Érkezés a Kincseinkhez – A Belső Fény megtalálása – 2022. október 15.-16.-17.

Ezen a hétvégén már a Belső Fény megtalálása zajlik – hétfőn áll együtt a fényes Nap a ragyogó Spica csillaggal! A Spica (magyar hagyományunkban a búzakalász a szimbóluma, ami a Nap aranyát hordozza magában) a Szűz csillagkép (Virgo) második lábfeje, amellyel az alsó félkörre érkezik és amely angyali dimenziókat nyit meg! Vagyis önnön mélységeibe érkezik most az a lélek, aki nem a felszínen, nem a másik emberben, nem a látható világban keresgélt, hanem a belső, önismereti úton haladva, önmagán munkálkodva tette meg felfedezőútját. A Spica csillag maga a megtalált fény, a világosság, amely új dimenziókat nyit!

Most bármikor előfordulhat, hogy a külső megoldandóságokhoz megkapjuk a belső kulcsot, hiszen a fizikai világ önnön benső világunk tükörképe. Ideje van továbbra is a nagy lépések megtételének, a jövőteremtésnek, ez hétfőig hangsúlyos. Onnantól aztán angyali energiák érkeznek és segítő angyalaink jelenléte fokozottan érzékelhetővé válik!

SZOMBATON a Tejútra lépő Hold álmaink idején lehetőséget biztosít arra, hogy lelki társainkkal, szövetségeseinkkel kapcsolódjun és akár üzeneteket is váltsunk az álomsíkon. A múltból visszaköszönő minőségek jelennek meg hajnali álmainkban, hogy megoldódjanak a jelen sorsmunkái.

A kora reggeli órákban a Hold és a Mars együttállása a lelki erőt, az álmok erejét, az érzelmek erősségét érzékelteti. Felemelő erővel bír, ugyanakkor ezen emelkedés alapfeltétele, hogy egyensúlyban éljük meg a testi és lelki létezést, egyszerre legyünk jelen a külső és belső világban is! A déli-kora délutáni órákban a felvállalás ideje jön el – vállaljuk önmagunkat, valódi érzéseinket és gondolatainkat, igaz vágyainkat és hívásainkat-hívatásainkat!

Nagy égi ajándék lehet most az a nagy égi háromszög, amely átfutó trigonként a légies jeleket köti most össze. A Nap-Vénusz együttállás, a Mars(-Hold) és a Szaturnusz között jön létre ez a háromszög és az élő tűz erejét adja a szellemnek, a felemelkedés inspirációját a léleknek! Kapcsolódásinkra rálátva, vágyaink erejével töltekezve, mindkét oldallal együttérezve és mindkét oldalt megértve, céltudattal és türelemmel haladhatunk most az úton. Saját mélységenket feltárva, megismerve, szellemi erőnk emelő erejével, kellő akarattal, megtisztulva a múlt minőségeitől, szabadon léphetünk tovább…

VASÁRNAP a Hold már a Rák érzékeny, vizes jelében halad tovább. Az emlékezés ideje jön, érdemes feleleveníteni régi emlékeket, élményeket és megtalálhatjuk a jelen helyzeteink eredőjét is. A délelőtti órákban érdemes figyelni arra, hogy érzéseinknek a megfelelő módon, önazonosan, jószándékkal hangot adjunk, figyelve arra, hogy mi az, ami múlandó és mi az, ami örökérvényű.

A nagy égi háromszög erőt, lelkesedést, inspirációt, ösztönzést ad, hogy saját utunkat járjuk és megtegyük a jelen helyzetben szükséges lépéseket. A megértés erején át, a kommunikációs készségek fejlesztésével segíti a már zajló, nagy változásokat. Elkísér egészen a hónap végéig, majd segítségével november elejétől radikális változások és felszabadulások következnek…

Zentai Anna

Kép: Katmary – Katmary Art