Isten hozott, február! – Csillagüzenetek 2023. február havára – II. rész – Tranzitnaptár

…folytatás:

TRANZITNAPTÁR

Elsején Vénusz-Sadalachbia együttállás

4-én hajnalban Nap-Uránusz kvadrát

5-én hajnalban Vénusz-Mars kvadrát, este telihold

6-án Nap-Sualocin együttállás, este Merkúr-Neptunusz szextil

8-án a Mars belép a Nimród csillagképbe, Vénusz-Uránusz szextil

10-én Merkúr-Plútó együttállás

11-én a Vénusz belép a Halak csillagképbe, együttáll a Fum al Samakah csillaggal (Halak béta csillaga)

12-én Nap-Sadalsuud és Nap-Kitalpha együttállás, Merkúr-Altair együttállás, a Vénusz elhagyja a Vízöntő csillagképet

15-én Vénusz-Neptunusz együttállás

16-án Nap-Szaturnusz együttállás

18-án Merkúr-Jupiter szextil, késő este a Nap a Halak jelébe lép

19-én a Merkúr a Vízöntő csillagképbe lép, Mars-Cursa együttállás, Vénusz-Plútó szextil

20-án reggel újhold, a Vénusz belép a Kos jelébe

21-én Merkúr-Uránusz kvadrát

22-én Nap-Sadalmelik együttállás, Merkúr-Mars trigon

23-án Nap-Fomalhaut együttállás, Mars-Rigel együttállás

25-én Nap-Sadalachbia együttállás

27-én Merkúr-Sadalsuud együttállás, Nap-Hold kvadrát

TRANZITNAPTÁR ÉRTELMEZÉSE

Párkapcsolati téren zajló tisztulási folyamatok egyik csúcspontja a hónap első napja, egyre felszabadultabbak lehetünk alkotó teremtésben, bizalom meglétében, testi örömök élésében, művészi munkában és emberi kapcsolódásokban is.

4-én érdemes jól figyelni álmainkra és jelen lenni az oldódásnak, a tisztulásnak, a szabadulásnak és a megértésnek! Most világosabban láthatjuk át és érthetjük meg azt a helyzetet, amelyben vagyunk és ezzel együtt a megoldás is megérkezhet a tudatba. Ideje van annak is, hogy cselekedjünk, tegyünk azért, hogy megszabaduljunk terheinktől, kötődéseinktől, ragaszkodásainktól, hogy könnyebb, teljesebb életet éljünk.

5-én ismét érdemes megjegyezni álmainkat. Ezen napok csúcspontjaként most tetőzhet bennünk egy folyamat, amelyben a nő-férfi kapcsolódások, a szerelem, a párkapcsolat és a szexualitás kapják a főszerepet. Magasabb szintű tanítása és lehetősége ezen napokban, hogy pozitív gondolatokat generáljunk magunknak és világosságra, tisztánlátásra törekedjünk önmagunk felé, az önismeretben, ekkor fognak szintet lépni a kapcsolataink is. Ideje van feloldódni az egységben (azzal, amivel a lelkünk egységet érez), engedni lelkünk igazi hívásainak és alkotó erejének, ideje van nyíltan és őszintén beszélni érzéseinkről és gondolatainkról. Ha ez sikerül, csodákat teremthetünk és élünk meg! Az esti telihold (19:28-kor egzakt) a feltételek nélküli szeretetre tanít, az önmagunkkal való szembenézés által! Most vizsgáljuk felül, hogy kivel, mikor, mennyire voltunk képesek eddig igazi, tiszta, feltétlen, elvárások nélküli szeretetben kapcsodni! Az önszeretet szintén hangsúlyos – ha igazán szeretjük önmagunkat, akkor megengedjük magunknak, hogy azt a szabad életet éljük, amelyben valóban teljesnek érezzük magunkat. Kell-e még tennünk ehhez valamit? Mit tehetünk önmagunkért és szeretteinkért? Mennyire engedjük meg önmagunknak a szabadságot,a szívünk szabad akarata szerinti létezést? Ezek a kérdések most fontosak lehetnek.

