2018. május 29. Telihold

2018. május 29. Telihold

telihold

Hazai idő szerint 16:20-kor teljesedik ki a telihold, azaz a Nap és a Hold szembenállása, mely által a lelkünkben, ösztönvilágunkban zajló dolgokra világos rálátás nyílik.

A Nap már együttáll az Aldebaran csillaggal, a Világ egyik tartóoszlopával, mely a Bika csillagkép Tejútra néző szeme, így a világosság fényében most tisztán látjuk az isteni minőséget. Mindazok a célok, vágyak, igények, melyek valóban az isteni minőséget képviselik, ezekben a napokban tisztán megmutatkoznak. Csütörtökön lesz majd egzakt a Nap-Aldebaran együttállás, így ezen a napon érezhetjük ezt a legerőteljesebben és legtisztábban.

A Hold a Skorpió csillagkép szívével, az Antares csillaggal áll együtt ma, így ezen a fénytengelyen a másik nagy tartóoszlop is érintett: Antares a Világnak és a Tejútnak is oszlopa, stabil tartófénye egyben, hiszen a rejtett, ösztönös síkokon élő, igaz belső valóság fényét ragyogja. A legmélyebb, legvalódibb éltető erő, a legmélyebb szeretet csillaga ő – az a minőség, ami életerőt ad, élettel telít. Most érezhetjük, mi jelenti számunkra az igazi éltető erőt, az igaz szeretetet, bármilyen területen és bármivel kapcsolatban. Amiben érezzük az erőt, amiért úgy érezzük, érdemes változtatnunk, átalakulnunk, arra érdemes figyelmet fordítani.

A Nap által a termékeny szellemiség, a teremtő képzelőerő és gondolatok kapnak most nagyobb szerepet, a Hold által pedig a belső kutatás, a lelkünk kutatása. Megérteni önnön működéseinket, tisztán látni a különböző lehetőségeket, utakat, lelkünkben érezni az igazságot, melyet akár világosan ki is mondhatunk – ezekre is lehetőséget ad a mai nap.

Közeledik már a Vénusz és a Jupiter energiát adó, lelkesítő, emelő trigon fényszöge is, amely pénteken lesz egzakt. Most minden látszat ellenére egyetlen igazságot érdemes szem előtt tartani: azt, ami a lelkünkben van, amit a szívünk súg. Kapcsolataink működésére és a teremtő erőinkre tisztábban ráláthatunk, művészi inspirációt, álmokból merített ihletet, szabadságra és jövőteremtésre irányuló serkentő erőket érezhetünk. A Merkúr ugyanakkor ma lép az Ikrek jegyébe, ezzel idejét mutatja a világok közötti közvetítésnek, információk aktív áramlásának, mozgékonyságnak, egymástól különböző, ám egymás mellett jelen lévő működések megértésének.

Zentai Anna

asztrozófus