Márciusi csillagüzenetek I. rész

2019. márciusi csillagüzenetek

tavasz4

A Nap ebben a hónapban a Vízöntő csillagkép jövőbe ömlő vizének csillagaitól a Halak visszaúszó halának fonaláig halad. Vagyis a hó első felében zajlanak a tisztítások, a jövő áldásainak helyet készítve, majd március 9-től áthelyeződik a hangsúly az eddigi sorskör zárására, az egység megteremtésére, a még elvégezetlen dolgok előkerülésével, melyben a múltból hozott képességeinket hívjuk segítségül. A hónap nagy részében a múltból visszatérő minőségekkel találkozunk, érdemes felismerni a bennük rejlő lehetőségeket!

A Hold útját tekintve kiemelkedik a március 6-án délután bepontosodó újhold (17:05-kor egzakt), valamint a 21-én (02:44-kor) felálló telihold. A hatodikai újhold most nem csak a Nap és a Hold együttállása lesz, hanem mindketten egyesülnek a Neptunusszal is, a Halak jegyében, a Vízöntő csillagkép jövőt tisztító vize alatt. A fényhez, a világossághoz tehát éppen a két lélekbolygó kapcsolódik, az érzések, érzelmek, lelkiség terébe kerül a fény, tiszta rálátás nyílik mély érzelmi működésekre. Mindez az aktuális égi képlet VII. házában áll fel, így elsősorban a minket tükröző kapcsolatokra nyerünk rálátást. Fontos lehet, hogy bízzunk abban, amit mélyen érzünk és tudjuk megszűrni azt, ami kívülről érkezik! Társaink lelkére tisztábban ráérezhetünk és olyan tisztázások történhetnek, amelyek már a jövőt alakítják. A háttérben, mélyen lent, a misztikus út, az Eridanus csillagkép alfa csillaga, az Achernar (folyó vége) ragyog – így a megérkezés, a megvilágosodás fénye kíséri ezeket az órákat! Az újhold indító energiáihoz tehát most nagyon tiszta és mély érzések társulnak, melyek a megváltáshoz, mély belső megérkezéshez vezetnek!

A 21-én hajnalban ragyogó telihold is hozza az új korszak elindításának üzenetét, hiszen a Zodiákus körön a Kos-Mérleg tengelyen lesz látható, együttállásban két világtengellyel. A Hold mögött a Szűz csillagzat elrugaszkodó része üzeni, hogy lelki működéseinkre rálátva most képesek leszünk ellépni idejétmúlt működésektől, elindulni új kalandok felé, örök értékek felé. A Nap mögött a Halak csillagkép üzeni, hogy a múltból visszatérő fény és irányító képességünk segíti most mindezt.

A hónap kiemelt történése, hogy az Uránusz a Zodiákus körön a Bika jegyébe lép március 6-án és jópár évig itt fog járni majd. A tudattágítás és tisztító erők bolygója így a termékeny és érzéki Vénusz uralma alá kerül, az anyagi-testi megélések, a termékenység és anyagba öntés ciklusába. Az uránuszi megéléseket úgy is le lehet írni, mint amikor egy kismadár magában gubbasztva, kalitkája rácsait nézve, hirtelen ráébred: dehát nincs is kalitka! Szabad az út, szárnyalhatok, repülhetek! Ilyen és hasonló eszmélésekkel, felfedezésekkel, váratlan impulzusokkal teli évek elé nézünk most minden olyan téren, ami a Bika minőséget jelenti: termékeny, létrehozó erőink felszabadításában, biztonságérzettel és vagyonnal, pénzügyekkel kapcsolatosan, emberi kapcsolatokban és párkapcsolati működésekben, testiségben és érzékiségben, a fizikai létezés örömeinek megélésében, vágyainak kiteljesítésében, női minták feloldásában, stb. Karmatisztító folyamatok jönnek ezekben, súlyos terheket lerakva szabadulnak fel a teremtő erők és a vágyak. Ideje megélni akár a különleges vágyakat is, szabadon szárnyalni az anyagi létezésben. Most a biztonságot a szabadság, a szabadságot pedig a biztonság és bizalom fogja jelenteni.

Március 5-től 28-ig a Merkúr (információáramlás, megértés-megértetés, kommunikáció, szellemiség, gondolkodás, érdeklődés és beavatás, gyermeki én bolygója) látszólag hátráló mozgást végez a Halak mélyen érző jegyében, a Vízöntő és a Halak csillagképek alatt, így ebben az időszakban lehetőségünk van kicsit megállni és visszatekinteni, összegezni, számot vetni, szellemileg elvonulni és átgondolni, mi is visz majd igazán előre, mi oldja meg a dolgokat? A beszélgetésekben most kevésbé az aktív eszmecsere lehet jelentős, sokkal inkább az egymásra való ráérzékelés, az intuíció, a vizualizáló gondolkodás, a képzelettel teremtés és a tisztázó, lezáró üzenetváltások is előkerülhetnek.

A Vénusz elsején a Vízöntőbe lép, így a kapcsolatokat, női minőséget, termékenységet, vágyakat tekintve a lassú érés állapotát felváltja egy pörgősebb, szárnyaló időszak. A női-kapcsolati minták tisztításának, a függőségektől való mentességnek, a vágyak szabadabb megélésének jön ideje. Mögötte a Bak csillagkép a már megszületett magasabb rendű minőség őrzésének, a feladatok vállalásának idejét ragyogja, majd a Vízöntőbe lépve, még inkább beindul a szabadulás és tisztulás folyamata (11-től). A Mars a Bika jegyében megfontoltabb erővel már az anyagba öntődés idejét üzeni, felette a Kos csillagkép pedig egy új út indulását, melyhez a távoli célokra tekintve kapjuk az erőt. Hó végére a Mars a Bika csillagképben a Pleiadok csillaghalmaz alá ér, így a legtermékenyebb napjait éli majd az idei évben!

A Jupiter továbbra is a Nyilas jegyében, a Skorpió isteni titkokat felfedező csillagterében és a Kígyótartó gyógyító csillagai alatt jár, tanítva azt, hogy teremtő erőink irányítása rajtunk áll. A Szaturnusz és a Plútó a Bak jegyében segíti teljesen és radikálisan megszüntetni a régi rendszert, mely szerint működtünk és egy sokkal magasabb rendűre, valódi értékeken alapulóra változtatni azt – mögöttük a Nyilas csillagkép szállítja le az ehhez szükséges, magasabb szintű tudást. Az Uránusz nem csak a Kosból a Bikába érkezve vált jegyet, de elhagyja a Halak csillagképet is és megindul a Kos felé – alatta még a Cet és az Eridanus üzenik a belső elvonulás, befelé figyelés, belső tisztulás idejét – az új útra lépés előtti összegzés és felkészülés zajlik még, majd pedig májustól halad az Uránusz a Kos csillagképben, új sorskört kezdve. A Neptunusz a Vízöntő jövőbe ömlő vize alatt a szebb jövőt szolgáló megtisztulás idejét mutatja.

Zentai Anna

asztrozófus