Bolygó pozíciók és irányváltások 2023-ban

Asztrológiai rendszerünkben a lassan haladó bolygókhoz soroljuk a Jupitert, a Szaturnuszt, az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót. Mivel ezek a planéták viszonylag hosszabb ideig tartózkodnak egy adott égi területen, így az ő helyzetük meghatározó egy adott időszak, korszak vizsgálatában. Nézzük most azt, hogy hogyan helyezkednek és mozognak idén, a 2023-as esztendő során!

Jupiter – Jelenleg a Kos jelében jár, de valójában a Halak csillagkép alatt. Így jelen van ugyan az új kezdet és a tudatosság mindent legyőző ereje, de a szellemi háttere, magasabb oka ennek még az egységre törekvés és a múlt rendezetlen dolgainak bevégzése, egyben a meg nem élt vágyak beteljesítése. A kos Jupiter hónapjaiban ideje van elindítani mindazon dolgokat, amelyek által az igazság érvényesül – a szív igazsága. Erőteljesen és bátran képviseljük most a hitünket, nézeteinket, tudásunkat. Bátran és nyíltan állunk ki az igazságért és a tudásért. A tudás árasztása, a szellem kiáradása, a hit mindent legyőző ereje ez. Május 16-án lép át a Jupiter a Bika jelébe. Amit addig elvetünk, innen kezdve szárba szökken és teremni fog. Az igazság itt már kézzel fogható és látható módon kíván megnyilvánulni. A bőség és gyarapodás ideje jön el, minden téren és értelemben. Termékeny hit és tudás, illetve az önbizalom-bizalom kérdéskörének fontossága jelentkezik. Június 4-én már a Kos csillagkép fej-csillagaival áll együtt a Jupiter, 23-án a Hamal csillaggal, ami a Kos alfája. Ezek az idők kiemelten szólnak a tudatosság erejéről, a szellemi emelkedésről! Figyeljünk oda arra, hogy senki más nem határozza meg a gondolatainkat, csak mi magunk! Ebből fakadnak teremtéseink, ezért ez nagyon fontos. Augusztus 12-13-án pedig a Cet fejénél ragyogó Menkar csillaggal áll együtt a Jupiter, ez ismét kiemelt időszak, nagy, sorsfordító felismeréseket is hozhat és segít leválni függésekről, feloldani régi kötéseket. Szeptember 4-től a Jupiter retrográd irányba fordul és december 31-ig halad így, ez a múltból hozott tudás visszahívásának, az ismétlődő lehetőségeknek is az ideje, de a felismeréseké is.

Szaturnusz – Március 7-ig a Vízöntő jegyében jár, a Vízöntő csillagkép alatt. Ebben az időszakban sorsfeladat a tisztítás, a terhek letétele, a kikönnyülés és a megnyílás; nem érdemes halogatni már, az idő eljött. Vállalni és élni szabadon azt, ami vagyunk – ez a jelen tanítása. Március 7-től aztán a Halak jelében jár a Szaturnusz, a fókusz így a mélységeinkre, mély és valós érzelmeinkre helyeződik, a belső lelki folyamatokra, az érzések áramlására. Mindaz, amit megélünk a gyengédség, az intimitás, a spiritualitás, a lelkiség terén, most hangsúlyt kap, fontos tapasztalattá válik. Ideje jön, hogy megnyíljunk a mély és valós érzelmekre. Hogy felismerjük, mivel és hogyan korlátoztunk le önmagunkat eddig az érzelmek megélésétől és hogy mennyire fontos ez számunkra. A jelenlét és a hála állapotai segítik ezeket a megéléseket. Június 17-től retrográd irányban halad majd a Küszöb Őre, egészen november 4-ig, ez idő alatt a Halak csillagkép múltat tisztító vizéhez tér vissza, hogy minden tisztázva legyen, mielőtt valóban továbblépünk, alkotunk a jövőnek. Április 15-én, augusztus 23-án és 2024. január 11-én lesz az a három nap, amikor a Szaturnusz együttáll majd a Fomalhaut csillaggal! Ez a Déli Hal csillagkép legfényesebb csillaga, az egység és bőség fényét ragyogja. Ő a világunk egyik tartóoszlopa (hiszen földi világunkban eleve egység és bőség van, ezt csupán fel kell ismernünk). Ezekben az időszakokban ideje van átértékelni dolgokat, megérezni, mi képvisel valóban fényt és egységet az életünkben! Életünk stabil oszlopait helyezhetjük le, vagy erősíthetjük meg, ha valóban a szívünket merjük követni, a megfelelési kényszerek és félelmek elhagyásával! Érdekes, hogy a Fomalhaut is ugyanúgy gyűrűs égitest, mint a Szaturnusz és így a két objektum egyesülése felerősíti a határokkal való megfelelő bánásmód fontosságát – tanításuk, hogy ahelyett, hogy önmagunkat elhatárolnánk a szeretettől, a szívünk igaz hívásaitól, inkább legyünk határozottak, hassunk a környezetünkre is ezzel és húzzuk meg a szükséges határokat úgy, hogy semmilyen más lehetőség ne legyen, csak az, ami a szívünkben igaz!

