2016 – A magyarság felvállalásának éve

2016 – A magyarság felvállalásának éve

 

(Az október 03-i keszthelyi előadás jegyzetei)

 

Miről fog szólni a 2016-os esztendő?

A magyar nemzet számára ez az év rendkívül fontos mérföldkő. Olyan energiába lépünk, amely már 2015 végén érzékelhető, megkeződik egy folyamat és 2016-ban tetőződik – ez maga a küldetés felvállalásának ideje!
2015-ben már belép életterünkbe a szíriuszi energia (ennek fizikai síkon való megjelenése a „szír”-ek megjelenése is hazánkban). Ebből az erőből merítve folytathatjuk tovább belső munkánkat. A Szíriusz a magyarok vezérlő csillaga, nagyon tiszta, magas rezgésű energia (lásd:http://fenyszovo.blog.hu/2015/05/15/sziriuszi_energiak_515 ). A magyarságunkban, mag-őr-ségünkben megerősödni, itt az idő. Ehhez érdemes elgondolkodni azon, mit is jelent magyarnak, mag-őrnek lenni, fejben tartani, hogy ez nem a másokon való felülemelkedésről, hanem éppen a testvéri szeretet működtetéséről szóló állapot. A magyar ember képes arra, hogy ne lehúzza, hanem felemelje társait, akkor is, ha a legnagyobb „ellenségéről” van szó – hiszen mélyen belül tudja, hogy valójában nincs különbség, mindannyian egyek vagyunk és mindenki, aki rajtunk kívül álló embertársunk, az a saját bensőnk tükröződése. Így tehát ellenségünk valójában saját ellenpontunk, akit nem elpusztítani kell, hanem életben tartani és felemelni. Mindemellett, a magyar ember bírja a magas rendű tudást, a szeretet bölcsességét, a gyógyítás képességét. Ezt hívatásunk, hogy mások felé is működtessük, árasszuk. Erről szól a magyarság csillagzata, a Nyilas csillagkép üzenete is, akinek első fele a Tejúton, az isteni erőket közvetítő úton helyezkedik el, második fele pedig már leérkezik onnan, vagyis a magas energiák kiárasztását szimbolizálja.
2016-ban minden egyes magyar ember életében hangsúlyos szerepet kap, hogy tudatára ébredjen identitásának és felvállalja küldetését! Ezek a történések egyéni, belső folyamatok. Mindenki másban érintett, de mindenki számára ott áll a lehetőség: szeretettel kezelni a kapcsolatokat, az embertársakkal való viszonyt!
2016 egyik hangsúlyos energiáját a Szaturnusz képviseli. A Szaturnusz mutat rá a valódi, időtálló értékekre, a valóban életképes dolgokra, ő jelképezi a sorsfeladatot, a küldetést és annak felvállalását. Általa ismerhetjük fel a meghaladható – meghaladandó határainkat. Hozzá kapcsolódik az önértékelés és önmeghaladás fogalma. Most a Nyilas jegyében jár a Szaturnusz, a Plútó pedig a Nyilas csillagkép alatt, miközben a Nyilas uralkodó planétája, a Jupiter is erős fényszögeket képez 2016 során. Így a magyarság életében ez az esztendő valóban sorsfordító lehet és mindenképpen óriási lehetőség arra, hogy már ne csak felébrejdünk, hanem tudatosan felvállaljuk azt a magasabb szintű utat, ami a miénk! Mindehhez hozzá tartozik az ALÁZAT kiemelkedő fontossága (szintén szaturnuszi analógia)! Aki alázatos, az nem hadakozik a sors akarata ellen, tudva azt, hogy a legjobbat adja számára. Aki alázatos, az nem húzza le, nem pocskondiázza (pláne nem nyilvánosan) saját lélektársait. Aki alázatos, az képes a türelemre és a bizalomra, de legfőképpen a szeretetre.

Mi indul el 2015-ben?

