A Plútó-Uránusz kvadrát új aspektusa

avagy a Jézusi Szeretet emelő ereje

 Zajlik az égbolton a Plútó és az Uránusz bolygók kvadrát fényszögben való kapcsolódása. Sokat olvashatunk e bolygóállásról, jót és rosszat egyaránt. De aki a Fény útján jár, az tudja, hogy a Kozmosz az Isteni Rend szerint működik, és ebben a világban nincs jó és rossz. Magasabb kozmikus értelemben, eltűnik a két-ség, eltűnnek a polaritások, és csak a Minden Egy élménye marad.

 

Az ősi bölcsességek szerint, a csillagok a Teremtő Isten fényüzenetei, amelyekkel minden tudást megadott nekünk ahhoz, hogy a földi életeinkben tájékozódni tudjunk, és elvégezve küldetéseinket, hozzá hazatérjünk.

Nézzük hát, mit jelent, mit üzen ez a bolygóállás kozmikus szemszögből, a csillagok fényének világosságában!

 

A Plútó a regeneráló erők bolygója, a megújító, gyógyító erőnk, amely által új dimenziók nyílhatnak bennünk. Ő segíti életünk nagyobb, sőt, gyökeres változásait, melyek által magasabb életminőségbe emelkedhetünk. Jelenleg a Nyilas csillagképben halad, a zodiákus körön pedig a Bak jegyben.

Az Uránusz a magas szellemiség és a tisztító erőink szimbóluma. Általa kapunk égi üzeneteket, sugallatokat, általa érnek olyan felismerések, amelyek a felszabadulás erejével hatnak, így ő felel a tudat tágításáért, az új szellemi felfedezésekért. Általa vagyunk képesek a megtisztulásra, a régóta cipelt terheink lerakására – így válhatunk könnyűvé és szabaddá. Jelenleg a Halak csillagképben halad, illetve a zodiákus körön a Kos jegyében.

 

E két planéta most egy ún. kvadrát fényszögben egyesül. Ez a racionalizálás energiája, a teremtő erő, a megvalósítás, mely által kézzel fogható eredmények születnek életünkben. Mindkét pontban érvényesül. most terheink letétele által emelkedhetünk, újjászülethetünk; vagy mély, belső megújulásaink, személyiségünkben végbemenő radikális átalakulások során, hirtelen és felszabadító lépésekre szánhatjuk el magunkat.

 

De nézzük most a csillagok üzeneteit!

A Halak csillagkép az Összegzés Csillagából, az Al Rischa csillagból kiinduló, két halat rajzol ki. Egyik hal a sorskörön visszafelé, a másik felfelé úszik. A letisztulásainkat jelképező Uránusz most a visszaúszó hal alatt vándorol éppen.

Most tartunk tehát életünk azon pontján, amikor a vissza-visszatérő helyzetekben, eseményekben, újra felfedezzük és megértjük önmagunkat. Ideje van az összegzésnek, újragondolva a múltunkat, és azt, hogyan is cselekedtünk, viselkedtünk, miben hittünk, főként az emberi kapcsolatainkban – s ha van még megoldatlan, rendezetlen, elvarratlan szál az életünkben, akkor visszatérjünk hozzá. A Sors most lehetőséget ad arra, hogy a múltból hozott, lehúzó ösztöneinket, függéseinket elvágjuk. A visszaúszó hal fonala jelképezi mindazt, amihez még kötjük magunkat: téveszméket, tévhiteket, fél-téseket, az egót építő, negatív, alacsony szintű viselkedési formákba vissza-visszarántó erőinket.

 

Ámde más üzenete is van a Halaknak!

A Halak csillagkép analóg az Unio Mystica, a Minden Egy fogalmával, és egyben a Jézusi Szeretet közvetítője is!

A visszaúszó halat a felfelé úszó hal követi – a lehúzó kötelékek elvágása által, tehát a felemelkedés, a hazatérés állapota következik el. Ezt mutatta meg, saját példáján Jézus is: minden bántás, minden támadás, minden felé áramló sérelem ellenére SZERETETT!

Bármit dobáltak rá – szellemi, vagy anyagi formában – ő a Szeretetet árasztotta embertársai, testvérei felé és önmagát áldozta fel bűneinkért (a Halak felett ragyog Androméda, a magát önként feláldozó királylány csillagzata).

 

Mi az tehát, ami felszabadít? Mit üzen az Uránusz? Hogyan mentsük meg kapcsolatainkat a poklok poklából?

Erre csupán egy megoldás van: a Jézusi Szeretet.

Át kell értékelnünk mindazt, amit eddig a Szeretetről gondoltunk. Vizsgáljuk meg: vajon igazi a Szeretetünk embertársaink felé? Az Igaz Szeretet nem kér, nem vár el semmit cserébe – csak AD!

Ha Igaz Szeretettel fordulunk társunk felé, akkor Fényt közvetítünk. Egy ilyen módon működő kapcsolatot, a Pokol legmélyebb bugyraiból is felemelhetünk és újra fényessé, teljessé tehetünk!

Minden kapcsolatban energiák működnek. Ha társunk felé csak a Fényt, a Szeretetet közvetítjük, akkor csak idő kérdése, hogy ő maga mikor kezd velünk emelkedni. Hiszen mindig azt kapjuk vissza, amit adunk – nincs kivétel!

 

Az Uránusz tehát most abban segít, hogy a Szeretet és az Egység elvei letisztuljanak, így nyílnak új utak az érzelmi-lelki életünkben (maga a Kos jegy már az új utak megnyitását, az új lehetőségeket, az új életminőség kezdetét jelképezi, a lélek szintjén).

 

A Plútóhoz vetülő, a Jézusi Szeretetet racionalizáló energia pedig, most egy új dimenzióba való átlépést tesz lehetővé. A Nyilas csillagkép a Fény, a tudás, a magas szintű, isteni energiák kiárasztásának szimbóluma. Általa teremthetünk kapcsolatot a felsőbb világokkal, és megvilágosodhat bennünk a világ működése.

A Bak jegy üzenete maga az átértékelődés – plútói módon, gyökeresen változhat az értékrendszerünk, a külső csomagolásról, a hamisan csillogó fényekről, a kísértésekről, a belső, valódi értékek felé irányul tekintetünk, és szívünk. Ezzel együtt megérthetjük azt is, mi a valódi, igazi sorsfeladatunk, s ennek felvállalása ad teljességet.

Meglehet, hogy az eddigi nézeteink, hitünk, világképünk, a világ működéséről alkotott eszméink (Nyilas) most radikális változásokon mennek keresztül. Minden, amiben eddig hittünk, egyik pillanatról a másikra megkérdőjeleződhet. Egy, vagy több, robbanásszerű élmény, esemény hatására transzformálódhat, átalakulhat. Ez is elvezethet a megtisztuláshoz, a megkönnyebbüléshez, az egó bűvköréből való kilépéshez, és így a Tökéletes Egységhez.

 

A kapcsolataink a legtisztább tükröt tartják elénk. Aki bele mer nézni ebbe a tükörbe, az előtt kitisztulhat az önmagáról alkotott kép, és élete fényessé válhat.

Ha kapcsolatainkat szeretnénk javítani, gyógyítani, boldogabbá, teljesebbé tenni – kezdjük önmagunkban a munkát, és árasszuk – feltételek és elvárások nélkül – csak a Szeretetet a társunk felé!

 

Zentai Anna

asztrológus