Erős hetünk lesz! – 2022. szeptember 26-tól október 2-ig

Az őszi napéjegyenlőség új energiáival a földi-fizikai-anyagi-testi létezés megélései kaptak nagy hangsúlyt, a kézzel foghatóság, az anyagba öntés céljával együtt. Az újhold energiáiba lépve a mostani idő emellett a belső hazatalálással, stabil alapjaink megtalálásával a világhoz és társunkhoz való viszony teljes megújítására ösztönöz. A Nap és a közelében haladó égitestek a Szűz (Virgo) csillagképben járnak, amelynek fényábrája egy bezárt szárnyú angyal, amint a felső félkörről az alsóra lép – jelképesen a világosságból a sötétbe, vagyis a felszínen látható, tudható minőségektől elindul a lélek és tudat alvilágába, a láthatatlan felfedezésére, ahol megleli a Fényt! Ennek a fénynek a megtalálásáról szól majd a Spica csillaggal való találkozás október második felében, de addig is, rengeteg élményben lesz részünk!

HÉTFŐN tetőpontjára ér több energetikai folyamat, amelyek elsősorban kapcsolataink és kapcsolati mintáink átalakulásait érintik. A Merkúr és a Vénusz találkozik és egyesül a Szűz csillagkép ellépő, elrugaszkodó része alatt, az Alaraph csillagnál, ami a Szűz első lábfeje. Most van hát ideje egy nagy lépés megtételének, elindulásnak, múlttól való ellépésnek! (Ha ezt nem tesszük meg és nem lépünk tovább, akkor testi szinten a lábfejünk jelezhet.) Ideje lépni önmagunk felé, azzal, hogy az idejétmúlt, fénytelen minőségeket magunk mögött hagyjuk. Így kerül a Vénusz trigonba a Plútóval, ami minőségi szintemelkedést, gyökeres átalakulást, megújulást hozhat kapcsolatrendszerünkben. Ez az ellépés gyakorlatilag segíti a már megdőlő rendszerek lecserélését, kapcsolataink rendezését. Ha eddig női-kapcsolati téren nagyon az egyik szélsőséget éltük, akkor most megjelenhet a másik, illetve a szenvedélyesség kap igen nagy szerepet. Szenvedélyeink élése fontos, hiszen ez is lehet hívás-hívatás!

Estére ugyanakkor egzakttá válik a Nap-Jupiter szembenállás, vagyis fény derül az igazságra! A Nap megvilágítja a Jupitert, az igazság, a tudás, a bizalom, jószándék és élekedv princípiumát. Ez teljesen új kezdetet hozhat a kapcsolatokban, illetve mértékletességre is tanít. Az energiák árasztása és szelidítése, adása és visszatartása között tudunk most egyensúlyt teremteni. A világban, társaink előtt cselekvően, önmagunkat megmutatva jelenhetünk meg adott helyzetben, ugyanakkor nyíltan, egyenesen és őszintén, de jószándékkal. Vezetői képességeink a jóindulat, a tisztelet által erősödnek – érdemes most ráérezni, hogy mikor van ideje erőkifejtésnek és mikor a toleranciának és finomságnak. Hol az egyik, hol a másik szükséges és a kettő egymással alkot egészet. ..folyt. köv…

Zentai Anna

Kép: Pinterest