6-án a Nap együttáll a Delfin csillagkép alfa csillagával, ez az erő az érzelmi-lelki megújuláshoz és újjászületéshez segít. Most ideje van levetni magunkról minden szenvedést, kényszert és félelmet, ideje van megújulni a játékosság és gyermeki öröm energiájában! Az esti órák kiválóan alkalmasak meditációra és ihletett alkotásra, mély és intim dolgok megbeszélésére és megértésére, a lélek mély titkainak, törvényszerűségeinek feltárására. Érzéseinkről most könnyebben beszélünk.

8-tól a Mars a Nimród csillagai alatt jár, így a férfierő megérkezik az ő igazi birodalmába, a szakrális uralkodói minőségbe! Előtérbe kerül az életünk alakulásáért való felelősségünk, önmagunk magasabb minőségbe való felküzdése, a szellemi önlegyőzés, a világos rálátás saját belső világunkra, működéseinkre és a szabad akarat érvényesítése. A Vénusz-Uránusz szextil újító szellemiséggel, ragyogó ötletekkel támogatja a művészi ihletet, a szárnyaló szerelem megélését és vágyaink, elképzeléseink megvalóítását.

10. körüli napokban a most zajló változások mély megértésére adódik lehetőség és rendkívüli teremtő energiák szabadulhatnak fel! Most érdemes kutatni a láthatatlant, a tudatalatti működéseket, hiszen olyan felfedezéseket tehetünk, amely ismereteinket bővíti, vagy önmagunkról ad felismeréseket. Céltudatossággal, önerővel, szorgalommal és hatalmas elszántsággal végezhetjük most sorsmunkáinkat, különösen, ha meghaladni való félelem-árnyakon kell túllépni, vagy önmagunkat kifejezni.

11-től az egység megélésének élménye, lehetősége, kérdésköre érkezik el, megindul egy sorskör zárása, amelynek eredménye az egységhez való visszatalálás kell legyen. Ez vonatkozik emberi kapcsolatainkra, párkapcsolatokra, művészi alkotó munkákra és az ősbizalom, a harmónia és termékenység élésére is. Lelkünk most arra fogékony, hogy mi köszön vissza a múltból – elkezdenek érezhetővé válni a még megéletlen vágyak, el nem végzett sorsfeladatok és alkotó munkák, visszatérnek régi képességeink, tehetségeink, hogy a jelent kiteljesítsék.

12-én befejeződnek a kapcsolatokban és a női mintázatokban a tisztító munkák. A cselekvő tisztítások, felszabadulások ideje viszont hangsúlyosan jelen van; most tehetjük le mindazt, amit fejlődésünkhöz a múltban talán szükséges volt működtetni, de jelenleg már csak akadályozná szabad, önazonos életünket. Elsősorban szellemi megújító, felpezsdítő erőket kapunk – amit most cselekszünk, hamarosan naggyá érik, fejlődik, ha az isteni minőséggel tápláljuk! Szellemünk szárnyaló, gondolataink most magasabb síkról érkező információk. Ha lehetőségünk van révülni, meditálni, álmodni, akkor különösen erőteljes üzeneteket kaphatunk.

15-én tetőzik egy mély lelki érzelmeket mozgató folyamat, amely vágyaink és érzéseink fokozásával ad lendületet művészi ihletnek, alkotó képzeletnek, termékeny lelkiségnek. Lehetnek ezek a mámoros, álmodozó szerelem napjai, de lehet ez a mély és gyümölcsöző önismereti tanítások napjai is. Szépségre való fogékonyságunk most erőteljes, lelkünk vágyja és éli a szépséget, a harmóniát. Hogy ki mennyire képes befogadni a harmóniát és felolvadni a vágyott dolgok megélésében, az függ attól is, hogy mennyire mer önazonosnak lenni és mennyire dolgozta már fel a múltat. Meglehet, visszaköszönhetnek olyan lelki sebek, amelyeket most finomsággal, gyengédséggel be lehet gyógyítani. Elmerülhetünk zenében, táncban, bármely alkotó művészetben, sőt, teljesen eggyé válhatunk az ihletett, vagy vágyott dologgal.

