2014. november havi előrejelzés

NOVEMBER HAVI ELŐREJELZÉS

 Az elmélyülést és átalakulást hozó Skorpióból a tudatosodás, a bölcsesség időszakába, a Nyilasba lépünk e hónapban. A november nagyobb része még arról szól, hogy a felszín mögé nézve felfedezzük a láthatatlan működéseket, biztonságra leljünk a lelkünkben, végigéljük azokat a változásokat, melyek szükségesek a fejlődésünkhöz. Ez a hónap lehetővé teszi, hogy felfedezzük, hol és miben korlátozzuk le önnön boldogulásunkat, ezen túllépve kitörjünk, meghaladjuk régi félelmeinket, helyesen értékeljük önmagunkat. Mindezek a helyzetek jöhetnek próbaszerűen is, amikor kívülről feladatként kapjuk őket és önerőből kell feltornázni magunkat egy magasabb minőségbe, a puszta gondolkodástól és magatartásunktól kezdve. A fejlődés, önmagunk felvállalása, az égi rendeltetés megtapasztalása időszerű e hónapban.
Könnyebben haladunk, ha felismertük, hogy amivel találkozunk, azt azzal vonzottuk be, amire eddig fókuszáltunk és nem kényszerít senki olyan helyzetben lenni, amiben nem szeretnénk. A figyelmünk koncentrációjának tudatos irányítása, a magasabb önértékelés segíti utunkat.
Az emberi kapcsolatokban a belső magabiztosság most igen jelentős. Sok esetben nem azért érezhetünk bizonytalannak kapcsolatokat, mert az bizonytalan, hanem azért, mert mi magunk nem hoztuk meg a tudatos döntést, hogy elkötelezzük iránta magunkat. A biztosság is döntés kérdése. Amint biztossá válunk önmagunkban, a külvilág is megérzi ezt és a stabilitás kisugárzásával ennek megfelelő további lépéseket, minőségeket vonzunk magunkhoz.

