Márciusi csillagüzenetek – II. rész – Márciusi asztro naptár

2019. Márciusi asztro naptár

tulip6

Elsején a Vénusz és az Uránusz kapcsolódása által emberi, különösen férfi-női kapcsolatainkat és a bizalom kérdéskörét illetően a régi minták tisztulásának, kioldásának van ideje. Teret érdemes engedni pozitívabb, jobb érzést keltő gondolatoknak, olyan új vagy más nézőpontoknak, melyektől szabadabban érezzük magunkat és amikre eddig talán nem is gondoltunk. Felülvizsgálhatjuk, hol szűkítjük le a szemszögünket egyetlen, vagy kevés görcsösnek, fájónak tűnő lehetőségre és azt is, hogy ha ezt elengedjük és nyitunk egy sokkal jobbra, attól csak szabadabbá válunk. Váratlan, szokatlan, meglepő és hirtelen érkező impulzusok segítik ezt a folyamatot. Az eddigi sorskör zárásához, összegzéséhez ez is hozzájárul most, hogy hamarosan megindulhasson az új korszak.

6-7-én nagyon mélyen és tisztán láthatunk rá saját lelki működéseinkre, arra is, amit eddig magunkba temettünk. Érdemes engedni az érzéseket, alkotó gondolatokat, képzelőerőt, fantáziát és bízni abban, ami megfoghatatlan!

9-én mindez a rálátás már az értékrendszer átalakulását, a saját magunk által felállított korlátozások felismerését segíti. Teherbírásunk megnő, kitartó, fókuszált, céltudatos, szilárd, önuralommal bíró, lényegre törekvő, stabil és megfontolt oldalunk kerül előtérbe. A rálátás és a cselekvés a valódi értékekre irányuló figyelemmel kapcsolódik. Egy 4 napos folyamat indul ma el, mely segíti és támogatja a már zajló isteni átrendeződést (Nap-Szaturnusz szextil).

10-én a képzelet teremtő erejét segíti anyagba önteni a Mars. Lelki erőt érezhetünk, mely a tisztulást, új kezdetet támogatja. Intuíciónk fokozottan működik és segít adott helyzetekben. Felismeréseink a múlt történéseinek leszűrt tapasztalataivá válnak (Mars-Neptun szextil).

13-án is világos felismerések jöhetnek, megújító erők és a szeretet hatalmának átalakító ereje az, amivel találkozunk. Az átalakulást segítő folyamatban most mélyebb összefüggésekre való rálátás és a változtatás képességének tudata támogat (Nap-Plútó szextil).

14-én érdemes figyelni álmainkat, ekkor egzakt ugyanis a Nap és a Jupiter fénykapuja, mely által tiszta rálátásunk nyílik nagy igazságokra, aktuális válaszokra kérdéseinkkel kapcsolatban. E napokban az igazság megmutatkozása és teremtő erőink kézben tartása időszerű. Szintén ezen a napon egy erőteljesebb inspiráció is tetőzik, mely által nagy erőt és lendületet kapunk lépésről lépésre átírni a régi rendszert új, igazabb értékekre. Eddigi gátlásainkból, félelmeinkből kiléphetünk, komfortzónánkat most könnyebben haladjuk meg. Késztetést érezhetünk arra, hogy valamit lassan, de biztosan megvalósítsunk az anyag szintjén (Mars-Szaturnusz trigon). Este már érezhetjük, de

15-én is aktuális a rálátó megértés és a világos, egyértelmű eszmecserék ideje, amely most kiegészül azzal, hogy különösen fontos lehet igazán önmagunkat adni, igazat szólni, őszintén megnyilvánulni (Nap-Merkúr együttállás, kvadrátban a Jupiterrel).

16 és 18 is ellát több támogató erővel, visszatérő lehetőségekkel. Ám a nagyobb áttörést

20-án érezhetjük, amikor a Hold, a Mars és a Plútó egy nagy, égi háromszöget alkot az égbolton! Egy óriási inspiráció, lendület, felemelő erő tetőzik ekkor, amely nagy segítségünkre van a most zajló, nagy átalakító folyamatban. Ráadásul itt több fényszögkapcsolat alakít ki egy igen összetett energetikát, megjelenik egy nagy Sárkány-fényszög is, a Holddal a csúcsán, illetve egy T-kvadrát a megoldást adó Jupiterrel. A domináns erőt főként a Mars és a Plútó adja, akik szellemi emelő erőnkkel, akaraterőnkkel való áttörésre és megújulásra késztetnek. A főbb sarokpontok: 1. a nagy termékenységet mozgató kitörés és új kezdet lehetősége, az egyenesség és bátorság, a kézzel foghatóság és megvalósítás ereje; 2. a radikális átalakulás, a minőségi szintlépés céltudatos, valós értékekre irányuló, mély belső ébredést kirobbantó ereje; 3. a visszatérő minőségek és lehetőségek, kommunikációs helyzetek ereje, titkok és mély érzelmek tisztázása, valamint 4. a lelki munka és lelki rendrakás, mely mögött hatalmas kreatív teremtő erő áll és a képesség, hogy elrugaszkodjunk a régi minőségektől, egyben elinduljunk a halhatatlan értékek felé! Mindez a folyamat az utóbbi sarokpontra megy ki, azaz az egész nagy kitörés-áttörés lényege most, hogy a lélek tiszta belső hívásait vegyük célba és elinduljunk igazi értékek felé! Mindehhez csatlakozik az esetleges feszültségeket elsimító Jupiter, aki most az igazság általi rendeződés idejét mutatja!

21-én a Vénusz és a Mars fénykapuja által kapcsolati tisztítások és új kezdetek zajlanak. A telihold is új korszak nyitásáról, valódi biztonság és bizalom alakításáról mesél.

24-én, főleg a késő délutáni – kora esti órákban a rendező, tisztázó, jövőt építő beszélgetéseké, eszmecseréké a főszerep! (Merkúr-Neptun együttállás a 6. házban)

26-tól a Vénusz a Halak jegyébe lép, mély érzelmek, mély lelki harmónia, ihletettség és mámor, termékeny fantázia, kapcsolati téren összegzések és befejeződések, vagy egységélmények idejébe lépünk.

27-én segítő, támogató, harmonizáló erővel van jelen a kapcsolatok és női minták tisztítása, vágyak felszabadítása (Vénusz-Uránusz szextil).

31-től a Mars az Ikrek jegyébe lép és szellemi-intellektuális téren, valamit kommunikáció terén lendületesebbé, gyorsabbá, erőteljesebbé válunk. Hamar átlátjuk és megértjük a helyzeteket, szellemileg indítunk el új utakat. Az egyenes, nyílt, tiszta közléseknek jön ideje.

Zentai Anna

asztrozófus