2014. május 27.

Május 27. kedd – A küldetés vállalásának ideje

 A Nap egy esztendő alatt 14 csillagképet érint a Földről nézett égi útján. Ezek egyike Nimród (Orion), az égi íjász-vadász, aki nyilával a Bikára céloz. Nimród felett éri el a Nap az útja legmagasabb pontját, itt teljesedik ki fényében, így Nimród is a felfényesítés üzenetét hozza – az energiáinkat, termékenyítő erőinket jelképező Bikára tehát nem azért szegezi a nyilat, hogy elpusztítsa, hanem azért, hogy a világosság fényét visszaoltsa, visszaadja belé! Nimród a vállán tartja a Tejutat, az Istenek Útját, amellyel kapcsolatba kerülve a földi ember is magasabb életminőségbe léphet. Vállát a Betelgeuse csillag rajzolja ki, ez a csillag ragyogja a magas minőségek felvállalásának üzenetét, adja az erőt ahhoz, hogy kilépjünk a karma körforgásából és életünket még inkább olyan mederbe tereljük, amely méltó az Isten gyermekéhez. A mai napon a Merkúr, a gondolkodásunkat, szellemiséget, információáramlást jelképező bolygó éri el Nimród kezét, majd vállát. Az elengedés üzenete, majd az eddiginél jóval magasabb minőséget képviselő dolgok felvállalása jelenik meg, gondolatainkban, beszélgetéseinkben és kifejezésmódunkban is. A kifejezés (kommunikáció) nem csak arra vonatkozik, amit mondunk, hanem minden olyan gesztusra, tettre, viselkedésmódra, amellyel kifejezzük azt, mi él bennünk, mi van gondolatainkban, érzéseinkben. Ha az, amit gondolunk, amit mondunk és amit teszünk, egymással összhangban van, harmóniában élünk. Ez a nap tehát a felvállalásé – ideje megérteni, mit is szeretne adni nekünk a Teremtő, mire is vagyunk hívatottak, mi visz „feljebb”, magasabb életminőségbe, mire vagyunk érdemesek. Mindez gyönyörű és csodaszép, persze, de a vállalás mégiscsak vállalás, mégpedig azért, mert a külvilág nem mindig nézi jó szemmel, vagy fogadja el egykönnyen, amit teszünk, no és számunkra is változásokkal jár, amikor valami újba vágjuk a fejszénket. Ettől azonban még lehetünk biztosak magunkban, összeszedhetjük minden bátorságunkat és merhetünk lépni, a félelmek és külső (valójában tükröt tartó) elbizonytalanító hangok ellenére is! Mert itt az ideje. Mert az égiek várják, adják a lehetőséget és segítik is. Mert ha merünk a szívünkre hallgatni, akkor pontosan érezzük: ez Az Út.

A térrendezés és a lélekcsaládok rendeződése ma tovább zajlik. A Nap a Bika feje alatt, a Hyádok csillaghalmaznál halad, a termékeny szellemiség ideje van, a gondolataink a szokásosnál is nagyobb teremtő erőt jelentenek. Bátran merjünk elképzelni, teremtsünk világos, tiszta képeket! A Hold a Kos csillagképből a Bikába lép ma, ezek nemző részénél jár, így lelki szinteken is a termékenység, a gyarapítás van jelen. Szerdára virradóan halad el a Fiastyúk alatt. A Vénusz a Kos állatövi jegyében járva továbbra is az új kezdetek, a továbblépés, az elindulás idejét adja érzelmek terén és párkapcsolatban – ám mögötte a Halak csillagkép ragyog, a felfelé úszó hal a visszatérő és lehúzó helyzeteket meghaladva már a kiemelkedés idejét üzeni. A Vénusz szerdán áll együtt az Al Rischa csillaggal, de már beért ennek hatókörébe – ő a Halak legfényesebb csillaga, melyből a két halacska kiindul, az összegzés pontja. Érzelmi szinten, nőies energiák és érzelmek működtetését tekintve eljött a számvetés ideje. Az új kezdetek már jelen vannak, ám ahhoz, hogy valóban meglépjük őket, hogy jobb, teljesebb, kiegyensúlyozottabb és eredményesebb életszakasz nyíljon általuk, önmagunkban is összegeznünk érdemes. Gondoljuk végig a múltat, természetesen saját magunkra kiélezve: mit tettünk jól, mit nem? Hol voltak az útkereszteződések? Mikor mit és miért választottunk? Mi lett az eredménye? Mi is történt pontosan? Készítsünk tehát számvetést az elmúlt időszakról, hogy átlássuk a sorskarikát, amely most végéhez ért – ez segít, hogy a most megnyíló új kapuk közül valóban azon lépjünk be, amelyen a leginkább érdemes.

Zentai Anna