16 körüli napokban, néhány hétben a szeretetből vizsgázunk. Vajon mennyire tudjuk élni, működtetni a feltétlen szeretetet? Mennyire vagyunk képesek megvalósítani azt kapcsolatainkban? Lassan épül már az új minőség, a régi kitisztulása által. Ideje megszabadulni a megfeleléstől és egy méltóbb, szeretetteljesebb életet élni, önmagunk felé is!

18-án a befelé való figyelem, a szellemi tisztítás, a filozófia gyakorlása, a belső hívások követése meghozza gyümölcsét. Olyan meglátásokra, következtetésekre juthatunk, amelyek előbbre segítenek utunkon, megértést hozhatnak kapcsolatainkban, vagy önismereti téren. Az egyszerű, hétköznapi dolgok ismerete és a magasabb szintű törvényszerűségek átlátása együtt támogatják felismeréseinket. Este a Nap a Halak jelébe lép, így mától előtérbe kerülnek a tiszta, mély érzelmek, gyengéd érzéseink felvállalása és kimutatása, élése, fontossá válik a feltöltődés, a pihenés, az erőgyűjtés; ezzel együtt régi, már kifutó dolgok lezárása. Ha van olyan munkánk, tennivalónk, aminek befejezését eddig halogattuk, akkor ideje elővenni ezeket és végleg pontot tenni mindennek a végére. Erre kapunk most pár hetet és jó, ha mielőbb nekiállunk, mert az új energiák csak ezek helyére tudnak majd betöltődni.

19-én a Mars és a Cursa csillag együttállása előtérbe helyezi a méltóság kérdéskörét. Hogy mennyire vagyunk urai saját életünk, sorsunk alakításának, hogyan éljük meg kapcsolatainkat, mennyire foglaljuk el helyünket a hozzánk méltó helyzetben – ezeken érdemes kicsit elgondolkodni. A Vénusz és a Plútó kapcsolata a mély és gyökeres megújuláshoz segíti kapcsolatainkat és a női minták átírását, a nőiség élését, ám ez most egy harmonikusan támogató, szellemi felismerésekkel bíró változás. Régi áldozatminták felülíródhatnak, visszanyerhetjük erőnket, az elavult női szerepek ideje lejár. Művészi munkákhoz nagy erőt kapunk. Szintén e naptól megindul a szellemi tisztulás, szabadulás a múlt terheitől és ezt kapcsolatainkban való beszélgetéseink, eszmecseréink is leképezik. Mostantól van ideje kimondani a felszabadulást hozó mondatokat, megbeszélni bármit, amitől tisztázódik a múlt.

20-án reggel teljesedik ki az újhold, a Halak jelében, a Vízöntő angyali csillagképe alatt, a Szaturnusszal együttállásban. Ez egy rendkívül nagy tisztító erejű újhold, amely egyben egy nagyon megfontolt, lassan, de biztosan haladó folyamat zárónyitánya lehet. Nyitány, mert valami elindul – záró, mert egy záró folyamatot indít útjára. Mély rálátással a lelkünkre, és erős céltudatossággal segít, hogy aminek már lejárt az ideje, azt végleg magunk mögött hagyjuk. Érdemes végiggondolni most és az elkövetkezendő hetekben, hogy mik azok a dolgok az életünkben, amelyek terhesek, méltatlanok, nem adnak boldogságot és sikert, amelyek nem a szívünk szerint valók, nem működnek a feltétlen szeretet minőségében – és megszabadulni mindezektől. Most ösztönösen érezhetjük azt is, hogy mit van ideje lezárni – de azt is, hogy mivel vagyunk egyek, mivel vagyunk azonosak. Ha már a feltétlen szeretet szintjén működnek adott dolgok, vagy kapcsolatok az életünkben, akkor ezekkel a teljes feloldódást, az egységélményt tudjuk megélni!

