Nyári élményfürdőzés – Júliusi csillagüzenetek II. rész

A hónap első felének csillagüzeneteiről ebben a bejegyzésben olvashatsz:

17-én a női minőség, a termékenység és művészetek bolygója, a Vénusz együttáll a Betelgeuse csillaggal, ami Nimród Tejutat tartó válla – az isteni minőséget felvállalni, a valóban bennünk élőt, a szívünk igazsága szerint valót felvállalni most van idő! Különösen vonatkozik ez most a párkapcsolatok alakulásaira.

19-én az Egység üzeneteit érzékelhetjük lépten-nyomon. Most érdemes egységben gondolkodni, bármilyen helyzet is adódik kapcsolódásainkban, élményeinkben. Szavainkban is legyen jelen a szeretetben való egység közvetítése! (Merkúr-Alfa Monoceros együttállás)

20-án a Szaturnusz és a Sadalsuud csillag együttállása a Vízöntőben a tiszta bölcsesség idejét üzeni és a tisztítás sorsfeladatát, amelyet nem érdemes tovább halogatni. A múlt terheitől szabadulunk.

21-én különösen fontos, hogy mire gondolunk, hova koncentráljuk a figyelmünket, gondolatainkat! Most sokszoros teremtő erővel működik a befogadás – szűrjük meg, válogassuk meg, hogy mire érdemes megnyílnunk a szívünk szerint és mire nem! Amivel egységben érezzük magunkat, afelé forduljunk! (Merkúr-Altarf együttállás) A Vénusz közben már eléri az Ikrek csillagkép lábának sarkát, így itt az ideje a sarkunkra állni azokban az ügyekben és helyzetekben, amelyek a szívünk szerint valók, illetve ideje elindulni adott helyzetben.

22-én is erőteljes üzenet a Szeretetben való Egység és annak megváltó ereje! Az egységben gondolkodás, működés, az egység élése, az egységre való emlékezés időszerű és megoldó erejű is lehet. (Nap-Alfa Monoceros együttállás)

23-án megszületik bennünk a megváltást hozó gondolat, ötlet, vagy felismerés! Megértés jön, amely előre visz fejlődésünk útján. Most születnek meg eddig érlelt ideák, teremtések. (Merkúr a Jászol csillaghalmazban)

26-án a megengedés, az engedés, az elengedés erői vannak jelen, köszönhetően a Rák Ollóját elérő Merkúrnak. Beszélgetéseinkben, kapcsolódásainkban is jelen van a szeretetteljes engedés és elengedés. Ideje megszületnie valami újnak, amelyhez el kell vágjuk az eddig fogva tartó, függésben tartó, vagy tápláló kötelékeket – mostantól a saját erőforrásunkra érdemes támaszkodnunk és nem máséra! Emellett igen nagy erőt ad a Mars-Menkar együttállás is. A Cet csillagkép alfa csillaga a Menkar, amellyel most áll együtt a Mars bolygó. Ez a lehetőség kb. kétévente egyszer adódik meg és hatalmas nagy erejű felismeréseket, eszméléseket hoz! Ráláthatunk saját magunkra, működésekre, programokra, amelyekben eddig is benne voltunk és mostantól kiszabadulhatunk ezekből! Új utak nyílnak ezzel, hiszen tisztán látva saját működésünket, már nem fogunk ugyanabba a reakcióba belecsúszni, már ki tudunk emelkedni a régiből és szabadon, megerősödve indulunk tovább!

27-én a Nap is együttáll a Rák csillagkép szemét, tekintetét jelképező Altarf csillaggal, így most különösen fontos, hogy hova szegezzük tekintetünket, mire figyelünk, mit engedünk magunkba érzésben, gondolatban és tettekben! Amit most befogadunk, amire megnyílunk, azt gyarapítjuk és annak adunk életet hamarosan! Jól válogassuk meg, hogy mik legyenek ezek! Teremtsünk szívből és feltétlen szeretetből!

29-én a Vénusz a Szíriusz csillaggal áll együtt, ez párkapcsolatokban, emberi kapcsolódásainkban és művészi alkotó munkában kiemelten érezhető élményeket hoz. Továbbra is erőteljesen zajlik egyfajta belső építkezés, otthonra találás, önazonosság fejlesztése és valódi célok tisztázása. A bizalom és hűség, az igaz szeretet erői vannak jelen, de ez elsősorban önmagunk felé értendő, önvalónkhoz kell hűnek lennünk és életünket arra építeni, ami a szívünkben valójában van!

30-án a Nap is eléri a Jászol csillaghalmazt (Preasepe), ezzel megszületik a Megváltó Fény! Önmagunkban találjuk és éljük meg ezt a megváltó erőt! Mindenki csak önmagát tudja megváltani, mindaz alól, amit eddig önmaga rakott magára és most megjön a felismerés, az erő és az idő, hogy az új ember megszülethessen!

Zentai Anna

A fényképen: Pálköve, strand