2016. január havi előrejelzés

2016. január havi előrejelzés

Januárban a Nap a csillagképek sorában a Nyilas és a Kígyó Farka között, valamint a Pajzs alatt indul és a Bak testének közepéig érkezik. Ezen az úton a szellem szintjén a magas, égi tudás lehozatalát annak kiárasztása, illetve a fény nemzése, az ebből születő erő életre kelése, majd annak őrzése, óvása és a magas tudás alkalmazása követi. Ezt a folyamatot éljük mindannyian. Fontos állomások lesznek ebben: január 7, amikor a Nap együttáll a Rukbat csillaggal, hiszen ebben rejlik a fényhozó, tudást árasztó Nyilas eszenciája; január 22, amikor a Nap együttáll az Altair csillaggal, az Sas csillagzat alfa csillagával, hiszen ebben rejlik a Turul eszenciája; illetve január 24, amikor a Nap együttáll a Bak kettős alfa csillagaival, mert ebben rejlik a Bak eszenciája. Ez utóbbi két csillag a Bak feje, ami a Tejútra néz, így itt visszatekintést kaphatunk a múltba, tapasztalataink által bölcsebbé válhatunk, megláthatunk magasabb létminőségeket. A Turul szárnyalásának időszaka január 7 és 25 között lesz, ekkor álmaink és révüléseink során elérkezhet hozzánk a Turul ereje és égi üzeneteket hoz, ihletet, emelkedett állapotot adhat.
A Hold január 8-án, 9-én, 21-én és 22-én jár a Tejúton. Új kezdeteket hozó újhold lesz 10-én a Bak jegyében, a magas tudásra nyitó Nyilas csillagképben, telihold pedig 24-én, a Vízöntő-Oroszlán jelek tengelyén, a Bak fejénél (Nap) és a Rák megnyíló, befogadó ágánál (Hold). Ez a telihold rámutathat arra, mennyire vagyunk önzőek vagy önzetlenek, tudunk-e tanulni hibáinkból és nyitni arra, amiben igazán otthon érzi magát a lelkünk.
A Merkúr lehet a legfőbb kalandor ebben a hónapban, hiszen január 2-án belép a Vízöntő jegyébe, így elhozza a tiszta információáramlás, a tisztázó beszélgetések és őszinte megnyilvánulások idejét – ám 5-tól kozmikus irányba fordul, látszólag (emberi szemmel) hátrálni kezd, 8-tól visszalép a Bak jegyébe, felhívja figyelmünket arra, hogy még milyen szellemi korlátok közül érdemes kilépnünk és mire érdemes koncentrálnunk, majd 25-től fordul újra előre.
A Vénusz a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek alatt jár ebben a hónapban, így a női minőséget, a párkapcsolatokat és az érzelmi-érzéki működéseinket tekintve eljött a gyógyulás ideje. A Skorpió által mélyülhetnek az érzelmek, letehetjük az egót építő, társainktól elkülönítő magatartásformákat, a Kígyótartó által pedig átvarázsolhatjuk és gyógyíthatjuk érzelmi kapcsolatainkat, női szerveinket és működésünket. A művészeteket tekintve is mélyebb megnyilvánulások, mágikus képességek jelenhetnek meg.
A Mars bolygó az Angyali Szűz csillagai alatt halad, így egész hónapban élvezhetjük az angyali erők áradását. Eközben január 3-tól a Skorpió jegyébe lép a Mars az évkörön, innentől egyre inkább lehetőségünk van megtapasztalni saját ösztönerőinket, mélyen munkálkodó erőinket, amelyekkel dolgozva, angyali tisztaságba, magasabb minőségbe emelhetjük magunkat. Az elfojtás helyett erőink megfelelő, nem romboló, hanem építő működtetését is tanuljuk.
A Jupiter a Szűz csillagkép elrugaszkodó részénél a múlt dolgaitól, magatartásformáitól való ellépést segíti. 8-től felveszi a Kozmosz haladásának irányát (retrográd), így innen kezdve az égi rendeltetés, az égi igazság és tudás még tisztábban tud megnyilvánulni a hétköznapjainkban. Ha visszatérő helyzetekben találjuk magunkat, az újabb lehetőséget jelent valaminek a megoldására, rendezésére, a Szeretet Bölcsességének működtetésére. Előző életekben, múltunkban már megszerzett tudást is most tudunk visszahívni.
A Szaturnusz a Skorpió és az Oltár csillagképek felett, a Kígyótartó és a Zuhanó Herkules alatt, az egó-áldozat meghozatalát, az isteni minőségek felé közelítést segíti. Most bármilyen formában hozunk áldozatot, az magas energiákat mozgat meg. Az Uránusz a Halak csillagképben, a visszaúszó hal fonalánál halad, az Androméda csillagai alatt – utóbbi az önként áldozatot vállaló királylány, tehát itt is megjelenik az áldozat minősége, ám itt már a karmatisztítás, a felszabadulás, a látókörünk és tudatunk tágulása az élmény. A Neptunusz továbbra is a Vízöntő csillagképben jár, a jövő érdekében történő, mély lelki-tudati tisztításokat, oldásokat, felszabadulásokat teszi lehetővé. A Plútó pedig a Nyilas csillagképben ebben a hónapban éri el a csillagzat ágaskodó lovának lábát, a ló sarkait, legkényesebb, ám stabilan álló részét (együttállás az Arkab csillagokkal január 27-én és 29-én).

