2014. február 13.

Február 13. csütörtök – Lábmardosás és tisztító léleklángok

 Ma reggelre a Merkúr visszalépett a Vízöntő jegyébe (04:31-kor), ezt az átmenetet álmaink is érzékeltetik. Egy időre így ismét aktívabban áramlik a tudás és az információ, még egyértelműbben tisztázódhatnak dolgok, amelyek az elmúlt korszak lezárásához szükségesek lesznek. A Nap utolsó óráit tölti a Kiscsikó alatt ez évben, a Bak csillagait is lassan elhagyja, de még jó darabig a Vízöntő múltat tisztító vize alatt jár. A Vénusz továbbra is a Nyilas csillagképben, a ló lábánál vonul és együttáll a Nyilas legfényesebb csillagával, a Rukbattal. A ló lábáról, és az itt érzékelhető – jelenleg vénuszi – „fájdalmas pontokról” idéződik elém egy pár napja történő beszélgetésem, melyben kedves barátnőm oly könnyen érzékelhetően írta le a mostani helyzetet. Az elmúlt év a Kígyó éve volt, de már beléptünk a Ló évébe (kínai asztrológia szerint), ugyanakkor az átmenet nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem a lassú egymásba olvadás folyamata szerint zajlik inkább. A Kígyó még a Ló után nyúl, és annak könnyen elérhető lábába kap, ha teheti, jól belemar, márpedig a Lónak a lába a legfontosabb, életet jelentő része. A Kígyót persze le is vetheti magáról a Ló, ez a jelenség csak akkor veszélyes és fájdalmas, ha engedünk még a sötét erőknek és nem használjuk ki a szinkronban megjelenő, felemelő lehetőségeket és egyéb nyitott kapukat. Úgymint például: letenni magunkról azt, ami nem tartozik hozzánk, önnön isteni lényünkhöz. Ezt a folyamatot ma jelentősen megsegíti és talán könnyebbé is teszi a Hold. Az Oroszlán jegyében halad, ez segít érzékelni emberi méltóságunkat, erényeinket és az uralmat a szívünk-lelkünk felett, amelyet kár lenne másnak átadni. A Hold mögött a Rák csillagkép ragyog, amelynek közepén a Jászol (Preasepe) csillaghalmaz tündököl – itt születik a megváltó fényesség, az emberi tudatban is. A Hold ciklusa által hónapról hónapra megtapasztalhatjuk e csodát – a lelkünkben és gondolatainkban is a megváltó felismerések, érzések, élmények felbukkanása ez (ma 11 és dél között). A déli órákban különösen áldásos energiák látszanak, amelyek segítenek ráébredni öntudatunkra és elindulni a teljesség felé. Ezt segíthetik a tisztázó beszélgetések és felismerések is. 20 óra környékén ugyanezek az erők már az igaz vágyaink, küldetésünk, céljaink felé repítenek bennünket, segítve megtenni azt a lépést, amely a Szív hívására történik. A késő esti órákban a Hold a Rák ollójával áll együtt. Felülemelkedve az eddigi játszmákon és szerepeken, már tudatosan vághatjuk le azt, ami nem fény, nem szeretet, nem isteni és nem bennünket szolgál!

Zentai Anna