2017. november 11. szombat – 12. vasárnap

2017. november 11. – 12. – Útmutató a hétvégére

amaikép

Szombaton tetőzik a Szaturnusz és az Uránusz trigon fényszöge (FÉNY-szög! ..és nem sötétségszög, ha valaki még kételkedne…), tehát ezen a napon történik bennünk az átfordulás, innen oldódik ki mindaz, ami eddig gátlás, teher, (belső) akadály volt, ami hátráltatta (igazából érlelte) a jelenleg zajló folyamatokat. Érezhettünk mostanában (és még egy ideig) erős késztetést, egyre erősödő belső tüzet, lángolást, magát az erőt, amellyel alakítani kívánunk sorsunkon; érezhettük a gyógyulás vagy az új kezdet inspirációját is.

Szombaton délelőtt, amikor ez az energetika a csúcsára ér, a Szaturnusz a karmikus folyamatok végjátékát, a kör lezárását jelképező 12. házban, az Uránusz a megnyilvánulások házában, a 3. házban, a hozzájuk csatlakozó Hold pedig az érzelmi-lelki stabilitást és minőségi átváltozást jelképező 8. házban áll majd. Így egy nagy háromszög alakul ki az égbolton, amely nem csupán az energikus Tűz elemével, de érzelmi töltéssel és a megértés felszabadító, szellemi erejével is feltölt bennünket. Ez a nap így kitűnően alkalmas arra, hogy véget vessünk mindannak, ami még akadályozta eddig azt, hogy életünket teljességgel éljük, hogy lezárjunk, elhatárolódjunk, befejezzünk, pontot tegyünk adott dolgok végére. Ez által tudnak dolgozni a tisztulás és szabadság erői, ez által készítünk terepet az újnak, ami már érkezik.

Érdemes most elgondolkodni azon: vajon mi az, amit most le tudok zárni, be tudok fejezni annak érdekében, amire igazán vágyom? Milyen gátlásokat érdemes elhagynom, meghaladnom magamban, hogy úgy viselkedjek, cselekedjek, ahogyan érzek és gondolkodok? Milyen szálakat, milyen kötéseket, függéseket jó most elvágnom, hogy szabaddá váljak és az legyek, aki igazán vagyok?

A valóság, az igazság megmérettetését az idővel, illetve a múlt karmikus vállalásaiból való kiemelkedést nem kerülhetjük most el, ahogyan arra is lehetőség van, hogy saját magatartásunkra, teremtéseink gyökereire, felelős okaira most tisztán rálássunk. A Merkúr a Skorpió csillagkép ollójánál járva esélyt ad azokra a beszélgetésekre, amelyek által kimondhatjuk a végső szót, véget vetve a múlt még lehúzó, vagy eleve nem működő, hozzánk nem tartozó minőségeihez. Ez megjelenhet apró hétköznapi dolgokban, amikor nem akarunk megfelelni másoknak, így szabadon nemet mondhatunk arra, ami nem kellemes és építő a számunkra, de megjelenhet komolyabb döntésekben is. Ugyanez az energia érkezhet úgy is, hogy önnön negatív gondolataimra mondok nemet, hogy tudatomat minőségileg emeltebb szintre fókuszálva, teremtő erőimmel a jövő építésén dolgozzak.

A Hold szombaton késő délután – kora este éri el az Oroszlán szíveként számon tartott, királyi minőségű Regulus csillagot, ezért érezhetjük, hogy szeretetünk kiáradó és feltétlen. Ilyen időkben jó tudatosítani azt is, hogy semmilyen elvárást nem illendő támasztani ahhoz, amit vagy akit szeretünk, hiszen az akarás az önzés felé, az önzetlen adás viszont a békés, szeretetteljes állapot felé visz.

Vasárnap is érdemes a szeretet és az önirányítás kérdéskörén gondolkodni (Hold az Oroszlán csillagkép alatt, a Szűz jegyében halad). A délután folyamán mély érzelmek feloldása, tisztulása zajlik. Jó idő ez pihenésre, töltődésre, regenerálódásra, természetes gyógymódok mérsékletes alkalmazására. Érzékelhető már a hétfőn tetőző Vénusz-Jupiter együttállás is, amely az Angyali Szűz csillagai alatt, most igen szép, érzelmes, lélekben és vágyakban kiáradó erőteret mutat.