Szintén 20-től a Vénusz a Kos jelében jár, ezzel szenvedélyes és aktívabb időszak kezdődik kapcsolatainkban. Fellángolhatnak a vágyak és az érzelmek és gyorsabban is hozunk döntéseket – figyeljünk ebben arra, hogy valóban a szívünkre hallgassunk! Kapcsolatokban, művészi munkákban új kezdetek jönnek, új dolgok indulnak el, az is lehet, hogy olyan célokra találunk, amelyeket érdemes követni, nagy lelkesedéssel fogunk bele ezek megvalósításába. Munkáinkra több energia jut, már csak azért is, mert a vágyott célok erőt adnak és egyre bátrabban győzzük le régi félelmeinket.

21-én és e nap körül érdemes nyitottá válni újító gondolatokra, különleges és más nézőpontokra, újratervezésre és könnyedségre. Tisztázó beszélgetések és szellemi szabadulások napjai ezek, amikor a múlt tisztázása új távlatot nyit.

22-én a már zajló tisztulások újabb fontos állomása következik. Nagy égi védelem alatt, a cselekvő tisztítások zajlanak. Szellemileg feltöltekezhetünk, új erőt kaphatunk, most a szavak is erőt és lendületet adnak. Figyeljünk arra, hogy szavainkban a nyílt, őszinte szeretet legyen benn! Induljunk befelé, mélyüljünk el az önismeretben! Újító ötleteink által új dolgokat indíthatunk el, a felszabadító megértések segítenek a szintemelkedésben.

23-ra érdemes időzíteni új kezdőlépések megtételét és olyan dolgokat, amelyekben sikeresek, szerencsések kívánunk lenni, vagy álmainkat, vágyainkat kívánjuk megvalósítani. Most érdemes időt és energiát szentelni az álmokra, álmodozásra, a képzelet és fantázia képeivel való teremtésre. Megérezhetjük, mivel vagyunk egyek, de még jobban nyithatunk a bőség állapotára is. Ez a nap és e körüli napok sok ember életében hozhatnak elindulást a spirituális-önismereti úton, főleg férfiak körében, vagy férfi tanítók által. Most minden impulzus – főleg, ami erőteljes vagy átütő – arra késztet, hogy ne kint, ne másokban, hanem önmagunkban keresgéljünk és találjuk meg azokat a kulcsokat, amelyek a megérkezéshez visznek!

25 is fontos állomás lehet a tisztító folyamatokban. Ne cipeljük tovább a múlt terheit, törekedjünk valódi szabadságra, tisztaságra! Ha ez már megvan, akkor tápláljuk szeretettel, éltető erőkkel a már meglévő, szabadon működő minőségeket, kapcsolatokat, helyzeteket!

27-én ki is mondhatjuk, meg is érthetjük azt, ami fontos és ez hozhat felszabadulást, tisztázódást. Figyeljünk arra, hogy lényegre törően, megfontoltan szóljunk! Szülői mintázatokban apai részről a mártír hajlam, önsorsrontás; anyai-női vonalon a meg nem értettség tud oldódni. Most képesek vagyuk minden oldallal mélyen együttérezni, így megérteni is másokat, ez által lezárhatunk dolgokat, befejeződhetnek folyamatok. Minél mélyebben látunk rá önmagunkra, minél inkább merjük követni belső iránytűnket, annál termékenyebbek és sikeresebbek lesznek mindennapjaink.

Zentai Anna

Kép: Pinterest