2016. december 13 – 18. – Év végi üzenetek

2016. december 13.-18.

aaaa

A 2016-os esztendő hamarosan lezárul (első lépésben december 21-én, de végérvényesen majd március 21-én). Visszatekintve erre az évre, érzékelhetjük, hogy milyen szépen lezajlottak (és zajlanak most is) az előjelzett minőségi szintemelkedések, amelyek az igaz szeretet vizsgáját is kiálló dolgok megerősödéséről, a próbán elbukott dolgok letisztulásáról, átalakulásáról szólnak. Elengedések, tisztulások sora tárul elénk, ha körbenézünk – persze van olyan helyzet is, amikor ez nem tud még megtörténni, mert valaki nem érett meg rá. Ilyenkor azt vehetjük észre, hogy nem befejezni, vgigvinni akarjuk a dolgokat és megváltozni akarunk, hanem lezárjuk úgy, ahogy van és nem foglalkozunk vele. Ezzel annyit érünk el, hogy eltesszük későbbre a feladatot.

A most kiteljesedő telihold ebben a folyamatban tudatos elengedésről, a felfényesülés segítéséről szól. 14-én, szerdán 01:06-kor teljesedik ki a Nap teljes megvilágítása által a Hold Földre néző félgömbje. Ezen az éjszakán nem kötelező aludni, ám érdemes annál inkább befelé, a lelkünkre figyelni, mert olyan fontos dolgokat fedezhetünk fel, amelynek fényében hatékonyabban dolgozhatunk önmagunkon és érdemben segíthetjük az elengedés és átminősülés folyamatát.

A Nap már távolodó együttállásban van a Szaturnusszal, a Skorpió csillagkép felett és a Kígyótartó alatt. (Érdemes esetleg végiggondolni, hogy mi az, amihez szombatig közeledtünk gondolatban, érzésben, majd szombat óta távolodunk tőle?) A Skorpió nagyon mély önismereti, belső munka időszaka, a Kígyótartó pedig életünk önálló irányításáról szól, a gyógyulás képességét is adva. A Tejúton haladó Nap most mély beavatásokat mutat önmagunk és a világ működésébe, fényünk megerősödésének idejét, az isten-gyermekhez méltó minőségek térnyerését – ezért szükséges a Skorpió erejével megvívni belső csatáinkat, hogy emelkedett létminőségbe kerülhessünk.

A Skorpió minőségben (így a skorpió Nap-jegyűek számára is) nem arról szól az életünk, hogy másban találunk biztonságot, másokból nyerünk energiát, vagy külső dolgok által tudunk megállni a saját lábunkon. A Skorpió idején illendő ráeszmélnünk arra, hogy az a végtelen erőforrás, amely az élethez (és a boldogsághoz is!) szükséges – bennünk van és nem kívül! A Földről nézve a Skorpió csillagkép végénél található a Tejút galaxis közepe, amely kimeríthetetlen, emberi értelemmel felfoghatatlan teremtő erőket áramoltat. Ebből részesül mindenki, ezzel a minőséggel kapcsolatba kerülve.

A Nap lassan eléri a Skorpió fullánkját, amely az utolsó, lesújtó csapást méri az egó által életben tartott, fel nem emelő minőségekre. Az egzakt ideje ennek december 15, 16 és 17. Mindeközben a Kígyó Farkát tartó Kígyótartó keze a magasban emlékeztet arra, hogy szem előtt tartsuk: bármi is történik, tetteinkért, gondolatainkért, teremtéseinkért magunk vagyunk felelősek és magunk irányítjuk, kezeljük a bennünk működő erőket!

Ez a felelősség még fontos lesz 13-án délután, amikor is a spirituális elindulás idejét üzeni a Hold. Ennek ugyanis előfeltétele, hogy ne kenjem a külvilágra és másokra azt, ami velem történik – a spirituális úton járó ember tudatos arra, hogy ami az életében van, azért ő maga a felelős.

De térjünk vissza a teliholdhoz, hiszen erről szerettetek volna hallani és a következő holdciklust is meghatározza. A Hold ekkor Nimród feje felett és a Bika csillagkép Tejútra emelő szarvai alatt jár, felette a Szekeres (Auriga, a Csodaszarvas két hátsó lába) ragyog. Égi kapuk nylínak tehát ebben az időben! A lelket emelő minőségek jelennek meg az egyik oldalon, a felfényesítő szellemiség, a felemelő küzdelem, a lélek élményein át érezhető. Szemben a Nap a „végső” elengedés és ez általi gyógyulás erejével ajándékoz meg bennünket.

Óriási dolog ez most. Hosszú évek óta cipelt betegségeket, súlykat, terheket és téves beidegződéseket rakhatunk le a most zajló energetikában. Ennek lesz még következő mérföldköve a karácsonyi időszak is. Most valóban minden arról szól, hogy nagyon mély belső tisztulások történnek (a visszaúszó hal fonala alatt járó, tisztító erőinket képviselő Uránusz erősen fényszögelt, a tudatalatti rétegeket megjelenítő Neptunusz a Vízöntő jövőt tisztító vize alatt, a leszálló Holdcsomóval áll együtt, stb.). Most, a Kígyótartó gyógyító terébe érve, az eddig várt gyógyulás is csatlakozik a folyamathoz és ha elég bátrak vagyunk szembenézni saját teremtő felelősségünkkel (Szaturnusz), akkor a gyógyulás megtörténik!

A most távozó lelkek számára mindez a jelen inkarnációjukban keletkezett karmikus sebek feloldására, kapcsolatok rendezésére, tisztázó, megbékélő beszélgetésekre és megnyugvásra alkalmas időszak, a dimenzióban való továbblépéshez.

További csillag- és bolygóüzenetek:

A HOLD szerda este hagyja el Nimród csillagait, innen már az Ikrek csillagkép alatt jár, egészen péntek délelőttig. Pénteken már a Rák csillagképbe lép, ahol elsőként a befogadás kérdésével találjuk szembe magunkat. Pénteken este komoly fejlődésre kapunk lehetőséget, új korszakot indíthatunk. A szombatra virradó álmaink idején megváltó fényminőségek születnek (ekkor halad el a Jászol csillaghalmaz alatt a Hold), szombaton pedig már az elengedő szeretetben működhetünk. Szombat este nagy inspirációkkal egy tüzes király trigon áll fel az égbolton, önmagunkra való tiszta rálátás és az élet öröme ad motivációt a tisztuláshoz és kiteljesedéshez. Vasárnap kora este pedig az Oroszlán szívével együttálló Hold már a feltétlen szeretet rezgéseiben van.

A MERKÚR a Nyilas Tejútról leérkező részénél járva égi tudást, tanítást hoz le, hétfőig közel áll a Plútóhoz, de aztán megfordulva visszahátrál majd, hogy a Tejút Galaxis középpontjához visszatérve, még nagyobb teremtő erőt vegyen fel.

A VÉNUSZ és a MARS a Vízöntő jegyében erősíti a tisztulást. A Vénusz a Bak csillagkép elején jár, a Mars már a Vízöntő alatt, a múlt terheit segít nagy erőkkel letenni.

A JUPITER a Szűz csillagkép előrelépő részénél nagy lépéseket mutat a belső munkák, rendeződések által. Uránusszal való szembenállása által békére és kiegyezésre, tisztázásra törekvő kapcsolati megéléseket is jelölhet, váratlan eseményekkel – ám ezt éppen a komoly és felelősségteljes, céltudatos Szaturnusz oldja fel, főleg az ünnepek idején.

Zentai Anna