Az őszi napéjegyenlőség üzenetei – 2022. szeptember 23.

Az őszi napéjegyenlőség idén szeptember 23-án, magyar idő szerint hajnalni 03:03-kor történik meg (egzakt idő: 03:03:43). Ekkor lépünk át azon az energetikai kapun, amely az elkövetkezendő időket meghatározza. “Minden kezdetben benne van az egész” – szól az univerzum egyik alaptörvénye. Ez a most megnyíló energiakapu is megmutatja, hogy milyen erők működnek a most induló, új korszakban. Íme az őszi napéjegyenlőség képlete:

Forrás: Astro Sky asztrológiai szoftver

Az új időnk sorskeresztje stabil, szilárd minőséget képvisel, ami hosszú idők óta, most nyílik meg számunkra újra. Paksi Zoltán szerint: “A biztos tudás, a stabil lelkiség, a megtermékenyítés, a folyamatosság lehetővé tételének és a szeretet biztonságának a keresztje.” Ez a négy oszlop jelenik meg a Tarot kártya 21-es, Világ nevű lapján is (Bika, Oroszlán, Skorpió/Sas, Vízöntő/Angyal). Az új világ oszlopait most a stabilitás, a bizalom, a biztonság és termékenység jelentik. Most jön el az ideje annak, hogy az eddig zajló változások után állandóságot és stabilitást találjunk. Ugyanakkor annak is, hogy az eddig elindult energiák és elképzelések anyagba öntődjenek, hogy ami elkezdődött, az most működni kezdjen, termőre forduljon. Az anyagban való megvalósításnak, megtestesülésnek, az élővé tételnek, mind ideje érkezik.

Mindez részleteiben úgy mutatkozik meg, hogy ami most a biztos alapot jelenti, az a lelki termékenység, a láthatatlanul jelenlévő, lelki-érzelmi megélések és ezek áramlása, a láthatatlan világ és a felszín mögötti működések ismerete. Szenvedélyeinkre építeni – és akkor nem szenvedés lesz az élet! Önmagunk felé a szeretetet működtetni, újra megtanulni szeretni magunkat és ebből a feltétlen szeretetből indulni, ugyanakkor életvezetői képességeinket is működtetni, irányítani a mindennapjainkat, határozott döntésekkel – ez is sarokpont. Kifelé, a kapcsolatainkban ugyan fontos a nyitottság és a függetlenség, az önzetlenség és a szabadság élése, de jelentős szerepet kap ezzel együtt a határhúzás is, tehát nem minden és mindenki felé nyitni, hanem a nyitottság alapállapotában, tudatosan szűrve önmagunkat adni. Az irány pedig, ami most mindannyiunk küldetésévé válik és követendő, egyben megoldó minőség bármely élethelyzetben: az anyagba szentelés, a kézzel foghatóvá tétel, minden értelemben a tapintható-fogható fizikai eredményekre törekvés, a testiség élése, a bizalom és önbizalom, a biztonságérzet megerősítése és működtetése, a művészetek és szépség által megélt élmények átélése. A bika MC célként jelöli ki most, hogy visszataláljunk a természethez, Földanyához, a földi élmények egyszerű szentségéhez, emberlétünk lényegéhez és megtaláljunk mindent, ami ebben öröm, harmónia és élvezet. Célunk bármilyen téren az, hogy a fényt, az erőt, a szeretetet helyezzük bele minden alkotásunkba és teremtésünkbe.

Az uralkodó égitest a Nap, amely a Merkúrral együttállva a 2-es házba kerül és ide kerül a Vénusz is, aki a küldetés sorstengelyének uralkodója. E három égitest a 2-es házban (amely szintén analóg a Bika jelével), különös hangsúlyt fektet most az anyagi-földi-fizikai megélésekre. Fő üzeneteik, hogy most itt az ideje kihasználni saját erőforrásainkat – mundán értelemben mindenkinek a saját természeti, alternatív erőforrásait, egyéni értelemben senkire nem támaszkodva, saját erőből működve boldogulni, önállóan dönteni, választani minden téren, nem tanácsokat kérve. Fontos, hogy ez az önállóságunk meglegyen, ami nem csupán azt jelenti, hogy az anyagi dolgokat tudjuk önállóan megteremteni, hanem azt, hogy senkitől nem befolyásolva tudunk önállóan véleményt alkotni, gondolkodni, életünk mindennapjaiban döntéseket hozni, választani! Különösen igaz lesz ez most a kapcsolati döntéshelyzetekre és az anyagiakra is.