2015. október 11-én először válik egzakttá egy olyan bolygóállás (fényszög), amely később végigkíséri a 2016-os év első két harmadát. A Jupiter és a Plútó bolygók emelő erőben (trigon) kapcsolódnak egymáshoz. A háromszög – piramis energiájában az energiák koncentrálódnak, a Tűz elem jelenik meg, ezzel együtt hevesség, lelkesedés, motivált, inspirált állapot. Az égiek a felemelkedésre és az átalakulásra ösztönöznek. Hozzá kell tenni, hogy minden fényszögnek van hatóköre, így 11-én ennek az energiának a tetőzése jön el, de már jóval előbb beindult a folyamat és tart még ezt követően is.
A Jupiter a Szűz jegyében, az Oroszlán csillagképben jár ekkor, a Plútó pedig a Bak jegyében és a Nyilas csillagképben. Rajtuk keresztül érzékelhető most az inspiráció. Amit érezhetünk: erős, szenvedélyes hit, eddig igaznak hitt nézetek, eszmék átalakítására való késztetés, világnézeteink változása, de legfőképpen a hit ereje és a rend megteremtésére való ösztönzés. A rend itt bármely értelemben jelen lehet – gyakorlatilag, lelkileg és szellemileg is ideje, hogy minden a helyére kerüljön az életünkben. Lépéseket tehetünk, hogy igaz helyünkre kerüljünk kapcsolati, magánéleti, és egyéb területeken, hívatásunkban. 
Október 17-én a Mars, majd 25-én a Vénusz is együttáll a Jupiterrel, így a férfi és női minták, energiák rendezése is zajlik. Előbbi együttállás felébreszti igazságharcos oldalunkat, szellemi emelkedést hozhat, utóbbi pedig már a harmónia és egyensúly állapotát segíti megélni, megteremteni. 
November 26-án lesz egzakt a másik hangsúlyos bolygóállás, amely 2016-ban is többször fog még jelentkezni. A Szaturnusz és a Neptunusz bolygók teremtő aspektusban nyitnak kaput egy fontos változásra, amely legelső sorban a hit és a bizalom megerősítéséről szól! 
A Szaturnusz a Nyilas jegyében, a Skorpió és a Kígyótartó csillagai alatt, a Neptunusz pedig a tisztító angyal csillagainál, a Vízöntő jövőbe ömlő vizének csillagai alatt jár. Erőt próbáló, emberségünkben fejlődést hozó kapcsolatban állnak egymással, ezért érdemes a kihívásokat tárt karokkal fogadni és nem eltolni magunktól, hiszen nagy dolgokat valósíthatunk meg általuk. Konkrétan az anyagba ültethetünk, megvalósíthatunk eddig lebegő dolgokat. A Szaturnusz oldaláról van most jelen az alázat és a türelem, a nézeteink életképességének megtapasztalása, a küldetés felvállalása, de leginkább a HIT bizonyossága! (A skorpió Szaturnusz idején a belső stabilitásunk, az érzéseinkben való bizalom, bizonyosság megerősödésének volt ideje, most a nyilas Szaturnusznál a hit vállalása és ereje van terítéken.) Bármilyen helyzetben vagyunk, bármit élünk meg, az égiekben, Istenben, a magasabb rendeltetésben eleve megbízhatunk, beléjük kapaszkodhatunk. Már nem csak „hinni” hanem „tudni” van ideje Istent. Ha ez az állapot bekövetkezik bennünk, akkor nincs félelem, nincsenek kétségek, nincs bizonytalanság, nincs gyengeség és bármire van megoldás.
A Neptunusz oldaláról a legmélyebb lelki-tudati tartalmakból felszínre kerülő, most gyógyulni és feloldódni tudó élmények, minőségek jelennek meg, egy mély lelki tisztulás, ami a szebb jövő előkészítése is egyben. A Neptunusz magas szintje nem csak az Egység állapota, hanem a legmélyebb bizalom az égi gondviselésben, a Teremtőben, a teljes feloldódás ebben a bizalmi állapotban. Ha ez a bizalom eleve bennünk él, akkor szintén elmondhatjuk: nincs félelem, nincsenek függések és lehúzó erők, bizalmunkat mélységesen belevethetjük akár önnön magunkba, akár jósorsunkba, akár Istenbe – vagy így, együtt, mindezekbe.

