Hunor és Magor női ereje – az előadás rövidített jegyzete

Hunor és Magor az Ikrek csillagképben van jelen a csillagos égbolton. E ragyogó csillagzat egy Napkapu, amely a Napúton álló arany fénykapuként van jelen. Felette az Auriga (Szekeres) csillagkép ragyog a Tejúton, az Istenek Útján. A Szekeres maga a Tejút kapuja, melyen át a magasabb világból érkezik a lélek az Isteni Egységből és az Ikrek Napkapuján át lép a földi, duális világba. Ám az Ikrek emlékeztet arra, hogy halandó és halhatatlan örökre egy marad! Bár látszólag különböző minőségként jelennek meg e földi világban – férfi és nő, nappal és éjszaka, test és lélek, anyag és szellem, isteni én/felettes én és földi egó – mégis az Egy különböző képviseletében vannak jelen. Mélyen lent az Egyszarvú csillagkép emlékeztet arra, hogy minden az Egyből ered. Magasan fent a Hiúz hívja fel a figyelmet az éberségre – ébernek lenni arra, hogy a látszólagos különbségek mögött valójában egység van! Így az Ikrek valójában az együttműködés, összefogás, a testvériség csillagképe, egymás támogatásáról, együtt haladásról szól (két test – egy szív).

Miről szól a jelen idő? 2012. december 21-gyel egy új világkorszakba léptünk. A patriarchális rendszernek vége, eljött az ideje a női minőség felemelkedésének, térnyerésének! Az istennő idejébe léptünk. Már éljük, tapasztaljuk a női minőség gyógyulását és felemelkedését. Az erők különböző megnyilvánulásai a férfi és nő. Nem pusztán nemekként gondolunk rájuk, hanem mindenkiben jelen lévő, különböző aspektusokként, minőségekként. Látható és láthatatlan erők, egy emberen belül és emberi kapcsolatainkban is. A női minőséghez tartozik a finom, gyengéd, befogadó, érzékeny oldalunk, az érzések és érzékelés láthatatlan birodalma. A férfi minőséghez tartozik az erő, az akarat, a védelem ereje, az öntudatos, bátor, határozott és egyenes, nyílt oldalunk, a kiáradó. Vénusz és Mars.

Az elmúlt időkben túlzásba vittük az anyagra, a matériára való fókuszálást és a férfi minőség alacsony szintjeként a hatalmi játszmák mutatkoztak meg, egyéni és kollektív szinteken is. A férfi alacsony szintje bennünk, amikor erőszakosak vagyunk, vagy épp erőtlenek. A zsarnokság, a hatalom kifelé való gyakorlása. Erőltetés vagy akaratgyengeség. Mások uralása, lealázása, az egység helyett. A női részünk nem tudott mást tenni, mint behódolni, elrejtőzni, megalázkodni, elgyengülni, alárendelődni. A finom, gyengéd, érzékeny részünk sérült, el volt nyomva. Holott ez az a részünk, aki a belső vezető, ő kell, hogy mutassa az irányt! Ehelyett, ami eddig volt: az elnyomás, a játszmák, a külsőségekre fókuszálás, a külső gazdagodás a belső helyett. Az ösztönerők szabadjára engedése. Emiatt pusztul a bolygónk, hazatérnek az állatok, növények, mert a bolygó egyre inkább élhetetlen.

Most azonban eljött a női minőség felemelkedésének ideje! A belső hang meghallása, a lelki hívás követése, a belső építkezés. Mindannyian isteni küldetéskódokkal érkeztünk a Földre és ezek láthatatlanul vannak belénk kódolva. Ezekhez szükséges visszatalálnunk, mert azért vagyunk itt, hogy megvalósítsuk a láthatóban azt, ami a láthatatlanban belénk van kódolva! Ehhez az ösztönerőink felemelése szükséges.

