2019. december havi csillagüzenetek II. rész

2019. december havi csillagüzenetek II. rész

magyal

Decemberben és januárban az egyik fő kulcsszó az önértékelés lehet! Érdemes minden történést ennek jegyében vizsgálni, értelmezni.

ASZTRO NAPTÁR II.

19-től 22-ig (tágabb értelemben december 6-tól január 2-ig) sok segítő, támogató hatást élvezhetünk a most zajló, nagy átalakulási folyamatban. 19-én tetőzik az az energetika, amely összeharmonizálja az akaratot az érettséggel, a férfi minőséget a felelősséggel, a vágyat a türelemmel, a kezdőlökést a kitartó szorgalommal, a mély ösztönerőket az anyagba ömlő, igazi értékekkel. Az egészséges önbizalom és öntudatosság most sokat segít a változásokban, az eddigi gátlások, önbüntető mechanizmusok könnyebben meghaladhatók. A szellemi akarat és a bátorság segít meghaladni az eddigi határokat, komfortzónát és elindítani valami újat, melyben az önfelvállalás játszik főszerepet.

20-án érdemes megfigyelni álmaink üzenetét: vajon hogyan mutatják most be a belső világunkban történő élményeket, fejlődési, tisztulási folyamatot? E napokban a kommunikáció terén fontosak a megérzések, intuíciók, ráérzékelések. A Vénusz most lép a Vízöntő jegyébe, így mától beindul a női minőség, a női minták tisztítása, a vágyak felszabadulása, illetve párkapcsolati tisztulások, kapcsolati működések kitisztulása is. Alkotó, termékeny erők működtetésében, nőiségben és emberi kapcsolatokban mától a korlátlanság élményének megélése lesz hangsúlyos. Kiléphetünk sok olyan berögzülésből, amelyek már elavultak, nem boldogítanak, sok terhet letehetünk. Emellett az adásvágy, a segítő szándék is felerősödik.

22-én történik meg a téli napforduló, vagyis a Nap ekkor éri el égi útjának legmélyebb pontját, ahonnan fordulva már felfelé indul. Ez gyakorlatilag egy új évkezdet, amelynek rezgése kísér tovább bennünket. Érdekes, hogy éppen ekkor két hangsúlyos energia is eléri tetőpontját: az egyik a Vénusz-Uránusz kvadrát, a másik a Mars-Plútó szextil (19-től aktiválódott be erősen). Előbbi a tudattágítás és tisztítás erejét hozza el hangsúlyosan a kapcsolatokba. Testiségben, vágyak élésében, emberi kapcsolódásokban most még erőteljesebben jön ideje annak, hogy értelmet nyerjenek fontos dolgok, kitágítsuk látókörünket, nézőpontot váltsunk, ráébredjünk arra, hogy valójában sokkal másabb, tágabb értelemben működünk, mint hittük és letehetünk olyan terheket, amelyekre valójában eddig sem voltunk kényszerítve. Az új és más dolgokra való nyitottság most nagy erény! Emellett az új kezdet, a transzformáció, az átalakulás, a változás friss ereje is harmonikusan van jelen. A férfi minőség (egyenesség, nyitottság, bátorság, öntudat, akaraterő, kezdőerő, szexualitás, stb.) tud most finom, békés erővel változni, regenerálódni, megújulni. Az új kezdethez szükséges nagy indító energiák most szelíd formában vannak jelen és a mély bizalom, a jövő érzékelése, az egyenes viselkedés segíti a változásokat.

24-én késő este egzakt, de több napos hatókörrel bír egy olyan energetika, amelynek köszönhetően sok terhet letehetünk, sok minden megvilágosodhat. A múltra való rálátás és a mély belső tisztulás ereje kapcsolódik és már jelen van a Karácsony időszakában és azt követően érkező nagy igazságokra ébredés ereje! Most érhetnek valóban szép és váratlan meglepetések, amelyek szabadulást, megkönnyebbülést hoznak és rávilágítanak nagy igazságokra, eddig rejtett dolgokra. Érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon mi az igazi, szívbéli célunk, mi hív igazán, hol is van a valódi otthon?

26-án kicsivel napkelte előtt, még a horizont alatt áll fel az újhold (06:14 kor). A Nyilas csillagkép íja a háttérben a valódi célokra tartásról, egyben magasabb erőkkel való kapcsolatfelvételről is szól. A Kígyó Farkának üzenete pedig a láthatatlanul, öntudatlanul működtetett ösztönerőkkel való bánás, teremtés képessége. Ma az álmoknak különleges jelentősége van, a szív hívása pedig egy új korszak kezdetén mutatja a helyes irányt. Céltudat és küldetéstudat, sorsszerűség és a korlátok felismerése – magasabb szinten már az engedés könnyedsége és a szent pillanatok megélése hatja át az új kezdetet.

27-én a már zajló változásokba bekapcsolódnak az érzések, érzelmek is. A Nap és a Jupiter együttállása – mely jópár napja érezhető már – történik meg az esti órákban, ezzel eljön az igazságokra való, tiszta rálátás megvilágosító, felébresztő ideje! A Nap cselekvő tettereje, fényt hozó világossága, feltétlen szeretet-áramlása egyesül a Jupiter segítséget, támogatást nyújtó vágyával, kiterjesztő, gyarapító erejével, igazságérzetével, hittel, bizalommal és életkedvvel. Mindez már kapcsolódik a közlésekhez, az információk – jelen esetben a kiderült igazságok – átadásához is, vagyis nagy dolgok lehetnek megbeszélve, kimondva. Kapcsolódik ugyanakkor az élet örömeinek, a szerelemnek a megéléséhez is. A nagy igazságok kimondásának, megbeszélésének, a működések átfogóbb megértésének kiemelt ideje ugyanakkor január 2 lesz majd.

30-án késő este szellemi és kommunikációs téren jön el a tisztulás ideje – vagyis gondolatok tisztulhatnak, kapcsolódások válnak érthetővé, beszélgetésekben és üzenetváltásokban tisztázódhatnak helyzetek. A magasabb szintű megértés, ugyanakkor a vágyak megélésére való nyitás, az önkifejezésben az lényegre törés és a gátak meghaladásának igénye, lehetősége van jelen.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Pinterest