Szeptemberi tranzit események

SZEPTEMBERI TRANZIT ESEMÉNYEK

2-án Mars-Neptunusz szembenállás
Mély érzések inspirálnak szellemi emelkedésre, új kezdetre, egyenességre, nyitottságra. Az egységre való törekvésért térnek vissza a múlt tisztítandó dolgai, erre irányul a mostani tisztítás, szabadulás és újat teremtve, elléphetünk a régitől.
5-én Merkúr-Szaturnusz trigon
Álmainkon át üzen a lélek, mély, ősi tudásból merítve, az öröklét biztos tudatával. Tapasztalatainkat ideje anyagba hozni, az élet áldásait alázattal elfogadni, tanulni a múltból és lépni előre, de még inkább önmagunk felé. Gondolatban és gyakorlatban is azt vigyük tovább, ami igaz és örökkévaló értéket képvisel!
6-án hajnalban Vénusz-Plútó kvadrát, délután Mars-Plútó trigon
Már az előző napokban érezzük, hogy közeledik a változás, az átbillenés, különösen 5-én este. A 6-ra virradó álmaink kép-ezik le egy az egyben a mostani szintemelkedést. A bennünk élő, égő szenvedély továbbra is útmutató és nem alantas! Saját tudatalatti mélységeink mutatkoznak most meg, főként párkapcsolati-kapcsolati működések tekintetében. Nőiséggel/női mintáinkkal, párkapcsolati működésekkel, elképzelésekkel kapcsolatos minőségi szintlépés és regenerálódás zajlik. A Vénusz a Spica csillaggal együttállásban látható, így a (belső) fény megtalálása van jelen! A Plútó azokat a radikális változásokat mutatja, amelyeket a már megszerzett tudás és tapasztalat működtetése által nyerünk és teszünk meg. Egyben sorsunk feletti hatalmat, uralmat is, amelyet ideje működtetni! A másik fényszög üzenetében a két erőbolygó kapcsolódásával hatalmas felemelő erőt mozgatunk, amely elsősorban szellemi, de anyagi-gyakorlati is lehet. Már el tudunk lépni mindattól, ami lejárt, idejétmúlt, nem működőképes és az életképes erők jegyében tesszük meg a nagy változásokat. Akaraterőnk és igaz vágyaink adják a hajtóerőt!
7-én éjjel újhold, hajnalban Nap-Uránusz trigon
Éjjeli álmainkban az új kezdet minősége most a feltétlen szeretettel való táplálás által mutatkozik meg. A lélek, az intuíció, az érzések vezetik cselekvéseinket. Az új sorskör, amely most elindul, szól arról, hogy életünk, erőink és választásaink felett egyedül mi magunk uralkodhatunk, senki más! Az önálló életvezetés, irányítás a dolgunk a földi életben, az önazonosság és szeretet jegyében. Mindez most szabadulásra, eddigi hitrendszereink, nézeteink, korlátaink elhagyására ösztönöz. Figyeljünk a hármasságokra, ezek megjelenése szellemi-tudati tágulás általi szabadabb létezésre hív!
14-én Nap-Neptunusz szembenállás
Saját lelkünk, érzésvilágunk, mélyen rejlő-zajló működéseink világára kapunk most tiszta rálátást. Fény derülhet titkokra, rejtélyekre – amik valójában nem is titkok, hiszen a lélek eddig is tudta és érezte ezeket. A Tejúton járó Hold és a Neptun is ráerősít a megérzések, érzések, érzelmek fokozódására. Új világot hozhatunk létre, ha úgy akarjuk, termékeny erőkkel, lélekből teremthetünk.
17-én Nap-Plútó trigon, Vénusz-Szaturnusz kvadrát
Sorsemelő és sorsfordító erőinknek ma vagyunk igazán teljében! A Nap életünk uralásáról, saját központi szerepünkről szól a teremtés körforgásában, a Plútó pedig a hatalomról, leírhatatlan erőről, ami ehhez rendelkezésünkre áll! A legmélységesebb, legszenvedélyesebb erőink a feltétlen szeretettel kapcsolódnak, érdemes meglátni, figyelni ezt! Ugyanakkor most láthatjuk át a teljes rendszert/helyzetet, amiben éppen vagyunk, megkapva ezzel azt a lehetőséget, hogy még inkább uralmunk alá hajtsuk és tudatosan működtessük a teremtéseinket! Az átalakulást mi magunk visszük véghez, ehhez is inspirációt nyerünk. Ugyanakkor a párkapcsolatok és emberi viszonyok terén ez a nap vizsgáztat le igazán – most megmutatkozik, hogy mely teremtésünk életképes és boldogító, vagy melyik nem. Vajon van még olyan megélés, vágy, igény, amit még nem engedünk meg magunknak? Van olyan teremtésünk és választásunk, ami mégsem hozzánk tartozik? Van még, ami kompromisszumból, vagy félelemből lett döntve, vagy igaz szívünkből? ..ha az utóbbi, akkor a teljesség, boldogság, szentség és áldás minőségeit, élményeit éljük. Erős angyali támogatást is élvezünk e napokban.
20-án Merkúr-Jupiter trigon és éjjelre fordulva telihold