Uránusz – A tudattágító erőket megjelenítő és magasabb értelmet képviselő Uránusz jelenleg a Bika jelében jár, a Kos csillagkép alatt. Január 22-től direkt mozgású. Nem egzaktan, de együttáll még ekkor a Menkar csillaggal is, a Cet fejének fényes csillagával, amely által a szellemi tudatosodás, a tisztulást hozó felismerések történhetnek meg. Június 24-től a Kos mellett a Bika csillagait is eléri már, ebben az időszakban, amíg mindkét csillagképet érinti, kiemelten termékeny idők jönnek szellemileg és gyakorlatilag is. Augusztus 29-től aztán ismét retrográd irányt vesz és 2024. január 27-ig halad így. Közben november 11-12-én együttáll a Kos méhével, a Botein csillaggal és az Eridanus Rana (béka) csillagával is. Ebben az évben az uránuszi erőinkkel így ideje van letenni minden olyan ragaszkodást, hitrendszert, berögzülést, megakadást, ami az anyagi világhoz, a testiséghez, a szexualitáshoz, a nőiséghez, a pénzügyekhez és vagyonhoz fűz bennünket. Általa bármikor érhet meglepetés és az újratervezés hirtelen impulzusa. Célja, hogy felszabadítsuk az igazi vágyakat, megéljük a valódi örömöket, megerősítsük a valódi bizalmat és biztonságérzetet, illetve, hogy minden, ami nem termékeny, az szűnjön meg és ami termékeny, alkotó erő, azt működtessük. A jövő érdekében, a szeretet magasabb szintjének élése érdekében tudunk most általa szabadulni a régi, elavult hitrendszerektől.

Neptunusz – A Halak jelében, a Halak csillagképben jár a valódi lelki hívások bolygója. Június 30-tól december 6-ig lesz majd retrográd mozgású, ebben az időszakban a tisztaság lesz a cél, egyébként pedig az egység az irány és az új minőség élése. A visszaúszó hal csillagai alatt járva, most visszatérő lelkekről és érzésekről mesél. A múltban már megszerzett, működtetett, most újra aktiválódó varázserőről, amellyel a jelen munkáit el tudjuk végezni. A Szaturnusz mellett, ő is segíti az eddig járt sorsmunkák bevégzését, befejezését, amely mély belső összegzésen alapul. Intuíciónk, érzékelésünk, lelki súgásaink és teremtő képzeletünk most hatalmas segítség az úton! Alatta a Főnix biztosítja a poraiból feltámadó, új minőség megszületését, felette a Pegazus, a Táltosló szállítja ehhez a mély, belső átminösülési folyamathoz az isteni szikrát, a megoldáshoz szükséges szellemi erőket és intuitív sugallatokat.

Plútó – A Bak jegyében már csak március végéig jár a Plútó, az erőink működtetése feletti hatalmat és regeneráló, megújító erőt jelképező bolygó. Március 23-tól a Vízöntő jelébe lép, majd nemsokára, május elsején retrográd irányt is vesz. Június 11-től október 11-ig lesz retrográd, így év végéig még tesz egy tiszteletkört a Bak jegyében, hogy minden maradék elavult, régi rendszer leomoljon. 2024. január 24-től lép aztán a Vízöntő jelébe. Amíg a Bakban jár, lehetőségünk van plútói erővel – valóban minden erőnket összeszedve, a szeretet jegyében – áttörni, szétrobbantani minden egóból emelt határt és korlátot. A Vízöntő jelében már a megtisztulás, a korlátok nélküliség megtapasztalása, a szabadulás és az éltető erők áramlásának élménye hozza el a plútói szintlépéseket, megújulásokat. Eközben január 29-től már a Mikroszkóp csillagkép felett is jár a Plútó, így az apró részletekre való figyelem jelentős, plútói élményekkel és változásokkal járhat! Visszatekinteni a múltba és emlékezni arra, mi érintette meg igazán a szívünket, mi a fontos – ezek az élmények plútói felismeréseket hoznak. Október 11.-ig, a bolygó fordulatáig azért is történhet ez a visszatérés, hogy mindenre rálássunk (lent a Páva) és ennek a tisztánlátásnak a segítségével alakítsuk át az életünket.

Zentai Anna

Kép: Pinterest