb ívű megértések segítik az önálló életvezetés képességének erősítését – a tiszta rálátás pedig a saját erőink kézben tartása, tudatos használat által a változtatásokat. A közeledő Nap-Vénusz együttállás a kapcsolatokra ad tiszta rálátást (illetve saját magunkban ezek általunk való működtetésére), ez kapcsolódik az erős és mély igazságérzettel, szintlépés lehetőségével, melynek első fázisa ez a nap…

8-án Vénusz-Jupiter trigon – ..második fázisa pedig ez. Főként az esti órákban érezhető, hogy a kapcsolataink is kapnak egy hatalmas löketet, lelkesítő, inspiráló impulzusok érnek. Ez a pár nap hozhatja a kapcsolatok gyarapodását, tágabb lehetőségek érkezését, fejlődést a már meglévő párkapcsolatokban, tanítást a kapcsolatok működéséről. Érdemes folyamatosan ízlelgetni a ‘semmi nem véletlen’ és a ‘mindennek oka van’ közhelyeket – vagy egyszerűen csak átadni magunkat az élet minden örömének és élvezetének! ..hiszen erre megy ki a játék.

14-én Nap-Vénusz együttállás – Már álmaink is ezt az összeadódott erőt idézik. A Nap és a Vénusz, vagyis a világosság/szeretet és a termékenység/ősbizalom/emberi kapcsolatok minősége fonódnak egybe, az Oroszlán csillagkép feje alatt. Kitűnő idő ez arra, hogy a múltat visszaidézve tisztán rálássunk saját magunkra, megértve fontos kapcsolati működéseket! Hölgyek számára megélhető a ragyogó, életerős nőiesség, urak számára elgondolkodtató, hogy milyen női mintát működtetnek.

16-án Merkúr-Uránusz kvadrát, melyet a Hold az egység és bőség erejével támogat meg. Tisztázó beszélgetések, tisztuló gondolatok és elképzelések, táguló tudatosság ideje ez.

21-én Merkúr-Jupiter trigon – A Nap-Vénusz után és az ő feltétlen szeretettel átitatott erejüktől övezve, most a Merkúr is a Jupiterrel kapcsolódik. Összeadódik, egymást inspirálva a hétköznapi, földi dolgok megértése a magasabb szintű átlátással. Az igazság szavakba öntésére kaphatunk ösztönző impulzusokat.

24-én Vénusz-Mars együttállás – A feltétlen szeretet erejével válunk csak sebezhetetlenné – üzeni a háttérben ragyogó Oroszlán csillagkép. Ez az együttállás szenvedélyes ugyan, de most a rálátó értelem, uralja és finom, szolid módon nyilvánul meg. Kapcsolatainkban ideje jött a rendrakásnak, a társkapcsolatok helyretételének és annak is, hogy letegyünk terheket, megtisztuljunk attól, ami eddig téves mintákból, beidegződésekből eredt! Inspiráló vágyakkal, új lehetőségekkel, szabadsággal kecsegtet a teremtés, ha helyrehozzuk (kívül és belül is) kapcsolatainkat.

26-án Vénusz-Uránusz trigon, 28-án Mars-Uránusz trigon – Ez a két tetőpont, de az e körüli napok is eseménydús, hirtelen, váratlan meglepetésekkel érkező élményeket, megújulást hoznak. Vágyak ébredése, függőségek teljes leválása, másképp látás, teherletételek és szabadulás, nyitás az újra, a másra, művészi munkákban és szexualitásban is intenzív reformáló erők térnyerése – ez mind terítéken lesz a hónap végén.

Végül 30-án a már említett különleges újhold idején egy Nap-Uránusz trigon áldásos, lelkesítő, inspiráló erejét is érezhetjük – a tiszta rálátás itt a teljes megértéssel és tágabb nézőponttal kapcsolódik. Ösztönző élmények jöhetnek arra, hogy letegyünk terheket és szabaddá váljunk, új útra lépjünk, vagy arra is, hogy rendezzük önmagunkat, életünket, rendet tegyünk kívül és belül.

A hónap vége felé adott helyzetben egyre fontosabbá válhat az, hogy tegyünk az egészségünkért – ebben az esetben válasszunk alternatív gyógymódokat!

Zentai Anna

Kép: Pinterest