2016. főbb bolygóállásai

Nagyobb ünnepeinkhez köthető az idei évben szinte minden nagy, belső, energetikai szintlépés lehetősége. Március 16-án lesz egzakt a Jupiter és a Plútó felemelő, átalakító ereje. Ezen a napon visszatérő minőségek is megjelennek életünkben és a szaturnuszi erő adja a megoldást (hit, türelem, alázat, felvállalás, önkorlátozó határaink átlépése). 23-án pedig a Jupiter már a Szaturnusszal kapcsolódik, teremtő erőben Általuk most a szeretet és a tapasztalás bölcsessége, a kiáradás és a lényegre koncentrálás, a hit és az alázat, a rend és igazság, a feltétlenség és önlegyőzés minőségei segítenek kaput nyitni egy magasabb dimenzióra.
Június 18-án ismétlődik a Szaturnusz és a Neptunusz teremtő kapcsolata (lásd: november 26-nál). Itt annyi lesz a különbség, hogy fontossá válik az információk átadása, áramlása, a beszélgetések, a megértés, a másik oldal véleményének és működésének megismerése és a testvéri szeretet működtetése is. Eleve láthatjuk azt, hogyan működhet életünk még magasabb szinten. 26-án pedig a Jupiter és a Plútó emelő kapcsolata újra ismétlődik (lásd: október 11-nél).
A nyár végéig, ősz elejéig eltartanak ezek az energiák. A Jupiter szeptember 9-én a Szűz jegyéből a Mérlegbe lép majd, ezzel egy finomabb energetika kezd kialakulni. Innentől változik a helyzet – 10-én utoljára ismétlődik még a Szaturnusz és a Neptunusz fényszöge, egyben ekkor kapunk lehetőséget választani is: megtisztulva, vagy terhekkel nyomasztva haladunk tovább az úton? Teszünk-e azért, hogy egy szebb és boldogabb, szabadabb jövőt teremtsünk?
November 24-én a Jupiter ismét a Plútóval kapcsolódik, de már egészen más energetikában – a közöttük lévő teremtő erő már nem csak ösztönöz, de a konkrét megvalósítás idejét is elhozza. Ismét próbáj elé állhatunk, de eredményt is teremthetünk. A Jupiter ekkor a Holddal áll együtt, a Plútó pedig a Vénusszal, így kiemelt szerepet kap az igazságok érzékelése (egyszerűen érezzük, hogy mi igaz és valós), a lelki és családi működések átlátása, megértése, a női minőség magasabb szintre emelése, a szenvedélyes érzelmek-érzékek, a termékenyítő erő megújulása. 
December 25-26-án, azaz éppen a Szeretet Ünnepének idején, Karácsonykor tetőződik az év talán legdominánsabb fényszögkapcsolata. Ebben a három főszerepet a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz kapja – az Uránusz itt a karmatisztításról, eddigi korlátainkból való szabadulásról, tisztulásról és függetlenedésről, forradalomról és megújulásról, nagy gondolatok és ötletek bevillanásáról szól. Az átalakulás és változás ideje ez is, de itt születhetnek olyan nagy eredmények (akár bennünk, akár kint), amelyek fontos sorsfordulót jegyeznek. Ezen folyamatban, egyéni szinteken fontos szerepet kap az, hogy a párkapcsolati működéseket magasabb minőségbe emeljük, a nem működő kapcsolatokat letegyük, igaz társunk mellé emelkedjünk, ami azért is fontos, hiszen a CSALÁD szent intézménye erre az alappillérre kell épüljön! 2016-ban fontos lesz, bármely területen, hogy felismerjük: mennyi hiedelmet vettünk át kívülről, másoktól, mennyiben befolyásolja nézeteinket és viselkedésünket az, hogy olyan eszméknek akarunk megfelelni, amely a most zajló tapasztalások által is világosan kiderül, hogy téves.

 

Köszönöm a segítő információkat Peszlen Mária lelki segítőnek.
Zentai Anna

 

Kép1: essentialprogrammes.webs.com