Vénusz-Mars-Lilith háromszög

Merünk-e megnyílni? Merjük-e beengedni társunkat lelkünk belső templomába?

A Vénusz, a Mars és a Lilith alkotta szenvedélyes háromszög most jelentős megéléseket hoz. Fontos állomás lehet a kapcsolatokban és a szexualitás terén. A Vénusz lassan elhagyja a Nyilas csillagképet, felkészülten a feladatok felvállalására és a Fény őrzésére. A Rákban járó Lilith magas szinten a bátor önfelvállalás erejét adja. Az érzelmi falak meghaladását, a belső korlátok ledöntését és a külvilág szemében gyengeségnek tűnő, mégis erős és igaz érzések vállalását, ön-magunk kifejezését egyszerre szeretnénk megélni, ez adja most azt az igényt, hogy mindebben kiteljesedjünk. Minderre megoldást mutat a Mars, a valódi érzések, a szeretet nyílt és bátor kimutatása! Művészi alkotásokba ideje beletenni azt, ami igazán a szívünkből jön, megmutatni mi is rejlik személyes, belső világunkban. Délután (17:25) a Mars hátráló mozgásba kezd. Már majdnem elhagyta a Szűz jövőbe lépő részét de mégis visszafordul, hogy visszavigye az angyali erőket a teljes rend érdekében. Május 20-ig hátrál, visszatér a Szűz közepéhez, hogy még erőteljesebben felívja figyelmünket arra, hol is találjuk a fényt! Mi az, ami hamis csillogás és mi az, ami a szívünket melengető igaz, belső fény? Vasárnap (17:22) a Szaturnusz fordul vissza. Hátráló mozgása idején még erőteljesebb lesz a valódi küldetéseink megmutatkozása és felvállalásának ideje, az anyagi, kézzel fogható teremtményeinkbe a fény, a belső tartalom elültetése. Még el sem érte a jövő igazságait megmérő serpenyőt a Mérlegben, visszatér a múlt titkainak felfedéséhez, az ösztönvilágot jelképező Hydra elindulásának színhelyéhez, hogy még mélyebben felkutassuk saját belső világunkat, tudatosítsuk a bennünk munkálkodó, múltból eredő ösztönöket, tulajdonságokat, átformáljuk értékrendszerünket, s nemsokára ezzel a tapasztalással együtt tudjuk majd meg, hogyan is teremthetünk egy még kiegyensúlyozottabb, életképes jövőt! A Szaturnusz által mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy szellemi erőinket, teremtő gondolatainkat az eddig megélt tapasztalatok által már kitűnően irányítani tudjuk.

Zentai Anna

2014. március 01.