A NAP a Skorpió titkokat kutató, végletességeket kedvelő jegyében jár, 22-én délelőtt pedig az elevenebb, tüzes Nyilasba lép. Csillagképileg a hónap nagy részét a Mérlegben tölti. 6-tól 23-ig a Mérleg által rávilágít az igazságokra, a magasabb, égi rendeltetésre. Megmutatkoznak először a múlt igazságai, napfényre kerülnek az eddig nem tudott, titkolt, mélyben zajló minőségek, majd az egyensúly beálltával (13-án) már elkezdődhet a jövő érdekében történő, helyes irány felvétele. A Mérleg fázisában cselekvően leválaszthatjuk magunkról azokat a dolgokat, amelyek nem méltók arra, hogy életünket Isten gyermekeként éljük.
A MERKÚR a Mérlegből indulva, végighaladva a Skorpión (8-tól 28-ig), a Nyilasba érkezik. A hónap nagy részében tehát érdeklődésünk a titkok, mélységek, a spiritualitás, az álmok világa felé fordul, érteni akarjuk és tudjuk a mögöttes működéseket. Gondolkodásunkban átalakulások zajlanak, a beszélgetések szenvedélyesebbek lehetnek, a szavak és gesztusok mögötti üzenetekre kitűnően ráérzékelünk. Csillagképileg a Merkúr a Szűz jövőbe érkező részénél halad, majd 4-től 15-ig az Angyal csillagai alatt jár, ez időben az angyalkommunikáció eleve működik. 18-tól 28-ig a Merkúr is a Mérleg alatt jár, az információáramlásba is az égi igazság üzeneteit csempészve. 26-án találkozik a Szaturnusszal, amikor is ideje jön, hogy minden félelmünket meghaladva, bátran beszéljünk az igazságról, ezzel is egy szebb jövőt teremtve.
A VÉNUSZ a Skorpió jegyéből indul, 16-án este ér a Nyilasba. A hó első felében így lezajlanak az érzelmi változások, a belső tapasztalások, majd ezt az elmélyültebb időszakot egy aktívabb időszak váltja fel, amikor már ideje van hosszú távra tervezni, előre nézni. A skorpió Vénusznál a harmóniát a lélek belső világában, befelé fordulva találjuk, a nyilas Vénusznál már a tudás és az igazságok, a magasabb összefüggések megismerése ad békét és kiegyenlítettséget. Az addig rejtve lobogó érzelem-lángok felszikráznak. A Vénusz hátterében 17-ig az égi igazságokat megmérő Mérleg, majd 17-től a belső küzdelmekkel felemelő Skorpió, 18-tól a beavató és gyógyító Kígyótartó csillagzatok ragyognak.
9-én, ha merünk magunkba nézni, ráláthatunk a múlt igazságaira, érzelmi tanításokat hoz a Vénusz. 13-án válik érezhetővé, hogy érzelmek terén mi életképes az életünkben. Érzelmi gátlásokat ideje meghaladni, a belső-női minőségeket többre értékelni. 20-án mély érzelmi tisztító folyamatok működnek, félelmek, függések válhatnak láthatóvá, melyeken most felülemelkedhetünk, 27-én pedig már egy emelő erő segít feloldani a múlt kötelékeit, szabadulni és felszabadítani a női energiákat, a teremtő erőt, az érzelmek áramlását.
A MARS a Bak jegyében járva, megfontolt, lassú erőkifejtést tesz lehetővé. A fény felé törekvés útján saját, önkorlátozó beidegződéseinkkel szembesülhetünk, ám épp ezekhez meg is adja az erőt, hogy meghaladjuk őket. Sok helyzetben céltudatossággal, koncentrált erővel támogat, ami sikereink záloga lehet. A Nyilas csillagkép alatt halad, a hó nagy részében a Tejút barlangja alatt, a beavatások helyszínén. Most tett erőfeszítéseink a jövőben fognak megtérülni. Ösztöneink tudatos irányítása (nem elfojtása, hanem megfelelő működtetése!) most a jövőt nemző erő. A hónap második felében már lehozza a Tejúton felvett, magas energiákat, ez válik érezhető a hétköznapok során. A férfi minőség lesz most a tudás árasztója.
10-én a Mars együttáll a Plútóval, ami óriási belső erő, akarat, képesség arra, hogy gyógyuljunk, változzunk, változtassunk, a fény felé törjünk. Érdemes ilyenkor rálátni arra, milyen negatív gondolatokat használunk még és ezzel az erővel kitörni ebből az állapotból, tudatosabban teremteni. Érezhetővé válik az erő, mely felett uralkodunk. Új időkbe való áttörés jelentkezhet. 13-án tovább tetőződik ez a folyamat, itt érik be a szabadulás, a karmatisztítás, az új kezdet.
A JUPITER az Oroszlán jegyében, az Oroszlán csillagkép Napútra hajló feje alatt, a saját magunkra, múltunkra, múltbéli cselekvéseinkre való rálátás idejét és tanításait jelzi. Segít az önmagunkban és az égiekben való hit és bizalom meglelésében, a kapcsolataink bölcs, szeretetteljes, elfogadó kezelésében. 
A SZATURNUSZ továbbra is a Skorpió jegyében és a Mérleg csillagkép alatt jár. Ám ezidáig főként a múlt igazságait pedzegette, most viszont már egyre inkább a jövő kérdései kerülnek előtérbe. Érezhető már, hogy itt az ideje szépen, lassan megmutatkozni annak, mi igaz, mi helyes a jövőre nézve. 10-től ez hangsúlyossá válik. A jövőt meghatározó igazságok megismerésének kiemelt ideje majd december 12 körüli időszakra fog esni.
A megváltó minőséggel bíró, transzcendens bolygók helyzete sem változik: az Uránusz a Kos jegyében jár, a Halak csillagképben, a Neptunusz a Halak jegyében, a Vízöntő csillagképben, a Plútó pedig a Bak jegyében, a Nyilas, a Kígyó Farka és a Pajzs csillagképek alatt. A Neptunusz 16-tól direkt mozgásba vált, így a mélységeket tisztító, felszabadító erőket már a mindennapok során használhatjuk.


Zentai Anna