2014. február 12.

Február 12. szerda – Különleges Fény-erőkben

 Régi bölcsességek szerint, minden kis fűszálnak éppúgy megvan a maga szerepe és küldetése a világban, mint a ragyogó csillagoknak. Az Univerzum egy tökéletesen szervezett egész, a maga minden kis szereplőjével. Vannak benn királyok és királynők, elsők és utolsók, kicsik és nagyok. És van úgy, hogy a főszereplőkről a másodlagos résztvevőkre helyeződik a hangsúly. Ilyen nap ez a mai is. Minden csillagképnek megvan a maga legfényesebb, legerőteljesebben ragyogó csillaga. Ő hordozza az egész csillagzat eszenciáját, ő árasztja, sugározza a legnagyobb fényt. Mögötte sorakoznak szépen, sorban a többi csillogók is, őket erejük, fényességük sorrendje szerint, a görög abc betűivel jelöljük. A legfényesebb csillag tehát az alfa, a második legfényesebb pedig a béta csillag egy csillagképben. A béta a másodlagos, a királynő, a követő, a támogató… A mai nap különlegessége három égi testvérünk egyszerre történő együttállása, három fényes béta csillaggal! A Nap a Vízöntőben ragyogó Sadalsuuddal, a Hold az Ikrekben álló Pollux-szal, a Vénusz pedig a Nyilas kettős béta csillagával, az Arkab Prior és Arkab Posterior csillagokkal egyesül, egyazon napon belül! Leírhatatlan ennek jelentése.. próbáljatok ráérezni, már az álmaitok idején, és a holnapi nap folyamán. Segítek megadni a támpontokat. A Sadalsuud a Vízöntő múltba ömlő vizének csillaga, a múltat tisztító, friss, felszabadult energiákat elhozó hullám, amely most a Nap aranyfényében fürdik. Régi hagyomány szerint ő az egyik nagy szerencsecsillag, aki dolgaink szerencsés végkimenetele felett őrködik. Éberen őrzi tudatunkban: bármi is történik, annak csakis jó vége lehet. Más megvilágításban, a Vízöntő alakja egy kitárt szárnyú angyal, akinek egyik felemelt szárnya látható itt – segítő angyalaink szárnyától ölelve, csakis szerencsésen alakulhat bármi, ami történik velünk. A Hold az Ikrekben, a Testvérek csillagképben halad ma is, de amíg tegnap a különbségeket testi és gyakorlati értelemben érzékeltük, ma már az Ikrek feje a szellemiséget jeleníti meg – a különbözőségek megértése jelenik meg. Pollux a testvérek közül a halhatatlan, örök életű testvér, aki az el nem múló, vagy hosszú életű minőségek, értékek megjelenítője. A Nyilas a magyarság csillagképe is, alakja egy lóhátról nyilazó ember, vagy ágaskodó ló, aki hátsó két lábára áll, melyre súlya stabilan helyezkedik – az Arkab csillagok jelölik az alsó lábszárat, egészen pontosan az Achilles-ínt. A test legfájdalmasabb, legsérülékenyebb része ez a terület, amelyre mégis stabilan épül fel a szervezet. A cselekvésekben így a múlt terheitől való felszabadulás lehetősége, a lélek szintjén az igaz értékeket képviselő, nem múló érzelmek érzékelése, az érzelmi kapcsolatokban és művészetekben pedig a stabil alapokra helyezkedés, illetve a kiáradás élményei, minőségei jelennek meg – mindez nem mentes a fájdalomtól, hiszen elengedni valamit, kioldani egy olyan csomót, amihez sokáig rögzültünk, kötöttük magunkat, ami testünk-lelkünk része volt, komoly belső munka. A gyógyulás ideje ez, s mint tudjuk, a gyógyulás ritkán megy fájdalom nélkül. Most itt a lehetőség felismerni a kettősségekben rejlő tanításokat – különbséget tenni a két oldal, két minőség között, megérteni azt, hogy mire érdemes megnyílnunk, mit érdemes szívünkbe, életünkbe fogadnunk ezután és mit nem? (A Hold az Ikrek fejét elhagyva már a Rák csillagkép befogadó ágához érkezik.) Mindemellett, bármilyen munkát, tevékenységet végzünk, érdemes figyelmünket nem szétszórni, hanem rákoncentrálni, jelen lenni annak, amivel és akivel foglalkozunk, jelen lenni a lassú átalakulásnak. A Hold és a Mars kapcsolata ma kézzel foghatóan segít egy új kezdet, új jövő megteremtésében, ugyanakkor intenzívvé teszi a lelki megéléseket, felkorbácsolja ösztöneinket és indulatainkat, ám kezünkbe adja az önlegyőzés, a bátorság és nyíltság megoldó erejét is.

Zentai Anna