Érdemes mindenkinek megtalálnia azt a tevékenységet, amelyben ki tudja fejezni tehetségét, művészi alkotóerejét és jó, ha ez valami olyan, aminek kézzel fogható produktuma van. A szépség, a harmónia, az érzelmek kifejezésére érdemes valamilyen alkotó munkát, hobbit találni, de lehet ez írás, vagy zene is.

A Nap-Merkúr együttállás üzeni, hogy itt az ideje az egyértelmű, világos beszélgetéseknek, kimondani és megvitatni azt, ami számunkra fontos. Egyúttal a rálátó megértés képességét is adja, világosság gyúl a szellemben, megértésre kerülhetnek dolgok, főként kapcsolatainkban és ez új korszakot nyit (Mérleg jel elején van az együttállás). Rávilágít mindez az igazságokra és az eddig rejtegetett titkokra is (szemben a Jupiter és a Neptunusz). Önmagunk mélységeit felfedezve megérthetjük, mi miből fakadt és ezzel kapcsolatainkat, anyagi helyzetünket, vagy önbizalmunkat is helyreállíthatjuk.

A Hold az I. házban most üzeni, hogy a lélek, az érzelemvilág felszínre kerül! A tüzes Oroszlán jelében impulzív érzelmek áramlanak, jelen van a lelkünkre, lelki működésekre és a családi-anyai mintázatokra való, tiszta rálátás is. Ugyanakkor lélekből, érzelmekből és ösztönösen indulunk el új minőségek felé. A lelkünk ébred és ébreszt! A lélek indít el új utakon. Figyeljük kiemelten azokat a pillanatokat, amikor valamire rálelkesedünk, hiszen a lelkünk mutatja, mivel van eleve összehangolva, mire rezeg!

A Tejút az 5. és 11. házakon folyik át, vagyis a lényegi beavatásokat itt, e területeken kapjuk meg az elkövetkezendő időszakban és itt is van lehetőségünk kilépni az ördögi körökből! Ezek a területek elsősorban a teremtő erőink használatáról és az örömök éléséről szólnak! Az 5. ház az önerőből, saját örömünkre való teremtése az életünknek. Nagyon sokan fognak most rájönni arra, hogy a sors nem játszik velük, hanem valójában ők maguk a felelősek a teremtéseikért, a sorsuk alakulásáért és ez a beavatás sokakat elindít. Az örömök, élvezetek, szórakozás területe is ez – nagyon fontos, hogy minden nap találjunk valamit, amiben örömünket leljük, hiszen az életet nem végigszenvedni és vegetálni, hanem élni jöttünk! A 11. ház ezzel szemben a másokért, mások öröméért való teremtés és alkotás. Szintén kreatív erőket mozgatunk itt is, de már azért, hogy másokat segítsünk, támogassunk ezzel. Ugyanakkor ez az égi ajándékok területe, amik akkor tudnak érkezni, ha teret készítünk nekik! Így a tisztítások, felszabadulások is ehhez a házhoz köthetőek. Vagyis most is kiemelt szerepet kap, hogy letegyünk mindent, ami nem vagyunk, ami már teher, ami nem hozzánk tartozik. Hogy ne cipeljünk tovább semmilyen felesleget. Beavató minőséget hordoz még a szerelem és a szexualitás, a barátságok és a közösségek is!

Sarkalatos energia lesz ezentúl a Szaturnusz teremtő ereje, hiszen ő az a planéta, aki együttáll az egyik sorstengellyel, a Deszcendenssel! A szaturnuszi erőkön keresztül kapcsolódunk így a társakkal, a világgal. A lényegi tapasztalataink most a kapcsolatokban és a párkapcsolatokban érnek bennünket és most jön el az ideje annak, hogy e kapcsolódásaink az áldás erejét, a megszentelés erejét kapják! Ez azt jelenti, hogy végérvényesen eldől, mely kapcsolódásunk képvisel fényt és igaz értéket, mi időtálló és igazi! Ami nem az, attól most elbúcsúzunk. Ami az, az most áldást kap, felemelkedik, stabilizálódik.

