2018. június 09. szombat – 10. vasárnap

2018. június 09. szombat – 10. vasárnap

keretekből ki

Ezekben a napokban továbbra is aktív a világosságot adó, meleget sugárzó Nap és az információáramlás princípiuma, a Merkúr közötti együttállás, így e két energia együtt, egyben tud megnyilvánulni – szeretetet sugárzó, erőt adó szavakban, impulzusokban, gesztusokban. Mindehhez a Nyilas csillagképben, Bak jegy alatt haladó Plútó kapcsolódik a tanítás és az életvizsgák fényszögével (kvinkunksz), így a világos, egyértelmű megnyilvánulások egyben kommunikációs feladatok is lehetnek, melyek által most abból vizsgázunk, mennyire engedjük el a vélt, beképzelt félelmeket, önkorlátozó hiedelmeket, hitrendszereket? Ha merjük meghaladni komfortzónánkat, ha képesek vagyunk felismerni, hogy bizonyos magatartásformáink csak védekező mechanizmusok, melyek mások megítéléseiből erednek, akkor megindulhat a kommunikáció energiája.

A Bak jegyében járó két karmabolygó, a Szaturnusz és a Plútó általában véve is azt az időszakot mutatja, amikor ideje van kilépni az eddig elfogadott keretrendszerekből. Bármilyen területen, cselekvésekben, érzésekben vagy gondolkodásunkban tapasztalhatjuk, hogy az eddig általánosan elfogadott rendszerekről kiderül, hogy csupán keretek, amelyek valójában tévesek és már terhesek, ugyanakkor meghaladhatóak is. Amint megérünk arra, hogy másképp gondolkodjunk és megengedjük magunknak, hogy elhagyjuk a kereteket (lásd pl. “mert így szokás”, “mert így illik”, “ez van, nem lehet más”, stb.), azonnal szintlépés áll be életünkben.

SZOMBATON a Hold a Halak csillagképben halad, így a még elvégezetlen lelki feladatok újra elénk kerülnek. A körforgásból való kilépés valamilyen (belső) áldozat által válhat lehetségessé. A Nap Nimród megtartó erőt jelképező, íjat tartó karja felett jár, egyben a Bika szarva alatt is, amely a magasba emelő szellemi küzdelem erejét közvetíti.

Szellemi és kommunikációs erőkben ma dúskálhatunk, kifejezetten termékeny, ösztönző, alkotó energiák mutatkoznak. A Vénusz már Pollux erejével, a halhatatlan szerelemmel töltekezve folytatja útját az Ikrek csillagainak végén, a Rák felé közelítve. A Mars egyre lassabban halad a Bak csillagkép behajló térdénél, a sors iránti alázatot jelképezve – a szabadság erejével adhatjuk át magunkat az égi rendeltetésnek, nyitottá válva az élet csodáira, ajándékaira.

A délelőtt folyamán összhangba hozhatjuk ösztöneinket, érzéseinket a tetteinkkel, a lelki akaratot és a megértő cselekvést. Kora délután lelki újjászületésen mehetünk keresztül, majd délután továbbra is a megértés és a kommunikáció támogatott. Most könnyű összehangolni embereket, különböző nézőpontokat, könnyebben érthetjük meg egymást és egymás lelkét is.

VASÁRNAP a Hold hajnali álmainkban a nagy út összegzését mutatja, majd napközben már egy teljesen új kezdethez ad erőt. A reggeli órákban az Uránusszal áll együtt, így lelki-érzelmi tisztulást, érzelmek szárnyalását, szabadságát, lehetőségeink kitágulását, lelki függetlenséget, önállóságot és nyitottságot élhetünk meg. Délután-estefelé komfortzónából való kilépésre, bátorságra, szabadságra, új kezdetre ösztönöz a Hold.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Pinterest