Egyéb üzenetek:
5-én mély lelki-érzelmi tisztításon, oldáson eshetünk túl, a lelkünk mélyét érinti meg valami, ami egy új jövő reményét hozza.
6-án tetőzik az újító cselekvések, az aktív átalakulás időszaka. Most mindenre ráláthatunk, az alapoktól a végletekig, teljes megvilágításba helyeződik életünk, kapcsolataink rendszere. A Szeretet Hatalma tud érvnyesülni, ha működtetjük!
7-11 között, (különösen a 9-i álmokat érdemes figyelni) érzelmi kapcsolataink megszentelődése zajlik, ráébredhetünk, mi az, ami igazán értéket képvisel az életünkben. Megmutatkozhatnak azok a határok, félelem-küszöbök és gátlások, amelyeket érdemes meghaladnunk, fejlődésünk és a várt eredményeink érdekében.
12-13-án érzelmi tisztulás és szabadulás ideje jön.
14 a világos megértés és az egyértelmű beszélgetések napja.
18-án is figyeljük álmainkat! Ekkortájt tudunk ellépni a múltbéli önmagunktól, elindulni új kalandok felé, de ekkor kapunk erős inspirációt a szabadságra is, egy szebb jövő és az egység megteremtésének érdekében. Figyeljünk a lelkünkre: ha még széthúzás van bennünk, attól most tudunk megszabadulni.
20 a tisztázó beszélgetések és szellemi-gondolati letisztulások napja.
22 a szellemi regenerálódás, a mélyebb titkokba pillantás ideje, de ez gyakorlatilag január végére egészében vonatkozik, különösen 22-re és 30-ra.
23-tól a Vénusz a Bak jegyébe lép, így sorsfeladatunkká válik, hogy még termékenyebbé legyünk, harmóniát és egyensúlyt alkossunk, a szépséget anyagba öntsük. Kiemelt ideje ez annak, hogy az anyagi létezést, a testiséget megtapasztaljuk! Érzékelhetjük azt is, mivel-hogyan korlátozzuk le önmagunkat és most sikerülhet fejlődést érnünk el a testiségre való megnyílásban. Jelentkezhetnek sorsszerű kapcsolatok, szerelmek is.
Hó végére a szerelem és a művészetek terén elmélyülést, stabilizálódást, kellemes, szép élményeket élhetünk meg, vagy rájöhetünk, hogyan változzunk ezek érdekében. Segítő, támogató erőket, a tapasztalásaink összegzését adják az égiek.

 

ZenTaiAnna
https://www.facebook.com/za.asztro/