2013. augusztus 20. – 29.

Augusztus 20 – 29. – A MEGVALÓSÍTÁS IDEJE

 Ismét egy csodálatos kozmikus helyzetről adhatok hírt, amelyet legerőteljesebben augusztus 21 és 28 között érzékelhetünk, de hatóköre, és a bekapcsolódó egyéb égitestek által, akár tágabb időszakban is. Az égbolton nemrég egy nagy, átfutó trigon, azaz háromszög volt megfigyelhető, a Naprendszer bolygói között, most pedig egy átfutó kvadrát, azaz négyzet alakul ki. Ez merőben más, hiszen a háromszög az energiák koncentrálása, emelkedésre késztet, inspirál – a négyszög aspektusok pedig a racionalizálás energiáját képviselik. Eljön tehát a megvalósítás ideje, az anyagba ültetés, a kézzel foghatóság jelenik meg. Minden egyes ember életében más és más történéseket hozhat ez az égi helyzet. Mivel a szabad akarat elve működik, ezért senkinek nem kötelező megvalósítani az elképzeléseit. Aki viszont nekilát, és megteszi – az most sokat fejlődhet, és nagyobb eredményeket érhet el. Eljön az ideje, hogy az eddigi (akár tudatos, akár tudat alatti) elképzeléseinket, eszméinket, gondolatainkat, átültessük az anyagba. Kézzel foghatóan megmutatkozhat, mit teremtettünk eddig az életünkben, az eddigi beállítottságunk által. Fejlesztő események, történések jönnek, amelyek komoly erőpróbákat jelenthetnek, de éppen ezek által tudunk eredményeket elérni és fejlődni. Ha bátran és erőnk, képességeink tudatában vesszük a próbákat, olyan dolgokat valósíthatunk meg, amelyekre eddig nem volt példa. Ezt a négyszöget két-két bolygó szembenállása rajzolja ki, és ha megjelenítjük lelki szemeink előtt e négyszöget, a benne lévő, két átlóval együtt, akkor még inkább érezhető lehet az égi üzenet… A szimbólumok között a kereszt az ellenpólusok egymásra hatása, amely a világot működteti, közepe pedig Isten jelképe. Ugyanakkor az áldozat szimbóluma is, amelyet Jézus mutatott, tanított meg igazán az emberiségnek. A kereszt tehát magában foglalja isteni erők áradását, de áldozat által, a karma feloldását, a megváltást, és a megfeszítést követő feltámadást is. A kereszt középpontjába kerül tehát a Föld, a keresztre épül egy négyzet, sőt, ha tovább tágítjuk látkörünket, akkor erre egy gömb is… A négyszög négy csúcsán az Uránusz, a Jupiter-Lilith, a Vénusz és a Plútó állnak, de 24-én az Uránuszhoz csatlakozik a Hold is. Az égbolton már jó ideje jelen van a Plútó és az Uránusz négyszög aspektusa, amely a jelen időszakban, a karmatisztítást és a magasabb életminőségbe való fellépést lehetővé teszi. A nyár folyamán ez kiegészült a Jupiterrel (és a vele együttálló Lilith-tel), aki mindezek mellett a törvény és igazság jelentőségét, és egy magasabb útra való lépést tesz fontossá (no és önmagunk bátor felvállalását). Továbbá, minden hónapban egyszer, teljes négyzetté egészül ki a Holddal (legutóbb 11-én), aki lelki-érzelmi élményeket erősít ebben a folyamatban. Augusztus végén a Vénusz lesz az, aki a négyzet negyedik csúcsára áll. A Vénusz eredendően a termékenység bolygója, jelképezi a saját teremtő, létrehozó energiáink működését, amellyel kellemes, szép, a szívnek kedves dolgokat alkothatunk. Mindez vonatkozik a külső világunkra, és a kapcsolatainkra is. Aki eddig egy helyben állt, és nem kezdett még semmit az életével, vagy a hozott képességeivel, tehetségeivel, annak számára ideje jön, hogy mozduljon, tegyen, teremtsen. Ebben az időszakban sokat tehetünk környezetünk