2017. január 10. kedd

2017. január 10. kedd

halassas2

A Nap a Sas csillagkép (Aquila, Turul) szárnycsúcsánál halad a Tejútról lefele, lehozva fényével az isteni tudást, a gyógyító erőt, a felemelkedett mesterek tanításait. Ebben az állapotában képez ma fénykaput a tisztító és tudattágító erők bolygójával, az Uránusszal, aki a Halak csillagképben, a visszaúszó hal fonalán úszik.

Mindezt leginkább a délutáni-esti órákban érezhetjük, de néhány napos hatókörrel kísér bennünket ez az energetika, amelynek köszönhetően most rendkívül tiszta és világos meglátásokra, felismerésekre, megértésekre juthatunk. Az Uránusz időminőségében minden újra érdemes nyitottnak lenni, hiszen ő az, aki bármely állapoton és magunkénak hitt tudáson, véleményen túl is még korlátlanabb univerzumot mutat! Minden váratlan, modern, újító, szabaddá tévő élmény neki köszönhető. A fényes Nappal kapcsolódva most nem csak a rálátás világossága adódik össze a magasabb szellemiség átlátó, megértő képességével, hanem a cselekvő erőnk is, a karmatisztítás lehetőségével. Megoldatlan helyzeteket, kapcsolatokat tudunk feloldani és megtisztítani a szeretetlenség és fájdalom-teher súlyától, a múltból hozott szellemi képességeinket is felhasználva. Mindezt erősen segíti a Nimród csillagzat alatt haladó Hold, a lelki önfelfényesítés ereje, amely valódi (sors-)uralkodói erényeket testesít meg. Hitünk ereje és az égiekben, jó sorsunkban, jó végkimenetelben való bizalom, illetve az önmagunkkal való felelős szembenézés most is kedvező adaléka az Isten felé közelítésnek.

Magasabb szinteken megélhető a felsőbb szférákból leáramló információk, erők, zenék, lélekemelő hatása, ezzel együtt egy belső tisztulás, egységlátás megváltó ereje.

Zentai Anna