2023. május 05. péntek – Bizalomébresztő telihold

Pénteken, a kora esti órákban ragyog ránk a telihold, azaz a Nap és a Hold szembenállása az égbolton. Ennek a teliholdnak a különleges erejét részben az adja, hogy a Hold éppen a horizonton, a felkelő ponton, az Aszcendensen lesz felkelőben, a Nap pedig éppen lenyugszik a nyugvóponton, a Deszcendensen.

Végtelen nyugalmat áraszt ilyenkor a kozmikus tér! Mintha az idő megállna egy pillanatra. Mintha minden egyszerre figyelné a fény játékát, az égi színjátékot. Minden elcsendesül, maga a Természet is, mint amikor vihar közeleg és az azt megelőző szélcsendben még a bogarak sem neszeznek. Hasonló időpillanat ez most is, ám most vihar nélkül.

A lélek felébred – a tetterő elnyugszik.

Az Aszcendens az Angyali Szűz csillagai alatt áll majd ebben a pillanatban, a Skorpió jelében, a vele együttálló Hold és ez a vizes jelleg erőteljes lelki-érzelmi indíttatásról mesél. Ez a telihold, bár végkifejlet is, mégis új elindulása is az érzéseknek és annak az igénynek, hogy meglássuk, mi is rejlik a felszín alatt, a látszat mögött! A Skorpió háttere egyrészt a láthatatlan működtető erőkre való kíváncsiságot üzeni, másrészt a lelki termékenységről, az érzések megélésének fontosságáról mesél. Vele szemben a bika Nap-Deszcendens a külvilágban, kívül, a kapcsolatainkban megjelenő, már anyagi termékenységről, kézzel foghatóságról és biztonság kérdésköréről is mesél. A fényt adó, kapcsolódásainkra rávilágító Nap által rájöhetünk, mit is működtetünk és miért a kapcsolatainkban. Fontos, hogy nem a másik félben, nem kint – hanem a külső impulzusok által bent, önmagunkban vizsgálódjunk!

Mindennek a hátterében a bennünk meglévő bizalom kérdésköre állhat. Ha önmagunkban bízunk, akkor megfelelően reagálunk a külső impulzusokra és nem rendít meg, nem tántorít el semmi sem. Ha bízunk magunkban, akkor tudunk megbízni a társunkban is. Ha azonban még van olyan lelki sérülés, amin nem dolgoztunk, akkor elsősorban önmagunknak kell segítséget elfogadnunk és a saját lelkünket engedni kisimogatni, hiszen magunkból indulva kapcsolódunk másokhoz is!

A Hold a Mérleg dupla alfa csillagánál, azaz múlt-serpenyőjénél halad el ekkor. Vagyis ez a telihold a lélekben ébreszti fel azt az érzetet, ami rávilágít a múlt igazságaira! Napvilágra kerülhetnek a múlt igazságai, megláthatunk a lelkünkben eddig rejtett dolgokat is.

A mai telihold ereje tehát rámutat arra, hogy mennyire élünk bizalomban, egymást kiteljesítő testi-lelki meghittségben és stabilitásban önmagunkkal és társunkkal, társainkkal? Mi a lelkünk igazsága? Az önmagunkban felfedezett igaz érzelmek pedig elindíthatnak egy olyan úton, melynek motivációja a kapcsolatokban való kiteljesedés, a feltétlen szeretet megélése!

Még egy fontos fényszög is egzakt ma: hajnali 6 óra körül a Vénusz-Jupiter szextil varázsolja el álmainkat! Nagyon nagy emelő erőt, termékenységet, alkotó erőt és átlagon felüli hitet biztosít most számunkra. Támogatja az igaz kapcsolatok harmonizálását, a földi örömök megélésére való megnyílást, a bizalom meglétét.

Zentai Anna

Kép: Pinterest