2018. június 13. Újhold

2018. június 13. Újhold

aaaújhold

Az évkör azon szakaszához érkeztünk, amikor a Nap a Tejútra lép, így mostantól fokozottan érzékelhetjük a Nap ereje általi beavatásokat. A Nap analóg a világossággal, tiszta rálátással, cselekvéssel, aktivitással, önálló életvezetéssel, önirányítással, saját központunk megtalálásával és saját rendszerünkben központi szerepet vállalva, a rendszer működtetésével. Analóg a feltétlen, sugárzó szeretettel, energiaadással. Ha tudatosan figyelünk mindezekkel kapcsolatos megéléseinkre, ezen adottságok, teremtő erők működtetésére, akkor gyorsan és könnyen átláthatjuk, mit kíván most tőlünk a sorsutunk, minek van ideje, hogyan oldjunk meg egy adott helyzetet.

A Nap és a Hold ma este (21:44-kor) együttáll, az Ikrek jegyében, Nimród csillagkép felett, a Bika szarvainál. A cselekvő én és a lelkiség egységesülésével, a lélekre való rálátással így ez az újhold az isteni minőségbe való emelkedés szellemi küzdelmét üzeni. A Bika szarvai a Tejútra, az Istenek Útjára emelik fel e két fényerőt. A Hold alsó együttállásban a Nappal, alapvető minőségként mutatja a belső, lelki-érzelmi világot, ösztönöket, érzéseket, megérzéseket, mint alapelemeket – a fény, a világosság és a tetterő most vezérlő csillagként jelenik meg.

Más olvasatban a Bika szarvai antennaként továbbítják a Tejútról érkező információkat, melyeket most tudatosíthatunk, megérthetünk. A Zodiákus körön az Ikrek jegy érintettsége is az információk áramlását mutatja. Az Ikrek az Ég és Föld közötti közvetítés jegye, amely most nemes, önkiteljesítő szolgálatként is megélhető és új kezdeteket indít el. Az ikrekség a nyár beköszönése a szívekbe, a lelkekbe – minden színesebbé és virágzóbbá, könnyedebbé és vidámabbá válik, szinte gyermeki módon tudunk rácsodálkozni a világra, nyitottan minden örömre, szépségre.

Az új kezdet alapjait Nimród és az ő övcsillagai adják – az égi íjász-vadász a fényes felismerésekről, a belső útra lépésről és az önfelfényesítésről szól. A vezérelv pedig Auriga csillagképében mutatkozik meg (Szekeres), ami egy Égi Kapu, rajta keresztül különösen erős, magas szintű Tejút-erők érkeznek mostanában.

A mai napon a Merkúr és az Uránusz szextil aspektusa a hirtelen bevillanó gondolatoknak, kommunikációs és önkifejezés lehetőségeknek kedvez. Szellemi síkon tisztítani, új ötletekre találni, tudatunk határaiból kitágulni, szellemileg megélénkülni, megoldó és tisztázó beszélgetéseket folytatni, későbbi megoldásokra találni most lehet.

A Vénusz ma az Oroszlán jegyébe lép, kicsivel éjfél előtt – mától már érezhetjük, hogy ideje jön tisztán rálátni emberi kapcsolatainkra, kapcsolatrendszerünkre és előkerülhet a női méltóságteljesség, büszkeség és ragyogás, a szó nemes értelmében. Jó idő ez ahhoz, hogy felülvizsgáljuk párkapcsolatainkat és bármely emberi kapcsolatunkat – azon szempontból, hogy mi magunk mivel és hogyan járultunk hozzá a múlt, vagy a jelen teremtett állapotaihoz! A termékenység princípiuma a kreativitás és cselekvés szakaszába érkezett, a bizalom-ősbizalom-biztonság minősége fényt, erőt, világosságot kap mostantól. A Vénusz mögött a Rák csillagzat befogadó, megnyíló ága ragyog, így kapcsolataink tekintetében érdemes jól meggondolni, hogy a lelkünk szerint mire szeretnénk valójában nyitni, mi az, amit most úgy tudunk befogadni, hogy későbbi eredményeit is élvezni fogjuk?

A Merkúr ugyanakkor a Rák jegyébe érkezve mostantól az ösztönös, lélekből induló, érzésekkel teli kommunikáció idejét üzeni. Mától az Ikrek csillagképben halad, elérve annak lábait – eszmecserékben, önkifejezésben, megnyilvánulásainkban ideje a saját talpunkra – ha kell, a sarkunkra – állni!

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Stellarium Csillagászati Program