szépségéért, érdemes kisebb lakásfelújítást tenni, rendezgetni a növényeket, virágokat, tárgyakat, és harmonikussá varázsolni az életterünket. Kapcsolatainkban is érdemes békét teremteni és békével fordulni társaink felé. Különösen nagy hangsúlyt kap a Nő, és a női minőség működtetése! Mindazon társaim, akik női testbe születtek, nem véletlenül választották ezt az utat. Nőnek, nőiesebbnek lenni, kiteljesíti a Nő és a Férfi életét is. A Vénusz jeleníti meg ugyanakkor a testiséget, az anyagban, formában rejlő szépérzéket és örömöket, melyek megélése hozzá tartozik az emberi létezéshez. Ám tanítást is hoz, mindezeken túl, megértését annak, hogy a valódi szépség a lélekből ered. A párkapcsolat, az érzelmi élet is a Vénuszhoz köthető minőség. Ezen a területen most különösen nagy fordulatok történhetnek, akár kívül, akár bennünk. Maguk a külső események is, a belső átalakulásunkat segítik, érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy ami kívül történik, az belül mire tanít és miben változom általa? A négyszög csúcsai kardinális, indító erőt képviselő jegyekben állnak, tehát nagy erő, elszántság érezhető, és egy új életminőség elindulása az, ami megteremthetővé válik! Ezt több jelölés is megerősíti. A kos Uránusz, a visszaúszú hal fonala alatt, a régi kötelékek elvágásának és a tisztulásnak idejét mutatja. Általa tudjuk letenni azokat a terheket, amelyeket eddig karmikusan magunkkal hordtunk. A Kos jel üzenete, hogy ezzel egy új, magasabb életminőségbe léphetünk. A rák Jupiter az igazság és törvény működését, kapcsolataink szeretettel és bölcsességgel való kezelését segíti. Az Ikrek csillagkép alatt halad, tehát megtapasztalását mutatja a múlandóságnak, és egyben lehetőségét annak, hogy ezen túllépve, az igazi, örök értékek és minőségek felé fordítsuk utunkat. A bak Plútó a Nyilas csillagkép alatt, az igazi sorsutunk, az igazi sorsfeladataink felvállalását, és a teljes átalakulás lehetőségét hozza el, az égi tanítások és útmutatás által kísérve. A Plútó adja azt az erőt, amelynek segítségével nagyot fordíthatunk a sorsunkon! Ne feledjük azonban: ő is, és többi bolygótársa is, a cselekvéshez való erőt adják! Cselekedni pedig az ember tud. Végül, de hangsúlyos minőségben, a negyedik csúcson a mérleg Vénusz áll, az Arató Szűz csillagképben. 25-én áll együtt a Videmiatrix csillaggal, egészen idáig a múlttól való elrugaszkodást segítette az érzelmek világában, ebben az időszakban a múlt és a jövő rendezése (s mindeközben learatása) egyaránt megjelenik; ezt követően pedig már egy szebb jövőbe való előrelépés ideje jön. Az Arató Szűz üzenete, hogy érzelmi kapcsolatainkban most az eddigi munkáink terméseit aratjuk. Ugyanakkor, a jelenleg zajló érzelmi munkáinkban legyünk figyelmesek, hiszen jelenleg is a jövő magjait vetjük el. Mindezeket a folyamatokat sokban segíti az önértékelés, a régi sebek begyógyítása, és az, ha hallgatunk az egyre erősödő megérzéseinkre, intuíciónkra. Augusztus 26-tól sok kerül végre a rendező beszélgetésekre is, és mindent tisztázhatunk, teljes egészében. Mindazokat a vágyainkat, amelyeket eddig dédelgettünk, elkezdhetjük megvalósítani – ám számolva azzal is, hogy eddig felépített életünk és eszméink ideje ezzel lejár… Szeptember közepén a Merkúr, szeptember végén pedig a Nap is, kisebb időre, átveszi majd a Vénusz helyét, a négyszög negyedik csúcsára állva.

Zentai Anna