2014. július – Angyalok Hava

Július, Áldás hava, Angyalok hava

 Ez a nyár meglehetősen mozgalmasnak, fordulatokkal és élményekkel telinek ígérkezik. Mindent egybevetve, az önmagunkra találás útján az a fázis lehet, amelynek során megtapasztaljuk a két különböző oldalt, minőséget; azt is, ami vagyunk és azt is, ami nem, azt is, amiben erősek vagyunk, azt is, amiben nem – ezen tapasztalások során már tudhatjuk és vállalhatjuk, akik vagyunk és ezzel kapcsolatos, további döntéseket hozhatunk. Elfoglalhatjuk helyünket a világban ott, ahol van, új, magasabb életminőség felé nyithatunk, határozottabban megtalálva utunkat, nemet mondva az attól való eltérítésekre, ugyanakkor egységgé kovácsolva az addig kettősségként működő, kettészakadt minőségeket. Utak érnek össze, válnak eggyé és indulnak egyesült erővel, magasabb dimenziókba. A Nap júliusi útja az égbolton az Ikrek lábától, a sarkát jelképező Alhena csillagtól, a Rák csillagzat közepéig, anyaöléig fut. Az elindulást a polaritás tapasztalata, majd megértése, egyesítése, illetve a megnyílás-befogadás fázisa követi. Július 11 különleges nap lehet ebben a hónapban, hiszen itt több égitest is érdekes helyet foglal el Naprendszerünkben. A Nap az Ikrek szívével áll együtt, a Hold a Tejúton halad, a Merkúr Nimród vállával, a Betelgeuse csillaggal áll együtt, a Mars pedig már a Spica csillagot közelíti, a Szűz legfényesebb csillagát, az Angyali Dimenziók Kapuját. A bennünk és körülöttünk lévő különbözőségekre a szeretet fényében ráláthatunk, egységgé emelhetjük azt, vállalva egyéni, egyedi sorsutunkat. 12-én a Nap a Castor, 15-én a Pollux csillaggal áll együtt – Castor a mítosz szerint a halandó, míg Pollux a halhatatlan testvér, rajtuk keresztül a múlandó és az örök érvényű dolgok megtapasztalása élhető meg. A Zodiákus körön ugyanakkor a Rák jegyében halad a Nap, július 22-én lép az Oroszlánba. A Rák érzékeny, lelket mozgató időszaka a lélekre és a lelki működésekre, a múltra és a család dolgaira való rálátásról szól. Annak az ideje, hogy lelkünkben hazatérve, önmagunkra rátaláljunk. Az Oroszlán már egy kifelé aktívabb, cselekvőbb időszak, energiatöbblettel és a feltételek nélküli, sugárzó szeretet árasztásának kiemelt idejével. Az Oroszlán legfőbb tanítása és magas szintű működtetése, hogy nem mások, hanem önmagunk urává válunk és szeretettel tápláljuk társainkat, ahogyan az őt uraló Nap is, a Naprendszer központjaként éltető melegséget és fényt ad. A Hold július 10-én, 11-én, 23-án este, 24-én és 25-én reggelig jár a Tejúton. Ezekben a napokban megnyílnak a világok közötti kapuk, erősebben működik az intuíció, az érzékelés, az álmodó képesség, a gyógyító erő, az ihletettség, érkeznek a beavatások és adott a lehetőség a karma körén felülemelkedni. A Merkúr a beavató Nimród csillagkép végétől az Ikrek végéig halad, 14-től jár az Ikrekben. Megértéseink, beavatásaink, kommunikációink mögött így a polaritás és a testvériség szellemisége jelenik meg. A Vénusz az egyik legaktívabb, legtöbb élményt hozó bolygó lesz e hónapban. Általa élhető meg az ősharmónia (felfedezhető mindez a szerelem misztériuma által is), működtethető a művészi tehetség, ő jelképezi termékeny, alkotó oldalunkat, a harmónia, a béke megteremtését és a párkapcsolatról kialakított eszméket, kapcsolatban való működéseinket, megéléseinket. Elsején áll együtt a Bika csillagkép szemével, az Aldebaran csillaggal, így e napon az emberi kapcsolataink magasabb szintű működtetését tudjuk érzékelni, látni. A Vénusz által júliusban újra termővé, harmonikussá, élővé és érzelmekkel telivé tudjuk tenni kapcsolatainkat, munkánkat, életünket. Az évkörön a Vénusz az Ikrek jegyében járva, még az érzelmi polaritásokról és az érzelmek kifejezéséről tanít, majd 18-tól a Rák jegyébe lép és egy érzékenyebb időszak következik. A változékony és mozgalmas érzelmi életet jelentő ikrek Vénusz után a rák Vénusz már az otthon és a család harmóniáját, a környezetünk, lakhelyünk szépítését, a családi kapcsolatokban a békét, a szerelemben az emlékezést, nosztalgiázást hozhatja el. Erős női energia, termékenység és lelki harmónia jellemezheti ezt az időszakot. A Mars továbbra is a Mérleg jegyében és a Szűz csillagkép alatt jár, először a Szűz jövőbe lépő részénél, így a napokban még belső munkáink egy szebb jövőt szolgálnak. Július 13-án a Mars együttáll a Spica (Kalász) csillaggal, ezzel belép az Angyali Szűz csillagai alá és megnyitja az angyali birodalmakat! Az angyalokkal való együttműködésünk, kapcsolatunk igen aktív lesz ettől a pillanattól kezdve! A férfi minőség, az erő, akarat, szellemi erő, növekedés, a fénymagok csírázása (akár kívül, akár belül) magasabb dimenzióba kerül – az eddig elvetett magok különösen fejlődésnek indulnak, amint vetettünk, úgy arathatunk is. A Jupiter július 16-án déltájban lép a Rák jegyéből az Oroszlánba – ezidáig a lélek törvényszerűségeit, működéseit tanulhattuk, tapasztalhattuk. Ettől kezdve áradó többletenergiát érezhetünk, a szeretet bölcsességének bolygóján keresztül. A Nap uralma alatt a világosság ideje jön el. Magas szinten szeretettel, nagylelkűséggel, feltétlen módon adhatunk. Megvilágosodnak az élet nagy igazságai, az emberi működések. A bölcsességhez a tiszta rálátás által jutunk el. A szeretet árasztásának igénye és lehetősége óriásira nő az oroszlán Jupiter idején. A Jupiter nem csak az évkörön, de az égbolton is minőséget vált: az Ikrek csillagkép alól a Rák csillagzat első ága alá ér, amely a szeretettel való megnyílás, befogadás szimbóluma. A Rák Altarf (tekintet) csillaga is üzeni, hogy ebben a fázisban nem mindegy, hova fordítjuk tekintetünket, mit fogadunk be és mit nem. Az eddigi, a polaritás megtapasztalásán alapuló élményeink által ideje volt megtalálni saját igazságainkat. Az úton tovább haladva, most már eszerint léphetünk. A többi lassú haladású bolygó helyzete változatlan: a Szaturnusz a Skorpióban, a Mérleg csillagkép alatt, a múlt igazságait érzékelteti. Az Uránusz a Kos jegyében, a visszaúszó hal fonala alatt, a múltból visszatérő minőségeket hozza el, a karmatisztítás üzenetével. A Neptunusz a Halak jegyében, a Vízöntő csillagképben, a mély lelki tisztítás és szabaddá válás idejét mutatja. A Plútó pedig a Bak jegyében, a Nyilas, a Pajzs, a Déli Korona csillagképek alatt, a Tejútról érkező, égi védelem alatt álló minőségek kiáradását, sorsemelő erejét mutatja.

Zentai Anna