2017. április 03. hétfő – 09. vasárnap – Heti csillagüzenetek

2017. április 03. hétfő – 09. vasárnap – Heti csillagüzenetek

gyönyör
Rendkívüli, korszakváltó héthez érkeztünk, ami sok inspirációt, fejlesztő erőpróbát, fordulatot hozhat. HÉTFŐN a Vénusz látszólag hátráló, kozmikus irányban visszalép a Halak érzékeny, érzelmes jegyébe és egészen 28-ig itt halad, addig van időnk a még el nem végzett párkapcsolati, női munkák befejezésére, legmélyebb vágyak és hozott művészi tehetségek tudatosítására, korszakváltásra és erőgyűjtésre, a hó végén kezdődő, új kapcsolati időszakhoz.
KEDDEN érdemes megfigyelni álmaink üzeneteit, erejét. Napközben bátran hallgathatunk intuíciónkra és kisebb, váratlan élményekre számíthatunk, ami próbára teheti lelkünket: vajon tudjuk-e, kik vagyunk, mivel vagyunk lélekben azonosak? Mi az, ami hozzánk tartozik, ami épít, gazdagít, és mi az, ami nem a saját tulajdonságunk, nem a saját érzésünk, célunk, vágyunk, akaratunk? A befogadás, a táplálás és az elengedés folyamatai hangsúlyosak. Éjfélkor a Merkúr együttáll az Eridanus (a misztikus belső út folyama) fényes csillagával, az Angetenar csillaggal, ami a folyókanyarulat az égbolton – egyben a nagy sorsfordulat itt, a Földön. Mindezt most szellemiekben és információk, hírek, üzenetek áramlásában élhetjük.
SZERDÁN is érdemes megfigyelni álmainkat és a bennük megmutatkozó sorsfordulót. A Hold ezen a napon végigvonul a Rák csillagkép alatt, így ismét a megnyílást, a tápláló-éltető erőt és a szeretettel való elengedést tapasztalhatjuk lélekben és szellemiekben.
CSÜTÖRTÖK a hét egyik tetőpontja! Hajnali álmainkat itt különösen érdemes megviszgálni. 05:55-kor egzakt a két erőbolygó, a Mars és a Plútó energetizáló, stabil tüzet adó fényszöge, amely egyik oldalon a vágyakat, másikon pedig a regeneráló, megújító, sorsfordításra alkalmas erőinket mozdítja meg. Gondoljuk végig, hogy hol szeretnénk most szárnyalni, hol tudjuk megélni az emelkedett állapotot és mit tehetünk ennek érdekében? Milyen eddigi (hit)rendszerekből kell ehhez radikálisan és bátran kilépnünk? Most tisztábban ráláthatunk saját magatartásunkra is és e rálátás által letisztulhat bennünk egy élethelyzet. Emellett 07:07-kor a Szaturnusz látszólag hátráló mozgásba kezd, hátterében a Tejút szívével, az örökkön lüktető, végtelenül áradó energiát adó, fényteremtő galaxis-középponttal! Az isteni minőséggel való kapcsolatfelvétel, az életerő áradásának megengedése és a türelem élése most jelentős minőségek e napokban. Este ismét érhetnek kisebb meglepetések, tisztázások, felvillanyozó meglátások, ötletek, élmények.
PÉNTEKEN a Hold elhalad az Oroszlán szíve, a Regulus csillag alatt, így (főleg álmaink idején) megélhetjük a feltétlen szeretet minőségét! Ez a szeretet soha nem kér, nem vár el, nem akar – csak van, árad, fogad, pusztán létezik, bármilyen körülmény ellenére. A Nap és a Jupiter szembenállása által két minőség kiegészülésére vágyakozhatunk: egyszer előre-, másszor visszalépnénk. A Nap mögött a visszaúszó hal fonala, a Jupiter mögött a Szűz előrelépő lábának csillagai ragyognak. Fogjuk fel táncnak ezt az időminőséget, legyünk jelen a lépéseknek! A Nap fényével rávilágít életünk kérdéseinek válaszaira, igazságaira. Az akaratunk szerinti cselekvéseket szeretnénk most egyesíteni az egyensúlyban, harmóniában lévő kapcsolatokkal.
SZOMBATON a Jupiter eléri a Szűz csillagkép térdét, a jövőbe lépő, előrehaladást jelképező részénél. A hátráló Vénusz pedig a hátráló Szaturnusszal alkotja a fejlesztő erőpróbák fényszögét (22:33-kor egzakt). Felismerhetjük félelmekből szőtt határainkat, komfortzónánk szélét, a valóban lényeges, időtálló értékeket, az igaz szereteten alapuló kapcsolatokat, a valódi vágyakat. Talán most jelentkezik legnagyobb erővel a múltból való visszatérés minősége.
VASÁRNAP a Hold is a Szűz csillagképbe lép és a múlt rendezését, a régi sémáktól való ellépést mutatja lelkünkben. A Nap és a Plútó fényszögkapcsolata cselekvő újítást, átalakítást mutat kívül-belül. Most láthatjuk át teljes egészében az életünkben működő rendszert! Bármitől félünk, a Nap erejével most minden félelemmel szembenézve, bátran léphetünk, a Plútó erejével pedig teljesen átalakíthatjuk életünk eddigi működését. Komolyabb változtatásokat – melyek lényege, hogy életünket jobban, minőségibb módon, igazán méltón élhessük – most érdemes meglépni.

Zentai Anna
asztrozófus