2020. április 25. szombat – 26. vasárnap

2020. április 25. szombat – 26. vasárnap

20200421_163744

Fontos csillagokhoz közelítenek a bolygók, ami számunkra is azt jelenti, hogy hatalmas fény-erőket tudunk mozgatni!

A Nap és az Uránusz együttállása vasárnap teljesedik ki – a világosság és a magasabb értelem egysége felszabadító felismeréseket, megoldó ötleteket, ihletett sugallatokat, zseniális meglátásokat, tiszta gondolatokat és tisztításra irányuló, szabaddá tévő cselekedeteket hoz el. Mindez most a Kos fejénél, a Kos csillagkép legragyogóbb csillagánál, a Hamal csillagnál történik! A Kos a távolba tekint, a Felemelkedés Útjára, a Tejútra. Szellemi erőink most fokozottan működnek, a távoli célok látása, utunk irányfényeinek ragyogása ad erőt, hogy önmagunkkal megküzdve egyre nagyobb teret nyerjen a fény! Ugyanakkor most érdemes megtenni azokat a tetteket is, melyek által kilépünk olyan helyzetekből, amelyekben kényszert, terhet éreztünk. Most van az oldások, tisztítások ideje is.

Szombaton a Hold elhalad a Fiastyúk csillaghalmaz alatt, így a hónap legtermékenyebb órái jönnek el reggel és délelőtt. Az Ikrekbe lépve légiessé válik a lélek princípiuma – ideje van annak, hogy élvezzük a friss, tavaszi levegőt, szellőztessünk, mozogjunk, kapcsolódjunk.

A Merkúr ezen a hétvégén a megvalósítás erejével kapcsolódik a Jupiter-Plútó együttálláshoz, de egyben erősen közelít a Halak csillagzat alfa csillagához, az Al Rischa csillaghoz, ami a nagy összegzés, az eltelt sorskör végén az önmagunkkal való számvetés idejét ragyogja! Érdemes már erre a beéső összegzésre hangolódni, ami hétfőn fog eljönni. Most, ezen a hétvégén a kos Merkúr által a tudatos gondolkodás erejével, vezérlő elveinket szem előtt tartva tudjuk felismerni a mélyebb összefüggéseket és ezek tudatában akár átalakítani, megújítani belső és külső világunkat. Érdemes kutatni, megismerni a látható mögötti láthatatlant. Kapcsolatainkban kimondásra kerülhetnek nagy igazságok, mély törvényszerűségek, melyek gondolkodásunkra is átalakító hatással lehetnek.

A Plútó szombaton este látszólag hátráló, kozmikus irányt vesz – egészen október elejéig így halad majd, ezért ez a nap kiemelten alkalmas minden plútói tevékenységre, megélésre, a változás és megújulás meglépésére, a tudattalan működések feltérképezésére, nagyobb döntések meghozatalára, felvállalásra, betegségek megszüntetésére, majdani minőségi változások előkészítésére. Az elkövetkezendő pár hónapban szól majd arról, hogy a fentről érkezett erőkkel és tudással az anyagi, lenti világot teljesítjük ki, felhasználva a múltban szerzett tanításokat.

Vasárnap a Vénusz együttáll a Rigel csillaggal, amely Nimród első lába. Ezzel a lábával az Eridanus folyóba, azaz a misztikus útra lép. Ez a nap így kiemelten szól a belső elindulásról, a belső keresésről! Ideje, hogy a szokásosnál is többen induljanak el saját belső világuk felé a spirituális úton és ideje, hogy ha már ezt járjuk, akkor még inkább önmgunk felé fordulva keressünk válaszokat! Ideje felfedezni, hogy a ‘kint’ a ‘bent’ tükre, hogy bármi, amire kívül megoldást szeretnénk, arra bennünk, önmagunkban van már a megoldás! Minden bennünk gyökerezik és ennek egyre mélyebb és mélyebb igazságát tapasztalhatjuk, élhetjük meg. Most a női minőség, a szép, kellemes, művészi megélések hozzák el a belső világ fel való, nagy elindulást!

Mindent összevetve, megvan az a lehetőségünk, hogy az eddigi megéléseink összegzésének tudatában felismerjük életünk, sorsunk mozgatórugóit és tisztán látva, értve, tudatossá váljunk önnön teremtéseinkre, a jövő felé irányulva, továbblépve!

Zentai Anna