2014. december vége – A Sas csillagkép

A Sas csillagkép szárnyai alatt


A jelenlegi időszakban több égi bolygótestvérünk is a Sas csillagainál vándorol. A Sas a magyarság madara is, legfényesebb csillaga az Al Tair, amelynek hangalaki megfelelője a Turul, latin neve pedig az Aquila, mellyel megegyezik az Atilla minőség.
A Sas a Tejúton szárnyal, egyes olvasatban felfelé (felemelkedés), más nézőpont szerint pedig lefelé (égi, isteni minőségek lehozatala). Ő hozza el álmainkban, vagy bódult, révült állapotban az égi üzeneteket, ő adja az ihletet és az emelkedettség, a szabad szárnyra kapás – szárnyalás igényét. Hozzá köthető az éleslátás, a védelmezés, a minőségi magaslatokra törekvés, a levegő királyaként a szellem uralása, a félelmek és korlátok illúziójának elengedése, a szellemi erő.
A Vénusz december 23-tól január 15-ig jár a Sas csillagai alatt, ekkor a női minőségben, a testiségben és párkapcsolatokban érzékelhető mindez. A nőiségben való emelkedés és szárnyalás, a művészi tehetség kibontakozásának ideje ez.
A Merkúr december 27-től január 17-ig érinti a Sas csillagait, ekkor szellemi-kommunikációs területen keresztül szólnak hozzánk ezek az energiák. Az írásban-beszédben való ihletettség idejét éljük és különleges titkokba avatódhatunk be.
A Nap 2015. január 6-tól február 4-ig jár a Sas csillagzat alatt, ekkor még erőteljesebben van jelen a tisztánlátás és a szellemünk uralásának ideje, ugyanakkor cselekvéseink által megteremthetünk, megélhetünk egy emelkedettebb létállapotot.


Zentai Anna
Fotó: Digital Art Gallery