Az ösztönerők jelképe a kígyó (pl. Kundalini, Kígyótartó, stb.), ennek felemelkedése és szárnyra kapása által ő válik egy magasabb szinten Sárkánnyá! Nem véletlen, hogy 2024. a Sárkány éve – az istennő éve! A Sárkány mindig a női minőséghez tartozik, népmeséinkben is mindig mellette, vele jelenik meg. Az égbolton a Draco csillagkép szimbolikájában lelhetjük meg a Sárkányt.

A női részünk gyógyul tehát, de ahhoz, hogy bízzunk a láthatatlan, belső vezettetésben, a szív halk súgásában, kell a férfi őszinte, egyenes, stabil ereje és ahhoz, hogy megvalósítsuk ezt az anyag szintjén, kell az ő védelmező ereje! E két minőséget csak egyensúlyba hozva tudunk teljessé válni a földi létezésben.

A Sárkány csillagkép, aki a Napút északi pólusát (North Ecliptican Point – NEP pont) őrzi, lényegi kulcsot ad ehhez a kezünkbe. Ez az a pont, ahonnan az egész Napút tisztán belátható, tehát az a megélés, az az ajándék tartozik ide, amikor tisztán átlátjuk az egész karmakört, az életutunkat, a bejárt karmikus körünket! Ezzel a tiszta rálátással ő ajándékoz meg és ezzel tudunk már kilépni az ördögi körökből, felülemelkedni azokon!

Valójában minden egyes ember küldetése ugyanaz. Csak másképpen. Ez pedig végtelenül egyszerű, mert az igaz dolgok mindig egyszerűek. Annyi a dolgunk, azért vagyunk itt, hogy amit a szívünkbe kódolt vágyként, a lelkünkbe oltott küldetésként hoztunk, azt éljük a látható, fizikai világban, azt megvalósítsuk az anyagban! Michael Ende: Végtelen történet c. könyvében ez csodálatosan és végtelenül egyszerűen van ábrázolva. A főhőst mindentől megvédő medalion lényege, hogy a hátoldalára ez az egy mondat van írva: Tedd azt, amit akarsz!

Tehát a dolgunk egyszerű: csak tennünk kell azt, amit akarunk.

Ez az akaratunk, ez az igazi vágyunk, nem az, ami egyik napról a másikra fellángol és elmúlik. A lélek igazsága. Az, amit a szív TUD. Egyszerűen élnünk kell ezt. Efelől pedig egyetlen dolog tud eltántorítani: a félelem. Az, hogy számít, mit mondanak mások.

Ahhoz, hogy ez emberként működjön, tisztán kell látnunk magunkat és mernünk kell élni azt, ami eleve a szívünkben él. Ehhez önmunka szükséges. Hiszen minden ember a saját élete teremtője és a teremtő erők javarésze a tudattalanból indul. A teremtés pedig vibráció alapú. Tehát amit vibrálok, azt teremtem a fizikai síkon.

Ahhoz, hogy tisztán lássam magamat és azt, hogy mi a szívem igazsága, a lelkem hívása, tisztítani kell a tudatalattit és ahhoz, hogy merjem élni ezeket, szintén ez az út. Ehhez kapjuk most a jelen korszak erőit. A Plútó maga a tudatalatti, aki január 21-től a Vízöntő jegyében jár. A Vízöntő és az őt uraló Uránusz pedig (akinek most a Jupiterrel folyamatosan együtt haladva, kiáradóak az erői), maga a rendszerben értelmezés, a megtisztulás, a felszabadulás. Az ő erejével tudjuk megtisztítani magunkban mindazt, ami a mélységeinkben volt eddig, amit elnyomtunk, letagadtunk, elrejtettünk és ami nem engedte, hogy a szívünk szabad hívását éljük.

Minden egyes élethelyzetben, amikor választás előtt állunk, valójában csak egyetlen kérdés van: önmagadat választod-e, vagy nem? – ez az egy kérdés van.

Ez az igazi MAGYARSÁG. ÖnMAGam választása és élése a Földön!

