Szíriuszi energiák

Szíriuszi energiák…

A magyarok vezérlő csillaga a Szíriusz, amely az Istenek Útjának, a Tejútnak is tartóoszlopa egyben. A Nagy Kutya csillagkép legfényesebb csillaga ő. A kutya minősége érezteti, hogy a bizalom, a hűség, az önfeláldozó, tartós szeretet, sőt, teljes odaadás képessége jelenik meg, e csillagon keresztül. Ugyanakkor az egyiptomi hagyományban Anúbiszhoz kötik e csillagképet, aki a holtakat oltalmazza, és az alvilágba vezeti. Ennek során, egy mérlegen méretteti meg a halott szívét (Mérleg csillagképhez köthető mítosz) – vajon tudott-e szeretni élete során? Alkalmazta-e életében és kapcsolataiban a Szeretet-törvényeket? A magyarok a Szíriusz csillag felől érkeztek a Földre, azon nemes küldetéssel, hogy a Szeretet Törvényét tanítsák, átadják, megerősítsék. Ezért lett vezérlő csillagunk a Szíriusz, amely jelenleg a Rák zodiákus 14°13’-en áll az év körén. A jelen időszakban különösen hangsúlyosak a szíriuszi energiák. Az égbolton látható Lilith-Jupiter-Mars együttállás, amely a nagy Víz-háromszög egyik csúcsa, a Szíriusz csillagot fogja közre! A Mars már elhagyta e csillagot, a Jupiter pedig most közelít felé. Szeptember 2-án fog együttállni vele. Így, ezekben az időkben, az eddiginél is hangsúlyosabban jelenik meg a kapcsolatokban és a családi viszonyokban a hűség, az igazság, a törvény, a kapcsolatok Szeretettel való működése! Sokszor nem látható, de lelkünkben érezhető élmények általi tanításokon keresztül tanuljuk a Szeretet Törvényeit. Mivel a Rák jegy analógiája a család, az otthon, az anyaság, az érzelmek áramlása, ezért kerül mostanában különösen nagy hangsúly a családi kapcsolatokra. Lejár az ideje a családokon belüli egymásra mutogatásnak és haragoskodásnak, és eljön a megbocsátás és bizalom ideje. Egyre tisztábban érezhetővé és tudhatóvá válik az is, hogy kik jelentik számunkra a valódi családot – a mai világ hamisságain, álarcain és téveszméin túljutva, az igazi lélek-családok is egymásra találhatnak. Hiszen, a család nem mindig ott van, ahol a vér – hanem ott, ahol a Szeretet. Mindannyian tagjai vagyunk egy eredendően összetartozó lélekcsaládnak – s ha le is térünk utunkról, a sors megadja a lehetőséget, hogy családunkkal egymásra találjunk.

Zentai Anna