2015. januári fényszögek

Január 16. – Mars – Sadalmelik együttállás – A királyok szerencsecsillagával együttálló Mars jeleníti meg azon törekvéseinket, amikor az eddigi rendszerből, amely már csak körbe-körbe jár, ki akarunk törni és a fény felé emelkedni, növekedni. A Sadalmelik ragyogása emlékeztet arra, hogyan létezhetünk önmagunkkal egységben, szabadon, tisztán.

Január 19. – Vénusz-Jupiter szembenállás – A retrográdJupiter visszatérő lehetőségét adja annak, hogy a rajtunk kívül eső dolgok helyett befelé, önmagunkra figyeljünk, kapcsolatainkat a szeretet bölcsessége szerint működtessük. Eddigi működéseinkre rálátva tanít. A Vénusz ezzel kiegészülve most adja lehetőségét a sorsfeladatok felvállalásának, ez általi szabaddá válásnak. A múlt terheitől szabadulhatunk, miközben egyre inkább észrevesszük a csillogástól, hivalkodástól mentes, valódi értékeket. Termékenyebbé válásról, harmóniateremtésről, érzelmi tisztulásról is szólnak ezek a napok. Egyszerre szeretnénk szabadon megélni érzelmeinket és szeretettel táplálni, adni. Fontos lehet felfigyelni arra, mikor várunk visszaigazolást a környezetünktől és ehelyett megtalálni az eleve bennünk rejlő tartalmat és bizalmat.

Január 20. – Mars-Neptunusz együttállás – 20-ra virradó álmaink idején lesz egzakt a két bolygó együttállása, így ezen a napon különös figyelmet érdemelnek az álmaink. A Neptunusz a lelkünk mélységeivel analóg, a legmélyebb szintekkel. Minden lehúzó, egységen kívül tartó minőséggel szembesíthet, amelyeken felülemelkedve vár ránk az egység élménye, a feloldódás. A Mars intenzív, energikus, lehetőséget ad a félelmek, kétségek tudatos meghaladására, a bátorságra, a feltörésre, emelkedésre. Mindenképpen az egyenesség az, amivel szinten tartható az energetikája, az őszintétlenség, a félrebeszélés nem segít. A legmélyebb, legtitkosabb, legkellemetlenebb dolgokkal is nyíltan szembenézni, hatalmas energiákat mozgat meg. Művészi tevékenységben, spirituális előrehaladásban gyorsabban haladhatunk. Az akarat most az egységre irányul. A háttérben a Vízöntő biztosít arról, hogy minden a szabadulás érdekében történik.
Ugyanezen a napon 14:15-kor a Nap és Hold együttállása történik meg, vagyis újhold lesz, a Vízöntő jegy elején, a 8. házban. Lelki-érzelmi tisztulás, megújulás ideje ez. Mélyebb lelki működésekre kapunk rálátást, egészében érthetjük meg, hogyan működnek láthatatlan, rejtett rendszerek.

Zentai Anna
Kép: Batik Art