ASZTRO NAPTÁR A 2017-ES ÉV VÉGÉRE – 2017. DECEMBER

ASZTRO NAPTÁR 2017. ÉV VÉGÉRE – 2017. DECEMBER

dec

Elsején egy különleges fényüzenettel lépünk be december havába: a Nap együttáll az Antares csillaggal, a Skorpió szívével, a legmélyebb szeretet éltető erejével. Két csillag ereje egyesül ez által. Most érdemes elgondolkodnunk azon, hol, miben, mivel kapcsolatban érezzük az igazi, mély belső hívásokat, mit és hogyan tudunk most átültetni ebből a cselekvés, a tettek szintjére. Ugyanekkor a Mars és az Uránusz bolygók szembenállása két, egymással kiegészülésre, egységre törekvő elv kapcsolatát mutatja. Egyik oldalon a szellem felemelő ereje, a nyílt szeretet, a másikon pedig a szellemi korlátokból kiszabadító erő, a tiszta és szabad létezést teremtő minőség áll. Karmikus kötelékeink elengedésére, új kezdetekre kaphatunk inspirációkat.

3-án Jupiter-Neptunusz trigon, a Merkúr kozmikus irányba fordul és telihold – Az idei év utolsó olyan bolygóállása, melyben két lassú haladású planéta alkot emelő erőt egymással, a Jupiter és a Neptunusz trigonja. Egy lelkesítő, energiával feltöltő, inspiráló erő, amely igen erős angyali jelenlétet mutat. A Jupiter a Szűz csillagkép Angyalt kirajzoló, halovány csillagai alól, a Neptunusz pedig a Tisztító Angyal, a Vízöntő csillagkép alól kapcsolódik egymással. Igazság és titkok, hit és mély érzelmek, magasabb szintű megértés és ráérzékelés, a láthatatlan, mély, spirituális működések bölcsessége van jelen ebben a fényszögben. A telihold emellett erősíti a lehetőséget, hogy tisztán rálássunk saját lelki-ösztönös működéseinkre, érzéseinkre. A Merkúr fordulata által az információáramlásban mostantól erőteljesen érződik az égi rend és rendeltetés, visszatérnek kommunikációs lehetőségek és feladatok, ideje őszintén kifejezni magunkat.

9-én a Vénusz-Antares együttállás – A termékenység, a nőiség, a testi örömök planétája áll együtt a legmélyebb szeretetet és átalakulást ragyogó csillaggal. Most érdemes elgondolkodni azon, mi az, amiben valóban termékenyek, alkotók vagyunk és amiben valódi örömöt lelünk?

12-13-án Nap-Merkúr együttállás – A rálátó megértés, a világos önkifejezés, dolgaink egyértelmű, világos megbeszélésének ideje. A szeretet szavakba ültetésének napjai. Annál is inkább, mivel az együttállás a Tejúton jön létre, így mindezekben most képesek vagyunk emberfeletti módon meghaladni önmagunkat!

14-én Nap-Rasalhague együttállás – A Kígyótartó alfa csillagával együttálló Nap gyógyító erőteret hoz létre, egyben lehetőséget az átalakításra, a változásra. Ha merünk átalakulni, az kívül is tükröződni fog hamarosan. Most kiemelten fontos, hogy eddig megszerzett tudásunkat használjuk is és ne külső befolyásolásnak engedjünk, hanem kezünkben tartsuk életünk kormánykerekét.

15-én Mars-Syrma és Nap-Lesath együttállás, 16-án Nap-Shaula együttállás – A belső rend és tisztaság, a lelki rendezettség megalkotása most erősen zajlik, ugyanakkor ideje jön kíméletlenül és végérvényesen leszámolni önnön félelem-démonainkkal, a szeretet és világosság javára.

17-én Nap-Celbalrai együttállás – Gyógyító-tisztító erőtér nyílik. Figyeljünk most arra, amit mélyen a lelkünkben érzünk és bízzunk abban! Oldásoknak, tisztulásnak, a szívünkhöz való hűségnek van ideje.