Fontos üzenete ennek az állásnak az is, hogy a kapcsolatokban működtetett határok hangsúlyosan jelennek meg. Ez – szabad akaratunk szerint – kétféleképpen lehetséges. Az egyik, hogy engedelmeskedünk a kívülről jövő korlátozásoknak és elhatároljuk magunkat a vágyott dolgoktól. A másik, hogy feloldjuk megfelelési kényszereinket és megengedjük a vágyott minőségeket magunknak, egyben határt húzunk azon minőségek felé, amelyek ebbe a folyamatba, vagy megélésbe belerondítanának, vagy eltántorítanának. A döntés a miénk: engedelmesség vagy megengedés? Elhatárolódás vagy határhúzás? Ha elég erősek vagyunk és tudatában vagyunk saját értékeinknek, értékességünknek, akkor ez könnyen megy.

S ha már a könnyedségnél tartunk: ez az egyik fő megoldókulcsunk és küldetésünk most! A X. házban, az ég tetején lévő Uránusz (amely még együttáll a felszálló Holdcsomóponttal, vagyis karmikus utunk irányát is mutatja egyben) célul és követendő minőségül tűzi ki a könnyedség és nyitottság állapotát! Most bármilyen helyzetben vagyunk, bármilyen döntést kell meghoznunk, a lényeg az, hogy figyeljük meg: mi az, amitől könnyebbnek, szabadabbnak érezzük magunkat? Mi az, amitől kikönnyülünk, lelazulunk? Mi az, ami nem bezár, hanem kinyit? Mi az, ami felszabadít és kitár? Mi az, ami a korlátoltság helyett a korlátlanság érzetét adja? Az Uránusz pontosan ezt kéri tőlünk, hogy felszabaduljunk, nyissunk és szárnyaljunk, könnyedén és függetlenül! Ehhez szükséges lehet a nézőpontváltás, más szemszögből is ránézni életünkre, helyzetünkre. Kinyitni magunkat szellemileg is. Mögötte pedig a Kos csillagkép egy új, magasabb minőségű élet hívásának motiváló erejét ragyogja, egy új kezdetet!

Láthatjuk még a képletben a 6. ház csúcsán lévő erőbolygót, a Plútót, amint most azt az energiát adja, amellyel mindent teljesen helyrehozhatunk és rendezhetünk! Mind a sorsmunkáinkba, kapcsolataink rendezésébe, egészségünk helyretételébe és a munkánk végzésébe is plútói energiát tudunk befektetni. A Neptunusz a 8. házban rendkívül támogató megérzéseket, álmokat, intuíciót ad ehhez. Mély lelkiséget, mély érzelmeket, mélyen belül megélt egységélményt, a múlt visszatérő minőségei által. Mély lelki kérdéssé válhat az is, hogy most valamit ideje van minőségében megváltoztatni, valami elmúlik, átalakul és mindebben szerepet kapnak valódi érzelmeink és lelki hívásaink. A Jupiter is itt van, a 9. ház csúcsán, erőteljes igazságérzetet, életünk igazságainak, törvényszerűségeinek felfedezését üzeni. A hit erejét adja és olyan szellemi utazást ígér, amelyben bölcsülni fogunk, megérteni a magasabb összefüggéseket. Végül itt van még a Mars is, a 11. ház csúcsán, szintén erős helyzetben, együttállva a Rigel csillaggal, amely Nimród misztikus útra lépő lába – vagyis nagy erőkkel indulunk most befelé, az önismereti úton! Fontos is, hogy még inkább önmagunkban keresgéljünk és ne kívül, ne másokkal legyünk elfoglalva, hanem saját működéseinket, belső világunkat ismerjük meg! Aki el akar jutni a megvilágosodás állapotába (Eridanus folyó torkolata a 8. ház csúcsánál, a lelki stabilitás és harmónia tehát a végcél), annak mindenképpen önmaga felé érdemes indulnia. Nagy erőkkel tisztítunk is, hiszen a Mars, mint erő és akarat, a tisztítás és szabadulás terébe kerül, de érezhetünk hívást mások segítésére is. A férfi minőség most a tisztító erő (ez jelenti általában a férfiakat, de jelenti bármely ember férfi aspektusát is), a férfi az, aki most elindul és felszabadul – felszabadít! A nő (Vénusz) ugyanakkor az anyagban teremt, maga mögött hagyva a múltat, a dolgok rendjén munkálkodik.

A bizalom, a szeretet, a könnyedség és a szabadság legyen most mindenkivel!

Zentai Anna

Kép1: Pinterest Kép2: Astro Sky asztrológiai szoftver