2017. augusztus 15. kedd

2017. augusztus 15. kedd

aszenvedély4

A Jupiter és a Plútó által nyitott kaput most a Vénusz egészíti ki egy nagy, égi háromszöggé. A Vénusz és a Plútó szembenállása tetőzik ma (13:15-kor), majd 17-én a Vénusz és a Jupiter kapuja is bepontosodik. Egy a lényeg: az érzéki vágyakat mozgató Vénusz, ha a mélységeket-magasságokat felvonultató Plútóval találkozik, ott a szenvedélyesség biztosan teret kap. Akár kapcsolatokról hívatásról, vagy bármi másról legyen szó – az igazi lelki vágyak most úgy törnek felszínre, hogy ott kő kövön nem marad – és épp ez a lényeg. Mert nem maradhatunk kővé dermedt jégvilágban.

A Vénusz az Ikrek Napkapujában haladva látható most, a különböző, poláris minőségek megtapasztalása, a halandó és halhatatlan, az elmúló és az örök érvényűség megélése áll a háttérben. Vajon együtt tudjuk működtetni a szívünket a tudatossággal? („Bizonyosság, mely a szívben lakozik; meggyőződés, mely elmében lakozik!”) Eggyé tudjuk varázsolni azt, amit érzünk és azt, amit fizikai síkon teremtünk?

A Plútó mögött a Nyilas csillagkép ragyog, amely a felsőbb szférákból, a Tejútról hozza az égi tudást, a magas szintű bölcsességet, radikálisan felforgatja eddigi tudatosságunkat a felsőbb igazságok, a valóság megismerése által.

A Vénusz ugyanakkor a Hold uralma alatt finom, szelíd, lágy érzelmeket, lelki hazatalálás érzetét hozhatja el. A kapcsolataink múltját, eredetét, a jelen helyzetek forrását, eredendő, tiszta lélekből fakadó vágyainkat kutatva találhatunk el a megoldásokhoz. A bak Plútó ugyanakkor a félelmek, önkorlátozások, eddig működtetett, igaznak hitt hiedelemrendszerek radikális átalakítását adja inspirációként, illetve igazi, valódi céljaink, küldetéseink kitűzéséhez, tiszta céltudatossághoz ad hatalmas erőt. Az átalakulás és kiteljesedés motivációja, a lelki és fizikai hazatalálás késztetése, a lelki béke és a maximális felvállalás egyszerre jelen lévő feszültsége a mérleg Jupiter által oldható – és oldható meg. A Szűz előrelépő lábánál a jövő felé tett konkrét lépések hozzák el az egyensúly, a megnyugvás élményét, az igazság térnyerését. Maga az igazság és az őszinteség, a szeretet bölcsessége, a békés segítő szándék, a nagyvonalúság, az életigenlés, a derű oldja meg sok esetben a kapcsolatokban felmerült helyzeteket. Lélekben pontosan tudjuk, érezzük, honnan és merre tart az utunk – ehhez csupán az igazság erejét kell hozzátenni és a lényegi lépést.

A Hold ma a Bika csillagképben járva, az égbolt legtermékenyebb részén, a Fiastyúk csillaghalmaznál vonul el, a déli – délutáni órákban. Most érdemes olyan dolgokkal foglalkozni, munkálkodni, amiben sok termést, bőséges eredményt szeretnénk.