2017. augusztus 21. hétfő

2017. augusztus 21. hétfő

image aug.21.

Nehéz szavakat találni arra, ami most az égbolton – így egyazon időben bennünk is – történik.
A csillagos ég négy világoszlopa közül az egyik a Regulus, az Oroszlán csillagzat szíve, amely a sugárzó, feltételektől és elvárásoktól mentes, tiszta szeretet fényét ragyogja. Ő az egyetlen csillag, amelyet e csillagképből a cselekvő énünk jelképe, a Nap is érint, hiszen a szeretet az egyetlen, amit a cselekvések szintjén a kapcsolatainkban működtetni lenne illendő. Minden más játszmát, elvárást, félelmet maunk mögött érdemes hagyni, ha valóban ebben a minőségben szeretnénk létezni.
A mai újhold – azaz a Nap és a Hold együttállása – a Regulus csillagnál történik meg, ami egy új világ stabil alapkövének lerakását jelentheti. Ez a világ már a tiszta szeretetre épülhet, a szeretet jegyében indulnak ma el új minőségek. Ösztönből, érzésből, lélekből indított cselekvéseknek van ideje, a tiszta rálátás alapján, a múltból tanulva.
Az aktuális asztrológiai képlet helyzetét tekintve ez az újhold a 6. házban látható, ami a köztes létben vállalt, karmikusan felvett munkáinkat, nemes emberi szolgálatainkat, illetve a karmánk, a külső-belső életünk rendezését, rendrakását jelenti. Magasabb elvek szolgálatában, életünk rendbetételében indulhat meg tehát egy fontos folyamat. Ráláthatunk arra, mit érdemes rendezni és hogyan, helyretehetünk családi és lelki dolgokat is. Az újhold két erős, energetizáló, felemelő kapcsolatot is képez. Az egyiket az Uránusszal, ez arra inspirál, hogy kitágítsuk tudatunk eddigi korlátait, hogy letegyük terheinket, szabaddá váljunk, megújítsuk életünket, az önérvényesítés, az eleve hozott, bennünk élő célok és igények megvalósulásának érdekében. A másik a Szaturnusszal képződik, ami azért fontos most, mert bár kevésbé egzakt, de a Szaturnusz áll ekkor az ég tetején, a küldetés sorstengelyén! Így a szaturnuszi minőség mutatja most az utat, a célt, a hívatásunk lényegét ezekben a percekben! Ő a követendő irányfény, a példa, az előre segítő minőség. Ebben az üzenetben sok minden rejlik: az isteni minőség követése, a lényegi értékekre koncentrálás, a lassú, lépésről lépésre való építkezés, az alázat és türelem erénye, a lényegi célok szem előtt tartása által a saját félelmeink, önkorlátozásaink meghaladása, annak felismerése, hogy korlátainkat és körülményeinket magunk teremtjük és ha merjük, akkor meghaladhatjuk őket.
Érdemes tehát e hétfői napon bármi újat elindítani, elkezdeni, nem rohanni vele, szépen, lassú, de biztos lépésekkel építeni, hiszen ahhoz, hogy kiteljesedjünk benne, sok félelmet kell legyőzni és sok lelki blokkot feloldani, sok sérülést begyógyítani. Ezt segíti, erősíti a Mars és a Szaturnusz emelő aspektusa, ami kedden délután tetőződik majd.
Amit most jó szem előtt tartani tehát: a szabad akaratunk és választásunk ereje, a saját teremtő erőnk, a türelem, a feltétlen szeretet ereje. Sőt, leginkább talán ez a három dolog: a szeretet, a szeretet és a szeretet. Mert minden erre kell, hogy épüljön.
„Semmi nem fontosabb a szeretetnél!” (Paksi Zoltán)

 

Zentai Anna

asztrozófus