Az égi tudás a földi megértéssel találkozik és e kettő egymást inspirálja, készteti további megértésre, adásra-kapásra, közlésre, tisztázásra, szabadulásra. A Merkúr a Spica csillaggal együttállásban tiszta megértést, valódi célhoz érzést, értékekre találást, szellemi megérkezést üzen – a Jupiter pedig a Bak és Vízöntő csillagzatok átfedésénél a felvállalás általi megtisztulást a múlt terheitől. A telihold ugyanakkor a múlt minőségeinek visszatérését, az elrugaszkodást, továbblépést, belső elindulást üzeni. A Nap a Szűz csillagkép elrugaszkodó lába alatt, a Serleg (Szent Grál) csillagzatból merített fénnyel, az öröklét tudásával töltekezve ragyog, a Hold pedig a visszaúszó hal csillagai alatt vándorol.
22-én Merkúr-Plútó kvadrát
A Merkúr továbbra is az angyali dimenziókapuban, egy magasabb minőségbe való szellemi átminősülésről és a fény megtalálásáról üzen, míg a Plútó a radikális, lépésről lépésre zajló átalakulásról, amely a legmagasabb rend szerint zajlik. Mélyreható érdeklődés és megértés, mélyreható szavak és megnyilvánulások, komoly szellemi átalakulások jellemzik e napokat.
23-án Vénusz-Uránusz szembenállás
A múlt igazságai mérettetnek meg a szívünkben, ez kapcsolódik most az új kezdetekkel, amely egy (vagy több) nézőpontváltásnak és hatalmas szellemi kitágulásnak, eszmélésnek okaként történhet meg. Most tehetjük le a rég cipelt terheket, szabadíthatjuk fel önmagunkat évszázados dogmáktól, erkölcsi téveszméktől, nőiséget és szerelmet, párkapcsolatot ért sérülésektől, téves mintázatoktól. Figyeljünk igaz és tiszta vágyainkra! Nem elfojtásra születtünk (ez csak feszültséget és testi tüneteket okozna), hanem arra, hogy bátran, szabadon megéljük a csodát, ami vagyunk, a szellem, a lélek és a test szintjén is! A múlt kiderülése és az új elindulása egymás által kíván megjelenni.
25-én Mars-Szaturnusz trigon
Az esetlegesen megjelenő tudásszomj hívását érdemes követni. Azokkal a társakkal, akikkel mélyen legbelül egységet érzünk, érdemes kapcsolódni. A múlt lejárt, már nem működő minőségeitől most is tovább tudunk lépni, nagy erővel. A múlt üzenete itt érdekesen jelenik meg: egyszerre láthatjuk-érezhetjük, az emlékezés által, hogy mi jelenti számunkra az isteni minőséget – ez a legapróbb dolgokban, emlékekben, impulzusokban mutatkozhat meg – és ezért itt és most, a jelenben megtehetjük a nagy lépéseket, hogy ezek felé érkezzünk majd meg. Vizsgázunk most abból is, hogy merünk-e kiállni önmagunkért, merjük-e működtetni akaraterőnket? Merjük-e élni igazi vágyainkat? Most rendelkezésünkre áll az erő, mellyel a félelmeket és gátlásokat magunk mögött hagyva, igazi önvalónkat nyilváníthatjuk meg!
29-én Vénusz-Neptunusz trigon, éjjelre Nap-Szaturnusz trigon
Ezek a napok egyre erősödő és mélyülő érzelmekkel, szerelemmel látnak el bennünket. Megélhető a művészi ihletetteség, a teljes feloldódás szerelmesünk lényében, vagy egy művészi alkotásban is. A párkapcsolatokban, nőiségben, művészetben és a bizalom megélésében az egyensúly van jelen, egyben a nagy igazságok kiderülése, megmérettetése, megmutatkozása is. A testi örömökkel és vágyakkal a mély érzések, a lelkiség finomsága kapcsolódik, ez adja a mámor érzetét és a fantázia szárnyalása. Azok, akik még nem mernek önmaguk lenni és külső hatásoknak próbálnak megfelelni, megmutatkozhat mindez a folyamat és ráláthatnak függéseikre, szenvedélybetegségekre, menekülésre a valóság elől, a megoldás helyett – azok, akik mernek önmaguk lenni és bíznak magukban, a lelkükben, az érzéseikben, szárnyaló és emelő lehet e pár nap. Ezt fűszerezi a másik fényszög azzal, hogy ráláthatunk feladatainkra, tanulnivalókra, megengedni valókra, sorsunk fontos momentumaira, meghaladandó határainkra. Ideje merni ragyogni, megmutatni fényünket, önmagunkat, merni beállni a középpontba!
30-ról elsejére Vénusz-Jupiter kvadrát
Most már a jövő igazságai vannak terítéken, kiderülhet, mi a helyes, mi lesz jó, mi igaz a jövőre vonatkozóan – ez által tudunk tisztítani, szabadulni! Nem csak álmaink, de érzéseink, megérzéseink is a jövőről szólnak, erre utalnak. Kapcsolati tanításokat kapunk, amelyek hátterében ott áll a tiszta tudás, a tiszta igazság, a szabadon megélt, örömteli élet lehetősége!

Zentai Anna – asztrozófus