A család szentségének üzenete a csillagos égen

A család szentségének üzenete a csillagos égen

acsalád

A csillagos égbolt csodái ősi bölcsességeket rejtenek. A népi hagyomány szerint a csillagok a Teremtő Isten fényüzenetei az Ember számára. A földi boldoguláshoz és a hazataláláshoz vezető útmutatást a Teremtő fénnyel írta az égre. Olyan ez, mint egy nagy, földi játszótér, egy misztikus labirintus, amelybe az emberi lélek belecseppent! Az útvesztőbe érve azonban megkaptuk a világosság, a fény útmutatásait is, hogy a próbát teljesítve rátaláljunk az útra és abból kijutva újra hazatérjünk. E labirintusnak megvannak a „beszálló pontjai”, kapui, illetve megvannak azok a kapuk is, amelyeken át kijuthatunk az ördögi körforgásból, az inkarnációk újra vissza-visszaszületések élményéből.

Ezt az ördögi körforgást és annak fontos stációit a Napút csillagzatai jelenítik meg. A csillagos égbolt egy jelképrendszer. Nincs köze jósláshoz, vagy cselekvéseinket determináló erőkhöz. A Fény, a Világosság térképe, melyet (belső, lelki) szemünk előtt tartva valóban megtalálhatjuk, megvalósíthatjuk a kiteljesedett lelki-szellemi-testi állapotot a földi életünkben és megtalálhatjuk azokat a kapukat is, melyeket működésbe hozva már nem szükséges egy újabb földi létbe inkarnálódnunk.

A család szentségének üzenetét megelőző, életre szóló-hívó, nagy felismerésekről a Nimród (Orion) – Cet csillagképek kapcsolata mesél (az Énidő Vlogon megtaláljátok az erről szóló beszélgetést, melyet Törköly Erikával folytattunk nemrég). Ezt a felismerést, megvilágosodást, a felvállalás időminősége követi (Nimród a vállán tartja az Istenek Útját, a Tejutat, vagyis a legmagasabb szintű küldetést vállalja fel); majd megérkezünk az úton a következő stációkhoz: az Ikrek, majd a Rák csillagképekhez.

Az égbolt ezen szeletkéje azonban nem csupán e két csillagzatra egyszerűsíthető le. A Tejút ívén haladó, valóban isteni, a körforgásból kiemelő minőségeket felsorakoztató csillagábrák életünk mindennapi megéléseit illusztrálják. A család szentségének fénnyel való illusztrációja itt ragyog fel: az Egyszarvú, az Ikrek, a Rák és a Hiúz csillagképek mélyből magasba nyúló folyamata jelképezi az ide vonatkozó üzeneteket!

A családot általában véve a Rák csillagképpel azonosítjuk, ám önmagában véve nem elég ezzel az egy csillagüzenettel foglalkoznunk. Igazi titkait akkor tárja fel, ha a környezetét is megvizsgáljuk! A fent látható fények egy folyamatot rajzolnak ki: az Egyszarvú az Egy, az Ikrek a Kettő, a Rák pedig a Három – a Hiúz ugyanakkor éberen őrködik ezen hármas folyamat felett.

Vagyis ahhoz, hogy a család szentségéhez – melyet a Rák jelöl – eljussunk, szükséges az előző két minőség teljesítése. A család szentségének megléte és működése valaminek a következménye, eredménye tud lenni.

Az égi ábrázolás rendszerében minden a helyén van és mindennek jelentése van. A Napúthoz képest az alsóbb szinteken megjelenő csillagzatok jelentik az alapzatot, alapelvet, tartóoszlopot, a fentebb ragyogóak pedig a vezérlő-vezető elvet, a magaslatokat.

Az alsó szférákban így először az Egyszarvú tűnik fel. Vagyis ahhoz, hogy a Szent Családhoz eljussunk, az első minőség, amellyel találkoznunk szükséges: az Egység! Hiszen ezen alapul a felette látható Ikrek csillagkép üzenete. Az Ikrekben van jelen a Kettő, azaz a Férfi és Nő kapcsolata, együttműködése.

Az Egyszarvú csillagképet nemes egyszerűséggel a legmagasabb szintű Szeretet és Egység jelképeként említjük. Egyetlen szarva a homlokán nő ki, ahol a harmadik szem, a tisztánlátás középpontja van. Vagyis az Egyszarvú üzenetéhez tartozik, hogy tisztán és világosan látunk, látjuk az Istentől eredő Egységet! Az egységet, melyben minden gyökerezik. Ez az alapelve az Ikrek kettősének, azaz a férfi és nő egységének, párkapcsolatának. Az Ikreknél e két fél már összefonódva, egyetlen, közös szív-csillaggal jelenik meg!

