2021. november 10. szerda

2021. november 10. szerda

Bepontosodik ma egy nagy, égi háromszög, ezzel a most zajló folyamatok, égi-földi történések tetőfokára érkezünk ezen a szerdai napon.
A Nap még a Mérleg csillagképben, a múlt igazságainak megmérettetéséről gondoskodik, a Hold pedig ma a Bak csillagai alatt vándorol. Itt éri utol a bölcs Szaturnuszt, akivel egyesülve méltó helyet foglal el a nagy égi háromszög csúcsán.
A háromszög alapjai a ma egzakt Merkúr-Mars együttállás és a velük szemben lévő Uránusz. (A mellékelt kép a Merkúr-Mars együttállásának pontos idejét mutatja.)
Itt van tehát alapként a magasabb világok felé törő, erővel és akarattal (Mars) bíró szellemiség és kommunikáció (Merkúr), de lehet ő az erőteljesen felsíró, kifakadó Belső Gyermek is (skorpió Merkúr-Mars), mögöttük pedig a védelmező szárnyakat, finom angyali erőket, támogatást biztosító Angyali Szűz csillagkép. Őket kiegészítve, a másik oldalon jelenik meg a korlátokból való, minden gátlást, félelmet, önszabotázst elhagyó, kiszabaduló szellem és tágabb nézőpont által tisztító erő (Uránusz), amely új utakra visz (mögötte a Kos csillagkép). Ők így hárman kifejezetten azt igénylik most, hogy ne fojtsuk el az indulatokat, a könnyeket és ne tegyük félre a konfliktusokat – ez történhet akár önmagunkon belül is, nem csak kívül, sőt… -, hanem nézzünk szembe azzal a tisztító erejű viharral, amely lelkünk mélyére hatolva kipucolja azt, ami régóta nem hagyott örülni, szabadon mozogni, határok nélkül kiteljesedni és kiállni önmagunkért, megélni vágyainkat, vagy az őszinte megnyilvánulásokat! Most az őszinte, mély beszélgetésekkel, a felszabadító élmények keresésével előbbre jutunk. Lehet ez ugyanakkor saját ötleteink, gondolataink, elképzeléseink megvalósítása is, hiszen e három planéta teremtő, anyagba öntő fényszöggel kapcsolódik a Hold-Szaturnuszhoz. A Szaturnusz maga a fény, a tökéletesség, az életképesség vizsgája – amire már készen állunk, azt megvalósíthatjuk! A Hold ehhez a lelkiséget, az érzelmeket is elhozza a mai napon. Lelki szívósság és kitartó erő, lelki kiteljesedés és csúcsra jutás lehetősége ez, ugyanakkor a belső figyelemé is. Jelenlétben tudjuk igazán megélni a pillanatot, az élményeket! A most zajló bármely erős és mély, vagy inspiráló, vagy akár feszült megélésünk arra motivál, hogy feladatainkat vállalva megtisztuljunk attól, ami nem vagyunk, amit terhes már tovább vinni, mindezt alázattal és jelenléttel tegyük, engedve az érzések áramlását!
Ezen a délutánon főként a lelki beszélgetések, illetve a látszat mögötti működések felfedezései számítanak! Most érdemes kutatni a dolgok mögött, de nem a felszínen, nem az anyagban, nem a másikban, nem kívül – hanem belül, ÖNMAGUNKBAN, a lélek és a mélytudat világában, bármely helyzet kapcsán azt megvizsgálni, hogy ÉN MAGAM mivel tettem azt lehetővé, hogyan teremtettem meg, hogyan járultam hozzá ahhoz, ami van, illetve mi rejlik mögötte? A titokkutatás alacsony szintje a nyomozgatás és a manipuláció, magasabb szinten minden vizsgálat önvizsgálat!
Különösen érdemes ma a bizalommal,
biztonságérzettel kapcsolatos kérdéskört boncolgatni, az ide kapcsolódó élményeinken meditálni, felfedezni akár azt, hogy a jelen lévő, megoldatlan helyzetekhez képest milyen hasonlóan voltak a múltban, vajon mit teremtünk újra és engedni, hogy mostantól másképp legyen. Délután 17-17:15 között, amikor a Hold-Szaturnusz az ég tetején vonul el, különösen érdemes figyelni a lelkünkre, egyben arra az üzenetre, hogy most van ideje a múlt apróságaiban meglelni a szentséget, az isteni minőséget, felismerni az egyszerű, pillanatnyi élményekben a lényeget, emlékezni és feleszmélni, egyben alázatossá válni, alázattal engedni, hogy menjen, aminek mennie kell és fogadni, ami jönni akar, nyitottá válni az ég ajándékaira, áldásaira! Sérüléseket hordozva, félelemmel élve azonban ez nem lehetséges! Az önfelvállalás és az érzések folyásának engedése által a szabadulás, a tisztulás, a megkönnyebbülés vár, ha megengedjük ezt magunknak!

Zentai Anna 

Kép: Astro Sky csillagászati program