2014. október 14.

Október 14. kedd

 A Rák jegyében járó Hold lefelé tart a Tejútról, leszállítja az isteni minőségeket, így érzékenységünk fokozódik, az ösztönös megérzések még erősebben lehetnek jelen. Jó nap ez az elengedésre, a továbblépésre, érzelmi kapcsolatok szorosabbra fonódására, családi ügyek tisztázására, jövő tervezésére, valamint a mélyre temetett megéléseink, fájdalmaink feloldására. Bármit is szeretnénk elérni, ennek legfőbb gátja a félelem lehet, ami a múlt megéléseiben gyökerezik – ezek pedig nincsenek itt, nem léteznek, így felesleges is visszafelé pislogni rájuk.
Vannak viszont olyan tények, amelyeket, mint gyökereket, ha megtalálunk, akkor a megoldást is megleljük és fellélegezhetünk. Erre is alkalmas a mai nap – a dolgok eredetét megvizsgálni. No és érdemes szembenézni múltbéli önmagunkkal és tanulni belőlünk. Meg elgondolkodni azon is, hogy amikor a másikra nézünk, akkor vajon igazán őt látjuk-e, vagy a saját magunk által odavetített képet?
Ha most odafigyelünk arra, miben éljük, tapasztaljuk meg a kettősséget, a különbözőségeket, akkor fontos információhoz jutunk. Egyrészt megtaláltuk a tapasztalás azon útját, mely lehetőséget ad szintet lépni és magasabb minőségek felé indulni (hacsak nem akarunk benn maradni az ördögi körben és még egy-két kört tenni). Másrészt, szem előtt tarthatjuk a testvériség fogalmát, észrevehetjük, hogy a látszat mögött minden és mindenki Egy.
Ez az időszak és a mai nap is, nagy részben egy szebb jövő megteremtéséről szól. Lépni, tenni a jövőért, előre tekinteni – csupán önmagunkban érdemes ennek érdekében visszanézni és tanulságokat levonni. Munkáink, tetteink már a jövőt építik.
A képzelet, a fantázia és a lélek ma szárnyakat kaphat. Ideje álmodni merni, tiszta képeket alkotni magunkban. Érzelmeket, párkapcsolatot vagy kapcsolati mintákat tekintve, magasabb összefüggéseket érthetünk meg, rájöhetünk arra, hogyan léphetünk előre a kapcsolatainkban. A múlt ismerete, elődeink, családjaink tisztelete ehhez is feltétel. Bármiben szeretnénk váltani, akár tanulást, kapcsolatokat, vagy más egyebet tekintve, ma megkaphatjuk az ehhez kellő információt, megértést, képességet. Az igazság és a bizalom még nagyobb teret kap és segít a haladásban.


Zentai Anna