2022. július 11-17. – Heti csillagüzenetek

Ezen a héten a Nap az Ikrek csillagképben jár, annak is legfényesebb csillagait érinti! Az Ikrekben van jelen a két különböző minőség együttműködése, a nő és a férfi egysége, az összefogás – lényegében a különbözőségeken túli egység érzékelése és élése, vagyis mindenben kulcsszó most az ‘együtt’, az ‘is-is’ és a vállvetve, közösen haladás. Kedden a Castor csillaggal, Szombaton a Pollux csillaggal áll együtt a Nap, így a hét elején a múlandó, halandó minőségek tapasztalásán, esetleg azokon való túllépésen van a hangsúly, hét végére pedig megérkezünk a halhatatlan, örök, isteni minőséghez!

HÉTFŐN a Hold a Skorpió-Kígyótartó csillagképek alatt jár, így ideje van megismerni a lélek láthatatlan működéseit, ideje van gyógyításnak, tudatos teremtésnek, átalakításnak. Ma a Tejútra lép a Hold, megnyílnak az álmok és megérzések kapui!

KEDDEN is lelki-érzelmi beavatásokat kaphatunk, vizsgázhatunk önazonosságból és álmaink, intuíciónk fokozottan működik. Estefelé intenzív érzelmek jöhetnek, ösztönzést kapunk elindítani valami újat, haladni valami magasabb szintű felé. E napon áll együtt a Nap az Ikrek alfa csillagával, a Castorral – a hangsúly most a két oldal közül a földi halandóságon, a múlandó minőségeken van. Érezhető már a szerdai Vénusz-Szaturnusz trigon, ami kapcsolati szempontból kitűnő időszakot hoz, beérnek a kapcsolataink, tapasztalataink, levizsgázódnak az igazán értékes, időtálló kapcsolódások. (Az időtállóság természetesen a szív, a lélek tisztasága és nem az elme erőltetése értelmében veendő.)

SZERDÁN Hajnali álmainkat most különösen érdemes figyelni! A Vénusz és a Szaturnusz trigon fényszöge lelkesít, bátorít és erőt ad, hogy igazán értékes, maradandó, isteni minőséget élhessünk meg kapcsolatainkban, vagy alkotó, művészi munkákban. Sorsfeladat most a múlt tisztázása, ami nem halogatható tovább! Ez is emelő erőt, nagyobb stabilitást ad.

Szerda este (20:39-kor) ragyog ránk a telihold! Lezárul egy lelki ciklus, eddig növesztettünk magunkban valamit, most viszont ráláthatunk arra, hogy mit érdemes lefogyasztani, elengedni a lelkünkből, érzésvilágunkból. Igen nagy erejű telihold jön most, a Hold a Plútóval együttállásban kel fel éppen a horizonton, vagyis ébred a lelki erő és szenvedély, amelyet új kezdet elindításához és önérvényesítéshez kapunk (a szó legjobb értelmében) – ezzel szemben pedig a Nap a Merkúrral már együttállásban nyugszik le a nyugati horizonton, vagyis a Fény a belső világokba kerül, rávilágítva kapcsolatrendszerünkre, hangsúlyozva a társainkhoz intézett szeretetteljes szavak teremtő, átalakító erejét! Ideje van már annak, hogy világosan és egyértelműen kimondjunk, megbeszéljünk fontos dolgokat! (Fontos az, ami elsősorban a lélek számára fontos!)

CSÜTÖRTÖKÖN is érdemes álmainkat figyelni, üzeneteket, felszabadító erőket kaphatunk rajtuk keresztül. A Hold a Bak csillagkép alá érve az emlékezésre hívja fel a figyelmet – főleg a délutáni-esti órákban érdemes elmerengeni a múlton és emlékeink apró mozzanataiban megtalálhatjuk azt, ami az isteni minőséget képviseli!

E nap reggelén egzakt a Vénusz és a Neptunusz megvalósító erejű fénykapuja is. A Tejúton járó Vénusz most rendkívül magas rezgésű energiákat közvetít! Érezhetjük ezt a szerelem, a vágyakozás, a termékeny erők fokozódása, mélyülése, erősödése által is! Most a női minőség lép az isteni térbe és képviseli mostantól az ördögi körből kiemelő, felemelő erőket! Ezzel együtt e napokban nagyon fontos, hogy felülemelkedjünk azokon a kívülről jövő hatásokon, amelyek szívünk igazától, önvalónk élésétől eltávolítanának! Ha merjük igazán tisztán és őszintén kifejezni magunkat, akkor még erősebbé válhatunk és csodákat varázsolhatunk! A múlt visszatérő minőségei erre is lehetőséget adnak.

PÉNTEKEN a Hold a Bak és a Vízöntő csillagképek alatt járva, feladataink, sorsutunk, hívatásunk, fontos teendőink felvállalását és végzését teszi időszerűvé – gondoljuk át, vagy inkább érezzük meg, hogy mik azok a dolgok, amelyeket, ha most elvégzünk, könnyebbé válunk! Ma legyünk rugalmasak és nyitottak minden újra!

SZOMBATON is érdemes egyszerűen csak beleengedni magunkat az áramlásba. Hajnali álmaink szép üzeneteket, harmóniát hozhatnak. Este a Nap és a Merkúr együttállása történik meg a Pollux csillag fényében – ez a nap a legalkalmasabb a héten arra, hogy világosan, feltétlen szeretettel, együttérzően, de egyértelműen kifejezzük érzéseinket és gondolatainkat, megbeszéljünk lényegi dolgokat! Adjunk ma hangot érzéseinknek, engedjük az érzések áramlását és figyeljünk arra, hogy mik azok az érzések, amelyek nem múlnak el, illetve azok az értékek, amelyek hosszú távon fontosak!

VASÁRNAP is érdemes lelki beszélgetéseket folytatni, de egyben érzékelni is a szavak mögötti jelentéstartalmat. Sok erőt adhat másoknak és nekünk is, ha kifejezzük érzelmeinket. Ideje van az érzékelésnek, a fantázia szárnyalásának, szenvedésprogramok elhagyásának és egységbe érkezésnek, azonosságok megtalálásának, összegzésnek, esetleg folyamatok lezárásának (Hold a Halakban). Hétfőn egzakt (kicsivel éjfél után, így vasárnap este a legerősebb), de már ma is erősen érezhető a Nap és a Neptunusz szextil kapcsolata, amely által mély rálátást kapunk önnön rejtekeinkre, titkokra, mélyebb, láthatatlan összefüggésekre, egyetemes igazságokra. Hét végére egyre mélyebb, tisztább érzelmek áramlanak, figyeljünk lelkünk valóságára, útmutatására, zárjuk ki a kétségeket, engedjük az áramlást és legyünk őszinték önmagunkkal, társainkkal! Éljük meg a varázslatot!

Zentai Anna

Kép: Pinterest