A téli napforduló üzenetei – 2022.12.21. 22:49

Tegnap, késő este fordult a Nap égi útján, megkezdte útját felfelé – megszületett a Fény! Ilyenkor új kapu nyílik, új kezdet jön, amely meghatározó erejű az elkövetkezendő időszakra. Nézzük, mit üzen most számunkra!

Az új idő sorskeresztje a következőt üzeni: a látszat mögötti működések iránti kíváncsiságra és a sorsunk alakulásáért felelősséget vállalva találunk stabil alapokat, melyekre építve új és önállóbb élet teremtését tudjuk megkezdeni, a jövőbe vetett magokat szórva. A cél most a szellemi emelkedés, szellemi-gondolati erővel önmagunk felett győzedelmeskedve, egy magasabb, jobb életminőséget teremteni. Fontos lesz az elkövetkezendőkben, hogy elinduljunk mélyebbre az önismereti úton! Akkor is, ha már járjuk a belső utat, nost ideje még mélyebbre szállni önmagunkban és lelkünk hívó szavát hallgatva, akár ellenkező irányba indulni, mint ahogyan azt mások kívülről elvárják!

A lélek szintjén a múltból hozott tudásra és igazságérzetre alapozva, eleve jósággal, belátással, szeretetteljességgel érdemes hozzáállnunk önmagunkhoz és másokhoz. Indíttatásként a rend megalkotása, illetve a már meglévő dolgok rendszerbe foglalása jelenik meg, a kapcsolataink pedig eközben tükrözik azt, hogy mi rejlik még a lelkünk mélyén, mennyire vagyunk egységben önvalónkkal. A dolgainkat, sorsmunkáinkat most a gyermeki játékosság erejével, élésével tudjuk megoldani és azzal, ha konkrétan kimondjuk, megbeszéljük, ami fontos! Nem elég leírni, üzenni, írásban tudatni – ideje megbeszélni azt, ami számít.

Gyönyörű csillagállás mutatkozik a Fény Születésének pillanatában, hiszen a Skorpió csillagkép szívénél, az Antares csillagnál áll a Hold! Lelkünk, érzésvilágunk megjelenítője az Antares csillagsugarával egyesülve a legmélyebb szeretetet és szerelmet idézi meg – a mindent átalakító, mélyreható, igazságot érzékeltető, életet adó erőt! A 3. ház végén álló Hold is a lélekteli beszélgetéseket idézi meg, rávilágítva arra, hogy szavainkba csakis a fényt, a szeretetet adjuk! Ideje jön, hogy érzéseinkről beszéljünk, illetve annak is, hogy mélyebb lelki törvényszerűségeket, működéseket megértsünk – ez segíti majd előrehaladásunkat és felszabadulásunkat.

A Hold éppen a Marssal áll szemben, ami erőteljes lelki-érzelmi késztetést ad arra, hogy érzéseinket kifejezzük! Az ikrek Mars, a Bika csillagkép homlokánál szellemi termékenységet és emelő erőt ad, ugyanakkor azért is válik fontossá, mert már együttáll az MC-vel, a küldetésünk sorstengelyével! Mivel a sorstengelyek erőterének hatóköre kb. 7-8 fok, és a Mars belekerült ebbe a hatókörbe, így gyakorlatilag a küldetés tengelyén áll, vagyis ő maga is vezérlő elvvé válik! Mit jelent ez? Konkrétan azt, hogy a most induló időszakban (legkésőbb egy évig!) a marsikus erők működtetése, élése hoz számunkra fejlődést, előrelépést, megoldást bármely ügyben és területen. A Mars pedig a szeretet nyílt, egyenes kimutatása, a bátorság és egyenesség, az energia befektetése, az akaraterő, a szellemi emelő erő, az akarat érvényesítésének képessége, az önlegyőzés, a félelmeinken, illetve önmagunk felett aratott győzelem! Általa kitörhetünk az addig zárt rendszerekből, keretekből és másképp, konkrétan egyenesebben, őszintébben fejezhetjük most ki magunkat, merhetjük képviselni magunkat a világban! A 9. házból a X.-be való átmenet az igazságért való küzdelem és a szellem erejét oltja a megoldásokba fektetett tettekbe. Ideje jön újfent elbírálni önmagunkban: vajon milyen mértékben van még jelen bennünk a megfelelési kényszer és mennyire tudjuk képviselni saját magunkat mások előtt? Nem, ez nem önzés, hanem az egyetlen igaz és tiszta út!

A IV. ház hangsúlya és a Nap jelenléte miatt hangsúlyt kap a múltra való rálátás, a múltba való tekintés általi felismerések, illetve az otthon, a családban való kiteljesedés kérdésköre. Otthon lehetnek fontos megbeszélni-, tisztáznivalók. A Mars mellett a Neptunusz a másik olyan planéta, amely tengellyel áll együtt, így ő is sarkalatos energiát képvisel most! Lelkünk tükröződése a kapcsolatainkban különös figyelmet kíván. Fontos lehet a tükör törvényének ismerete: bármi történik velünk kapcsolati téren, nem a másikat kell érte felelősségre vonni, hanem saját magunk felé indulva megkeresni, hogy mi magunk vajon mivel adtunk lehetőséget e szerep eljátszására a saját élet-játékunkban? Lehetőségünk van most kapcsolati téren a mély együttérzésre és az egység gyönyörű, feloldó megélésére – de csak akkor, ha már kitisztítottuk magunkból az áldozat- és szenvedésprogramokat, ha ezektől megszabadulva tisztán látunk és merjük követni a lelkünk valódi, hívó szavát, nem befolyásolva senkitől és semmitől!

Az Uránusz és a felszálló Holdcsomópont együttállása a 9. ház csúcsán, továbbra is kérdéseket tehet fel: nyitunk, vagy bezárkózunk? szabadon vagy függőségben élünk? birtoklunk és ragaszkodunk, vagy engedünk? erőltetünk, vagy lazulunk? nehezen akarjuk, vagy könnyedén? nyitottak vagyunk új nézőpontokra és megéjük, amit szeretnénk, vagy a régi, téves hiedelmekkel bezárjuk valódi vágyainkat? Ez most mind szabad akarat kérdése!

A Tejút a IV-X. házakon folyik át, így az igazán nagy beavatásokat, a lényegi megértéseket abban élhetjük meg, hogy mennyire merünk önazonosak lenni, illetve beleállni az életünk irányításába! Bármi jön kintről, maradjunk stabilak abban, ami vagyunk, amit gondolunk, amit akarunk és merjünk adott esetben nemet mondani, határozottnak lenni, vagy akár határokat húzni, ha az érdekeink megkívánják!

(Részletes éves előrejelzés a 2023-as évről december 30-án lesz Tapolcán, az Ariadné Stúdióban – Részletek az Ariadné Stúdió Facebook oldalán.)

Zentai Anna

Kép: Astro Sky asztrológiai szoftver