Mert magyarnak lenni = MAG-ŐRnek lenni! Őrzöm azt az isteni fénymagot, ami bennem él, ragyog és élem azt a fizikai síkon is. Merem élni! Magyarnak lenni tehát nem zászlók lobogtatását jelenti, nem külsőségekben jelenik meg, nem hangos szóban – hanem abban, hogy az életemmel képviselem-e az isteni fénymagot, ami bennem él? Élem-e kint is azt, ami bennem él valójában?

Minden egyes emberi létezés célja: hogy megvalósítsa magát rajtad keresztül az isteni!

Eddig tehát a hatalmi rendszerek ideje volt, egyéni és kollektív szinteken is, de ez éppen most van változásban. Ne érezd rosszul magad azért, mert önérvényesíteni akarsz! Csak ezen keresztül megy a változás! Hiszen az, ami benned él, érvényesülni akar. Ahhoz, hogy majd az istenivel válj eggyé, először a saját jelen életbeli szerepeddel kell önazonossá válnod. Csak ezen keresztül megy a felébredés, a megvilágosodás! Először a jelen szerepeddel kell azonosulnod – aztán majd, ha eljön az ideje, meg fog történni ugyanez az istenivel is.

Most annak van ideje, hogy kilépj minden megfelelési kényszerből. Az ide kapcsolódó, régi rendszereket éppen most hagyjuk el. Ehhez hatalmas segítő, támogató erőket kapunk az égtől! Az idei év főszereplői, a Jupiter és a Plútó is erről üzennek.

MÁJUS a Pleiadok ünnepe. Az idei év különösen termékeny, az év – sőt, az évtized – legtermékenyebb napjai: május 20-28, amikor négy bolygó áll együtt a Pleiadok csillaghalmaz alatt, az égbolt legtermékenyebb csillagterében. Itt arra figyeljünk, hogy így is, úgy is fokozott erőkkel teremtünk, tehát a HOGYAN, a MILYEN MINŐSÉGBEN és a MIT is fontos!

MÁJUS 23. Jupiter-Neptunusz szextil – mély ráérzékelést ad az egyetemes törvényszerűségekre, életünk összefüggéseire. Segíti a finom, gyengéd oldalunk megerősödését, a lélekgyógyítást, a sérülét lélekrészek visszahívását.

JÚNIUS 3. Jupiter-Plútó trigon csúcspontja, levegős jegyekben – regeneráló erő az életkedvnek, életörömnek, a tiszta tudásnak és hitünk, bölcsességünk elmélyítésének, hitrendszereink átírásának.

Jupiter-Szaturnusz kvadrát – háromszor tér vissza: augusztus 19, december 24 szenteste és 2025. június 10. Itt vizsgázódik le minden, amiben eddig hittünk, hiszünk. Kiderül, mely nézetünk életképes, hitünk ereje teremt!

2024. őszi-téli energiák: a Plútó májustól retrográd, szeptember 1-től október 12-ig kicsit újra visszatér a Bak jegyébe, ebben az időszakban végleg leomlanak a régi rendszerek! Minden, ami megfelelési kényszer, önértékelési probléma, lehúzó, mérgező erő volt, ami nem igaz szeretet és nem igaz érték, annak vége! A szeptember elején lévő energiák segítenek rálátni sorsutunkra, az őszi napéjegyenlőség mellett a Vénusz-Plútó kvadrát radikális átminősülését ígéri a kapcsolatainknak, október elején a Vénusz-Szaturnusz trigon már megerősödött, stabilabb, valódi értékeken működő kapcsolódásoknak kedvez. Október 12-től a Plútó újra direkt irányba halad. November 19-én visszatér a Vízöntő jegyébe és december 7 lesz még kiemelt nap, tiszta rálátásokkal, szintlépésekkel.

Zentai Anna

A fenti jegyzet a 2024. április 28-án, a Lurdy Házban megtartott “Hunor és Magor női ereje” című előadás rövidített jegyzete.