Lefordítva mindezt a hétköznapok nyelvezetére, a család szempontjából: a család alapja tehát az egységen alapuló párkapcsolat. A férfi és a nő kapcsolata az, amely a család számára biztos, stabil tartóoszlopot jelent – akkor, ha ez a kapcsolat az egységen alapul! Azt, hogy kivel vagyunk eleve egységben, tisztán érezhetjük és látjuk, ha a világosság és szeretet fényével nézünk, őszintén a lelkünkbe, önmagunkra, vagy a másik ember szemébe (a szem a lélek tükre). A család tehát akkor lehet szent és akkor épül biztos alapokra, ha a legmagasabb szintű szeretet-egységben létező, igaz és tiszta szövetségben kapcsolódni képes párkapcsolat az alapja!

Ha ez megvan, akkor válik a férfi és a nő kapcsolata kapuvá, hiszen az Ikrek Napkapuként, Aranykapuként áll a Napúton. Ezt az energetikai kaput megnyitva, működtetve képes két igaz társ élővé teremteni, világra hozni, életre kelteni igazi csodákat! Nem csak gyermekekről van szó, hanem a világ számára létrehozott alkotásokról is.

Ennek lesz tehát eredménye, harmadik fázisként már a Rák csillagkép jelképeként a család: a Rák három ága, hármassága az Apa-Anya-Gyermek(ek) hármasságát jeleníti meg. A körülötte fénylő, halovány fénykör pedig láttatja, hogy ha ebben a minőségben jön létre és működik a család, akkor eleve erős a családenergetika, amely védelmet (védőkör) biztosít és teljességet!

Ám mi van akkor, ha ezek a feltételek nincsenek biztosítva? Mi van akkor, ha az ezt megelőző időkben a felismerés (igaz társ felismerése) nem történt meg, vagy ha meg is történt, nem vállaltuk fel a vele való kapcsolatot?

Ez esetben is létrejöhet a család, ám a családenergetika így nem lesz erős és védelmet élvező, nem lesz kiteljesítő egység. Alaptörvény a teremtett világunkban, hogy mindenkinek megvan a maga társa, ám ha a szerepeket összekeverjük és nem a maga rendjében állítjuk fel, akkor a család építménye inog és idővel összeomlik. Ez esetben nem tud kialakulni az a védelmi erőrendszer, amely nem enged külső behatásokat. Ez esetben a családenergetika megbontható lesz.

Már az Egyszarvúnál érzékelhető ez, hiszen e csillagképet két kutya veszi körül: a Nagy Kutya és a Kis Kutya, akik a hűség jelképei. Az igazi szeretet-egységben létező társsal eleve a hűség, bizalom, a feltétlen lelki kapcsolódás működik, akárcsak a kutya hűséges odaadásában, szolgálatában, a gazdája iránt. Ha ezt az eredendően jelen lévő hűséget nem érezzük, akkor érdemes elgondolkodni azn, hogy vajon tényleg az igazi társunkkal éljük-e mindennapjainkat? Az igaz társ mellett ugyanis a teljesség, a béke, a (testi-lelki-szellemi) hiánytalanság állapotát éljük meg, így a hűség nem is merül fel kérdésként.

Ha ez nem tud megvalósulni, akkor érdemes felismerni önnön választásunk tévedéseit, melyek mindig a múltban felvett, téves szülői és társadalmi mintákon alapulnak. Bármikor dönthetünk úgy, hogy felülírjuk, kidolgozzuk magunkban ezeket az addig öntudatlanul működtetett mintákat.

Azért is fontos ezt megtennünk, hiszen nem csak saját életünkért vagyunk felelősek, de gyermekeink életéért, sorsáért is! A gyermek pedig ösztönösen, eleve érzékeli, hogy szülei kapcsolata igaz és tiszta minőségeken, egységen, valódi szerelmen alapul-e, vagy csupán a szeretetért való koldulás szomorú szerepjátékán? Akár őszintén kimondjuk gyermekeinknek, hogy nem vagyunk igazán boldogok, akár nem – a gyermek az ő tisztaságával eleve érzi, hogy mi a valós helyzet és saját testi-lelki-szellemi egészsége vissza is tükrözi ezt. A tőlünk látott kapcsolati mintákat viszi tovább és amit mi magunk nem oldottunk meg, azt ő örökli majd. Tehát, ha gyermekeinknek boldog, kiteljesítő kapcsolatokat szeretnénk, akkor azt először is saját életünkben kell, hogy meglépjük, hiszen a gyermek nem oktatás és szócséplés, hanem a látott-érzékelt minta alapján tanul és teremt maga is!

Visszatérve az égi fényüzenetek útmutatására: a család szentségéről tehát akkor beszélhetünk, ha az egy igaz, tiszta szövetségen alapul, két olyan ember kapcsolatán, akiknek szíve egy! Erre építve a család szent és sérthetetlen, olyan erővel és védelmi rendszerrel bíró csoda, amely nem csak teljességet ad minden benne létezőnek, nem csak gyógyító és boldogító ereje van, hanem nagyszerű, mások számára is építő alkotásokat, példa értékű mintát tud nyújtani!

Zentai Anna

asztrozófus