2018. október 15. hétfő – 16. kedd – 17. szerda

2018. október 15. hétfő – 16. kedd – 17. szerda

angyali

Az elmúlt hétvégén a Hold a Nyilas jegyében az igazság érzékelését, a világ működésére való érzékelést segítette, ugyanakkor a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek között vonult végig, a Tejútra lépve, így a hozzánk már méltatlan, az emelkedésben visszatartó minőségeket tudtuk elengedni és a lelki erővel gyógyító energiákat hozhattunk működésbe. A Nap a Szűz csillagkép előrelépő, jövőbe érkező részénél továbbra is a szebb jövőért tett lépések idejét üzeni.

HÉTFŐN a Hold a Nyilas csillagkép elején járva a lélek kapuin keresztül áramoltatja le az Istenek Útjáról, a Tejútról érkező erőket és tudást. Már az álmaink idején felhívható a figyelem arra, hol, miben érezzük valódi céljainkat, lelki otthonunkat, lényegi értékeinket. Napközben megértésre kerülhetnek a mögöttes, láthatatlan működések, főként emberi kapcsolatainkat tekintve. Finom, lágy, tiszta angyali erőkhöz kapcsolódik a Hold – a Merkúr és a Vénusz is az Angyal csillagképben járva szállítják az angyali jeleket, üzeneteket és érzékeltetik a lelki nemesség erejét. Megérthetjük eddigi tapasztalatainkat, felismerhetjük, miben, hogyan lenne érdemes változtatni, hogy célt érjünk. Megértésre kerülhet sokféle emberi-kapcsolati működés, melyet a nem látható, háttérből mozgató erők fényében már tisztábban láthatunk. Most képesek vagyunk átalakítani gondolatainkat, kifejező készségünket és kapcsolati/női mintáinkat, egyben az érzékelésünkben, megérzéseinkben is jobban megbízhatunk.

Késő este egzakt, de napokon át aktívan érzékelhető a Merkúr és a Vénusz együttállása a Skorpió jegyében, az Angyal csillagképben! A termékenység, harmónia, szépség és emberi kapcsolatok planétája a Vénusz, mely a Merkúrral, az információáramlás és gyermeki én bolygójával egységet alkotva most termékeny és művészi kommunikáció idejét hozza el. Ideje lehet olyan beszélgetéseknek, üzenetváltásoknak, megértés általi beavatásoknak, melyek által megnyílnak a kapcsolataink és életünk azon működési elvei, melyek szemmel nem láthatók. Érdemes ráérezni a szavak mögötti jelentéstartalomra, egyenesen és nyíltan kommunikálni a lelkünkből, merni megnyilvánulni, megbeszélni olyan dolgokat is, melyek eddig titkolva, rejtve voltak. Szép szellemi alkotások is születhetnek.

KEDDEN a Hold a Nyilas csillagképben már a Tejútról lehozza számunkra a felemelő erőket és a kiáramlás, tanítás, születés, emelkedés és szárnyalás megéléseinek lehetőségét is. Napközben a Plútóval való együttállása által lelki-érzelmi végletek, szenvedélyes megélések vezetnek ahhoz, hogy megújítsuk, gyógyítsuk belső világunkat és ledöntve a régi rendszereket, új utat kezdjünk.

SZERDÁN a Nap együttáll a Szűz legfényesebb csillagával, a Spicával! A fényaratás jelképeként említjük a Spica csillagot, melynek földi megjelenése a búzakalász. Az aranyló kalász learatása jelképe annak, hogy amit eddig elültettünk, gondoztunk, munkálkodtunk, annak most eredményét élvezzük. Figyeljük meg, mi zajlik most a lélekben, mit aratunk, mit szüretelünk le, eddigi munkáink gyümölcseként? Tanító jellegű is ez az aratás, hiszen most szembesülünk azzal, hogy mi jelenti a valódi szeretetet minőségét, hogy ezt működtettük-e eddig? A Hold eközben a Bak csillagképbe lépve, a mai napon a múltra és a lelket felemelő minőségekre való emlékezés idejét üzeni. Az Uránusszal kaput nyitva, napközben lehetőséget adnak arra, hogy tudatosságunkat, ismereteinket kitágítva, új eszmékre rátalálva, letegyünk sok téves, hamis, felesleges, terhes rögzülést és szabaddá váljunk!

Mindeközben a Mars, a férfi minőség most a Bak és Vízöntő csillagképek átmenetéhez érkezett – a felvállalás és értékőrzés erejét magához véve, lelki hívásait tudatosan követve, a múltat tisztázva, beindítja már a megkönnyebbítő, felszabadító, tisztító folyamatokat. A férfi mintáink, akaraterőnk, bátorságunk kezd tisztulni, felszabadulni – másképpen, erőnket és akaratunkat, szellemi emelő erőnket a felvállalásra és tisztításra fordíthatjuk.

Zentai Anna

asztrozófus