2014. február 14.

Február 14. péntek – Duplázós Telihold, avagy Szív a Mérlegen

 Ritkán fordul elő velem, hogy különösebben kifejtem az éppen aktuális telihold, vagy újhold üzenetét, hiszen ezzel már annyi más oldal foglalkozik, hogy inkább hozok új információt, mint ugyanabból többet.. most azonban mégis kivételt fogok tenni, mert amit ma éjjelre látok az égbolton, valamiképpen engem is megfogott.. talán érdemes. Előre bocsátom: mindezt a sok infót gyúrjátok egybe és abban az éppen időszerű, egységes érzésben próbáljátok megtalálni, ami ma él bennetek! Kulcsszavakban: teljes rálátás, letisztult gondolatok, felszabadító felismerések, falak nagy dübörgéssel való totális leomlása, önfelvállalás, szívnyitás. Az, hogy ma épp telihold van, még hagyján – hogy milyen környezetben – na ez már érdekes. Érzékeim szerint a miértet fordítva tenném fel: miért épp a teliholdnak kellett ebbe a fényszögkapcsolatba megérkeznie? Válasz jön azonnal: éppen azért, mert itt már nem lehet fél-lélekkel beállni a kozmikus forgatagba (Hold = lelkiség, érzelmek), teljes szívnyitást várnak az égiek, azt, hogy forduljunk teljes arcunkkal a Fény felé, a Nap felé, a lelkünket teljesen nyissuk meg azoknak az áldásos áramlatoknak, amelyek tisztítani, szabaddá tenni, gyógyítani akarják! (Felsorolás, szakszerűen, akinek sok, ugorja át: Nap-Merkúr együttállás a Vízöntő jegyében, Vízöntő múltat tisztító vize alatt, Hold szemben az Oroszlán jegyében, Oroszlán csillagkép alatt, dupla háromszögben, hiszen vele teremtő erőben a skorpió Szaturnusz, Mérleg csillagkép alatt (Telihold idején pontos együttállásban az Aszcendenssel), egy másik háromszög szerint a csúcson az Angyal alatt járó mérleg Mars, amely teremtő erőben a Lilithtel, aki tanító helyzetben a Nap-Merkúrral.) A Hold egész nap hangsúlyosan a tiszta rálátás idejét mutatja a lelkünkre, taulást a múlt hibáiból és örömeiből. Ezzel szemben jelenik meg a tiszta információáramlás, amely egyrészt fontossá teszi a tisztázó beszélgetéseket – ideje van kimondani, megbeszélni a lényegi dolgokat, kerek perec és teljesen őszintén! Másrészt folyamatosan érhetnek most olyan felismerések és élmények, amelyek a teljes megértést, a megkönnyebbülést hozzák el. Bármit ferdítettünk, hamiskodtunk, rejtegettünk idáig, azt ideje egy az egyben megvilágítani (érzéseket is!). Fontos kérdésként vetődhet fel ma, hogy vajon a kellő időben kezünkbe vettük-e a sorsunk irányítását, tisztáztuk-e, amit már rég kellett volna, sugároztuk-e a szeretet akkor, amikor annak volt ideje? Egyáltalán, mi teljesíti ki lelkünket? Érzelmeink most teljes megvilágításban ragyognak, amit tisztázni is szeretnénk – elsősorban persze önmagunk előtt válhatnak világossá – s mindezek az inspirációk oda vezetnek és úgy oldódnak meg, hogy hatalmas robajjal omlanak le az eddig építgetett támasztófalak és védőburkok, amelyekkel szívünket vettük körbe. Most esik le a „nagy kő”, ez egyben egy belső ébredést is eredményezhet, ami új utakat nyit előttünk (vajon eddig miért is nem vettük észre őket?). A Mars által mindez angyali segítség megtámogatásával, erővel, célratöréssel párosul, a Lilithnek köszönhetően pedig sokkal öntudatosabban vállalhatjuk fel igaz önvalónkat, mint eddig bármikor. Lilith tudva tudja, kivel van egységben, mekkora az ereje. Érzelmeinkre rálátva, kérdéseinkre önmagunktól választ kapva, legmélyebb félelmeinkkel szembenézve tehát, ideje leszámolni az eddigi halogatással és önkorlátozással, önmagunk lekicsinylésével, átalakítani értékrendszerünket, átlépni a küszöböt, megváltoztatni életünk alappilléreit (gondolati szintről indulva!), és ráébredni saját valódi értékeinkre, Fényünkre! A gonosz, ami most láthatóvá válik, egyetlen bátor döntés, pusztán a Fény/Szeretet felé fordulás által semmisül meg!

Zentai Anna