2018. december 27. csütörtök – 28. péntek

2018. december 27. csütörtök – 28. péntek

út

A jelen napokat meghatározza a Vénusz és a Plútó bolygók szextil fényszöge. A szextil alapvetően a szintézis ereje (már megszereztük a tapasztalatot az egyik és a másik oldalról is, csak leszűrjük a következtetést, az előre vivő információkat, összegzünk) és előző életből, múltból hozott tudás is lehívható általa. Annál is inkább, hiszen most a Plútó a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részénél jár már! Vagyis általa hozzuk-kapjuk most a magasabb szintű tudást és erőt, mely a sorsfordításhoz, sorsemeléshez, átalakuláshoz szükséges. Amikor elkezdjük követni szenvedélyeinket, a bennünket valóban megmozgató dolgokat, akkor indul be igazán az élet. Ezt is segíti most ez az aspektus.

A Vénusz a Skorpió jegyben és a Mérleg csillagképben, a múlt igazságait érzékelteti, a rejtett működések látása által. Termékeny, az életben bármit létrehozó erőinkről, illetve kapcsolati (és női) mintáinkról van szó. A múlt kerül a szívünk mérlegére az egyik oldalon. Elgondolkodhatunk azon, mi volt a helyes, mi volt igaz a szívünk szerint és mi nem. A másik oldalon a Nyilasban járó bak Plútó által a legmagasabb rendű minőségeket megcélozva, az erőt és tudást már átadva, terjesztve, a régi rendszer ledöntésén és újjáalakításán dolgozunk. Ahogyan eddig éltünk és gondolkodtunk, már egyértelműen elavult, újításra van szükség. Ez a (belső) átalakító folyamat most harmonikusan, ám mélyre érzékelve működik. Képesek vagyunk meglátni a felszín mögötti láthatatlan igazságokat és ez sokat segít abban, hogy félelmeinkkel, gátainkkal szembenézve meghaladjuk azokat! Az igazság (belső) fényében még termékenyebbé, még harmonikusabbá érhetünk. Valódi vágyainkat ideje elkötelezetten megcélozni. Ezt a megélést egyszerre jellemzi a szenvedélyesség és a meggondoltság, a mélység és az erő, a végletesség és a megújulás, illetve az, hogy képesek vagyunk minden erőnket összeszedve, céltudatosan, mély ösztönösségből haladni. Pénteken késő este tetőzik a térben, így ekkor érdemes leginkább jelen lenni annak, hogy mi és miért is zajlik bennünk! Ráérezhetünk a rejtett, titkos működésekre, kapcsolati rendszerünket minőségében alakíthatjuk át! Nézőpontunk, látásmódunk változik, tudásunk mélyül és gyarapodik, ez által történhet felismerés a megújulásról, a szintlépésről. Tudjuk, mi rejlik a mélyben – teljes erővel haladunk és megújulunk!

Csütörtökön a szűz Hold kedvez a monoton, aprólékos munkáknak, rendrakásnak, lelki rendezgetéseknek. Késő délután a lelkünk mélyén lévő tisztulások zajlanak. Holdunk hátterében az Oroszlán csillagzat üzenete, hogy sorsunk irányítását ne adjuk ki kezeink közül! Mindenki csakis maga tudhatja, mi él a lelkében – ezek a lelki kódok kell, hogy vezessenek az úton.

Pénteken is a Szűz jegyben jár a Hold, egyben a Szűz csillagképbe is lép, ezzel eljön az ideje az elindulásoknak, továbblépéseknek, nagyobb lépések megtételének. Ma könnyen tudunk elrugaszkodni attól, aminek már lejárt az ideje. Ezt a megújulást segíti a Plútó is. Estére már a Mérleg jegyébe lép a Hold – lelki egyensúlykeresés, társakkal való kapcsolódás és művészetek ideje jön el.

Zentai Anna

asztrozófus