18-án újhold a Nyilas jegyében, a Tejúton 

dec újhold

A decemberi újhold különlegessége, hogy a Tejút közepén, a Skorpió csillagkép végén, a Kígyótartó Kígyó Farkát tartó keze alatt, éppen a horizonton felkelve (azaz az Aszcendensen) látható, egy fény felé emelő erőt jelképező trigon kapcsolatban az égbolt legmélyén járó Uránusszal. Erőteljes önmagunkra ébredést, öntudatra ébredést jelez ez, meginspirálva a hozott, alapelvként megjelenő szabadság érzésével (egyben tudattágító erővel). Ideje ráébredni önnön igazságainkra, ösztönösen, érzésből elkezdeni azt, ami a lelkünk számára fontos és hívogató, letenni terheket ennek érdekében, felszabadulni és új minőséget indítani, kezdeni. Most megkapjuk a tisztánlátást és -érzést az új kezdetekhez.

20-tól a Szaturnusz a Bak jegyében jár – A szentséget, az égiek által megáldott, isteni minőségben megélt dolgainkat jelképezi a Szaturnusz, ami most saját birodalmába, a Bak jegyébe lép. A Fény őrzésének, óvásának ideje jön el. Lassan, lépésről lépésre, a lényegi céljainkra fókuszálva, a legalsó szintektől a csúcsig juthatunk, megélve ezen a (belső) úton azt, hogy minden, ami ez ellen dolgozik, önnön korlátainkból és illúzióinkból ered. Ideje a valódi értékekre és célokra tartva, meghaladni minden félelmünket, hogy valóban a teljességet éljük meg életünkben. Mostantól különösen fontos a földi ember számára, hogy merjen a szíve szerint dönteni és az élet nagy döntéseit ne anyagi okokból hozza! Ideje felvállalni valódi hívatásunkat, lelkünk hívásait, minden életterületen.

21-én Nap-Szaturnusz együttállás – A fényes Nap megvilágító erejében tisztán ráláthatunk önnön korlátainkra és feladatainkra, egyben erőt is kapunk, hogy meghaladjuk, ileltve végezzük azokat. A valódi értékekre érdemes hangsúlyt fektetni, ezekért van idő munkálkodni.

22-23-án a Jupiter együttáll a Mérleg csillagkép alfa csillagaival – Az igazság bolygója az igazság csillagképébe érkezik – mostantól egyértelműen eljön egy olyan időszak, amely (12 évente visszatérően) minden téren és minden értelemben világosan elénk tárja az igazságot! Érezhetjük, mi az égiek rendelése, akarata, mik az isteni törvények. Első ízben a múlt igazságai fognak megmérettetni, minden, ami az eddig élt életünkkel, a múlttal kapcsolatos, most kiderül, felszínre jön, világossá válik.

23-tól a Merkúr direkt irányba fordul – December 3-tól 23-ig tartott a Merkúr látszólag hátráló helyzete, így az információáramlás mostantól a gyakorlati szinten, a karmikus úton is beindul.

25-én Vénusz-Szaturnusz együttállás – Varázserőket kapunk kezünkbe, amelyekkel fényt teremthetünk, ha a számunkra valóban értékes, kiteljesítő célokra koncentrálunk! Öntudatlanul működtetett erőinket most irányításunk alá vehetjük. Megélhetjük a szerelem és a szexualitás szentségét. Emberi kapcsolataink és a párkapcsolatok is megszentelődnek most: kiderül számunkra, mi életképes, mi ad valódi teljességet, miben rejlik az isteni minőség, az „igaziság” – és miben nem.

27-28-án Mars-Neptunusz trigon – A két angyali csillagképet köti össze a Mars az Angyal alól és a Neptun a Vízöntő alól. Érzéseket, érzelmeket, hangulatokat és lelki akaratot felkorbácsoló tűz érkezik, egyrészt az érzelmi biztonság, másrészt a jövőért való tisztítás és a korszakváltás jegyében. Mélységeinkből most kétféle minőség bukkanhat a felszínre: jó érzések, melyeket követni kapunk erőt, vagy lehúzó, rossz érzések, melyek felvett, téves hitrendszerek szüleményei és ideje megszabadulnunk tőlük.

 

Zentai Anna

asztrozófus

Képek: Stellarium csillagászati program