Jupiter-Plútó kvadrát – 2017. augusztus első felében

Isten hozott a Pokolban!

Avagy a Jupiter-Plútó kvadrát üzeneteiből…

pokolistennő

Pénteken este 20:22-kor egzakt, de már jócskán érzékelhető a Jupiter és a Plútó bolygók kaput nyitó fényszöge. A Jupiter a Szűz csillagkép előrelépő, időben a jövő síkjára érkező részénél, az Arató Szűz lába alatt, a Mérleg zodiákus jegyében jár ekkor, a Plútó pedig a Nyilas csillagképben, a Turul alatt, a Bak jegyében. (A fényszög egzakt ideje alatt a Jupiter a VII. házban, a Plútó a 11. házban tartózkodik.) Minden egyéb körítés nélkül, lássuk néhány kulcsmondatban, milyen üzeneteket hoz ez az időszak!

Tudatára ébedhetünk saját sorsfordító erőnknek, élhetünk a sorsunk feletti hatalommal!

Radikális döntéseket hozhatunk, nagy lépéseket tehetünk, hogy egy szebb, jobb, rendezettebb, boldogabb jövőt teremtsünk!

Érdemes tudatosan keresni a kihívásokat jelentő, érdemi fejlődést hozó helyzeteket.

Mélységeket és magasságokat, szélsőséges élményeket élhetünk meg, amelyek elől nem kitérni illik, hanem élni a most megmozgatható erőinkkel és tudatosítani, hogy saját (!) pokoli erőnkkel élve tudunk felemelkedni és átvarázsolni életünket!

A hitünket, az önbizalmunkat, az égiekben, a jó sorsban való bizalmunkat regenerálják, erősítik most az égiek. Csak engednünk kell.

Ha valamit nem tudtunk/hittünk jól (nem az igazságot tudtuk), akkor most gyökeresen változhatnak nézeteink – ha már tudjuk az igazságot (ami mindig a szív igazsága) akkor ebben végtelenül megerősödve megújulunk, átalakulhatunk.

Radikálisan átalakíthatjuk az emberi kapcsolatokról, társulásokról, párkapcsolatról alkotott nézeteinket, a nyilvánossággal való viszonyunkat, sőt, magukat a kapcsolatrendszereinket és/vagy párkapcsolatunkat is – mindezt annak jegyében, hogy valóban őszintén, igaz módon, nem álarcokat mutatva nyilvánulunk meg mások előtt!

Letehetjük rég cipelt karmikus terheinket, felszabadíthatjuk önmagunkat súlyaink alól. Minél tisztább, szabadabb életet teremtünk, annál magasabbra tudunk emelkedni!

Az igazság jegyében rendezhetjük életünket, kapcsolatainkat, már nem csak belső, de külső világunkat is, álmaink üzeneteinek segítségével, megérzéseinkben bízva.

Mélységeket csak addig és ott élünk meg, ahol még hazugság van – ahol fény derül a szeretetteljes igazságra, ott szárnyalás jön!

Minden tisztítás, oldás, minden mélyebb érzelem felszínre engedése segíti ezt a folyamatot.

Meghaladhatjuk határainkat és ezeket elhagyva jutunk igazán nagy eredményekre.

Igazán felemelő, mélyről feltörő, a lélek szárnyalását jelentő érzéseket, élményeket követve, saját önkorlátozásainkat meghaladva áttörhetjük a félelem falait, személyiségünk így fejlődhet nagyot.

A Jupiter alatt a Holló csillagkép üzeni azt is, hogy korszakot válthatunk és az új korszakba már csak a fényt, az igazán szeretett dolgokat, a valóban örök értéket képviselő minőségeket visszük tovább.

A legfontosabb: tudatában lenni annak, hogy mindezek az erők a saját teremtő erőink, amelyek által egyéni szinten megvalósíthatunk egy minőségi szintlépést!

Az igazság átalakít.

A hit meggyógyít.

A tudás felemel.

 

Zentai Anna

asztrozófus